23
juli
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Active House Alliance van start

Nieuwe internationale alliantie voor duurzaam bouwen opgericht

De Meern, 23 juli 2010. Meer dan 50 vertegenwoordigers uit de bouwbranche en bouwonderzoeksinstituten uit de hele wereld zijn in Kopenhagen bijeen geweest om de ontwikkeling van toekomstige gebouwen te bespreken en om een nieuwe internationale alliantie te vormen onder de naam Active House Alliance. Het doel van de alliantie is om het delen van ervaringen binnen de bouwbranche te bevorderen en voorbereidingen te treffen voor het bekendmaken van een nieuwe internationale bouwstandaard, Active House; gebouwen die meer energie produceren dan verbruiken. Eén van de belangrijkste drijfveren voor professionals om deel te nemen aan de oprichting van de nieuwe internationale alliantie is dat vanaf 2020 gebouwen energie- en CO2 neutraal moeten worden gebouwd. Aangezien mensen tot wel 90% van hun leven binnen gebouwen doorbrengen, en twee van de drie gebouwen een slecht binnenklimaat heeft wat bij kan dragen aan allergieën, depressies en een verminderd vermogen om te leren, zit er groot potentieel in de bouw van betere en gezondere gebouwen. Actief Huis ondersteunt politieke klimaatdoelstellingen De deelnemers uit Nederland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Polen, Rusland en Zwitserland kwamen samen in Kopenhagen om een nieuw internationaal bouwnetwerk te lanceren onder de naam Active House Alliance. Het doel van het netwerk is dat toekomstige gebouwen zullen worden gebouwd volgens de ‘Active House Visie', een algemene visie voor het ontwikkelen van gebouwen die meer energie produceren dan verbruiken, met eerbied voor zowel gezondheid en binnenklimaat als energie en milieu. Het is een visie in harmonie met de politieke klimaatdoelstellingen. Anne Grete Holmsgaard, lid van het Deense parlement namens de Socialistische Volkspartij, benadrukt dat Active House het ons mogelijk maakt om het energieverbruik te verminderen, geld te besparen en daarnaast te zorgen voor een beter binnenmilieu en versterking van de gezondheid: "In 2009 hebben we in Europa 240 miljard euro uitgegeven om olie, gas en kolen te kopen van landen buiten de EU. Active House maakt het niet alleen mogelijk om een deel van deze kosten te besparen, maar ook om het energieverbruik te verminderen en bovendien een beter binnenklimaat te creëren. Dit zijn allemaal belangrijke redeneren om gebouwen volgens de Active House Visie te bouwen," benadrukt Anne Grete Holmsgaard. Nieuwe internationale bouwstandaard De bijeenkomst heeft succesvol geleid tot onder andere de oprichting van een Task Force om meer bekendheid voor toekomstige activiteiten van Active House te genereren. Het is de eerste stap op weg naar het creëren van een internationaal platform voor het delen van kennis en ervaringen. Het platform richt zich niet alleen op het organiseren van internationale conferenties, maar ook op het bekendmaken van nieuwe innovatieve technologische en energieoptimaliserende producten. Kortom een platform waar iedereen uit de bouwbranche wereldwijd ervaringen uit bijvoorbeeld demonstratieprojecten kan delen. Michel Kalis, Commercieel Directeur van VELUX Nederland: "Wij ondersteunen de Active House Visie. Als onderdeel van de bouwmaterialenbranche voelen wij een verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van gebouwen, die niet alleen zorgen voor een vermindering van ons totale energieverbruik, maar ook een bijdrage leveren aan een gezond binnenklimaat en een positiever bijdrage leveren aan ons milieu, te ondersteunen." Voor meer informatie over de Active House Alliance kunt u kijken op: www.activehouse.info. Voor meer informatie over de Active House Alliance kunt u contact opnemen met: Kurt Emil Eriksen E-mail: kurt.emil.eriksen@activehouse.info Tel: +45 23 20 01 41 Of Mikkel Skott Olsen E-mail: mikkel.skott.olsen@activehouse.info Tel: +45 23 30 31 47

d