De Meern,
18
juni
2018
|
16:15
Europe/Amsterdam

Benader Nederlandse BENG-eisen breder

Betere balans tussen energiebehoefte, milieu, veiligheid en gezondheid creëert meer draagvlak voor halen milieudoelstellingen gebouwde omgeving

Samenvatting

De huidige Nederlandse ambities voor energieneutraal bouwen zijn te veel gericht op CO2-reductie alleen. De werkgroep die momenteel in opdracht van de overheid onderzoek doet, kijkt hoofdzakelijk naar de kostenoptimalisatie van BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Het zou verstandig zijn om de blik op BENG te verbreden en ruimte te geven om aan te sluiten op deze komende Europese richtlijn. Dat zorgt voor meer inzicht, beweegt huizenbezitters en gebouweigenaren eerder in duurzame renovaties te investeren en biedt daarmee betere kansen de milieudoelstellingen te halen.

Deze oproep doen vier Deense bedrijven (VELUX, ROCKWOOL, Danfoss en Grundfos), vandaag op de Deense ambassade aan aanwezige Tweede Kamerleden, rijksambtenaren en marktpartijen tijdens het ‘Van BENG naar BETER’ seminar.

De basis van de huidige BENG-definitie is de EPBD (Energy Performance Building Directive) 2010. Deze is vooral gericht op energiereductie. Deze maand zal de vernieuwde EPBD 2018 in het publicatieblad van de Europese Unie officieel worden gepubliceerd. De ministers van de EU-lidstaten hebben de komende 20 maanden de tijd deze in hun eigen wetgeving te implementeren. Deze nieuwe, leidende Europese richtlijn geeft nog nadrukkelijker aan dat energie-efficiëntie niet mag leiden tot een verslechtering van sociale aspecten in de gebouwde omgeving, zoals veiligheid (waaronder brand), wooncomfort en gezondheid. Ze zouden juist hand in hand moeten gaan stelt deze richtlijn.

Van BENG naar Beter
Vanuit verschillende invalshoeken werd tijdens het seminar ingegaan op de behoefte voor een holistische benadering van BENG. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle nieuw te bouwen overheidsgebouwen aan de BENG-eisen voldoen. Daarna volgen overige gebouwen en woningen. “Het is daarom van belang om nu al ruimte te laten binnen de ambities van de BENG-eisen om straks ook aan de bredere EPBD 2018 eisen te kunnen voldoen,” zo stelt Hannie Stappers, woordvoerder namens de Deense bedrijven.

Deens voorbeeld: meer draagvlak voor renovatie door wooncomfort
Nederland staat vooral voor een uitdaging ten aanzien van renovaties van bestaande bouw. Daarvoor is draagvlak nodig, onder meer van particuliere huiseigenaren en bewoners van huurwoningen. Tijdens het seminar werd het Deense ‘BetterHome’-initiatief gepresenteerd. Dit bewezen concept is door een brede groep bedrijven en organisaties in Denemarken ontwikkeld en laat zien dat bewoners niet zozeer worden geprikkeld door lagere energiekosten alleen, maar ook door het verbeteren van hun dagelijkse wooncomfort. Met een dergelijke aanpak kan de Nederlandse overheid huizenbezitters en gebouweigenaren eerder bewegen in duurzame renovaties te investeren.

Aansluitend op het seminar vonden op de Deense ambassade tussen BetterHome en een aantal Nederlandse financiële instellingen gesprekken plaats over de financiële mogelijkheden om comfortabele energierenovaties te kunnen ondersteunen.

Over de EPBD 2018
De BENG regelgeving is de Nederlandse vertaling van de leidende Europese EPBD 2010. De nieuwe geoptimaliseerde versie, EBPD 2018, is onderschreven door de ministers van de EU-lidstaten en wordt in juni 2018 officieel gepubliceerd. De geconsolideerde tekst is te lezen op de website van het Europees Parlement: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0099+0+DOC+PDF+V0//NL

Over BetterHome
Better Home is een door de industrie geïnitieerde renovatieservice voor huiseigenaren. De ultramoderne ‘one-stop-shop’-oplossing werd in 2014 gelanceerd door Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL en VELUX. De dienst biedt huiseigenaren in Denemarken en Zweden een zorgeloos renovatieproces dankzij training en digitale hulpmiddelen voor aannemers. Het netwerk bestaat momenteel uit 3500 aannemers uit 105 organisaties, 5 banken en hypotheekverstrekkers en 4 nutsbedrijven. In 2016 werden ongeveer 200 projecten, voornamelijk eengezinswoningen gebouwd tussen 1950 en 1990, gerenoveerd. De gemiddelde projectomvang was 70.000 euro met een energiebesparing van 30-70%. Dit resulteerde in een indirecte omzet van 13 miljoen euro in 2017.

De Deense bedrijven

Over VELUX
VELUX Nederland B.V. is een volledig autonome dochteronderneming van de VELUX Groep, onderdeel van de VKR Holding A/S, een naamloze vennootschap volledig in handen van non-profit stichtingen (de VELUX FOUNDATIONS) en familie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hørsholm (Denemarken). De VELUX Groep heeft verkoop- en productiemaatschappijen in meer dan veertig landen met wereldwijd ongeveer 9.500 medewerkers. In 2017 had de VKR Holding een totale omzet van 2,5 miljard euro en de VELUX FOUNDATIONS keerden voor 168 miljoen euro aan liefdadigheidsdonaties uit. De VELUX Groep zorgt al ruim 77 jaar voor een betere leefomgeving voor mensen in gebouwen door deze te voorzien van daglicht en frisse lucht. Het productprogramma biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, lichtkoepels en modulaire lichtstraten. Daarnaast bestaat het assortiment uit vele typen raamdecoratie, zonwering, rolluiken, installatieoplossingen en intelligente bedieningssystemen. Al deze producten helpen bij het creëren van een gezond en duurzaam binnenklimaat om in te werken, wonen of leren. Met het Model Home 2020 project heeft de VELUX Groep aangetoond dat gebouwen energieneutraal kunnen zijn en tevens een goed binnenklimaat kunnen hebben. Meer informatie: www.velux.nl.

Over ROCKWOOL
ROCKWOOL B.V. maakt deel uit van de ROCKWOOL Group. De ROCKWOOL Group is, onder de naam ROCKWOOL International A/S, genoteerd aan de beurs van Kopenhagen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hedehusene (Denemarken). De ROCKWOOL Group telt ongeveer 11.000 werknemers in meer dan 39 landen, waarvan er circa 1.200 mensen werkzaam zijn binnen de Benelux organisatie gevestigd in Roermond. Bij de ROCKWOOL Group willen wij het leven van iedereen die met onze oplossingen in aanraking komt verrijken. Door onze expertise zijn we in staat een groot aantal belangrijke hedendaagse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling aan te gaan – van reductie van energieverbruik en geluidsoverlast tot bescherming tegen brand, waterschaarste en overstromingen. Ons productaanbod weerspiegelt de diversiteit van wereldwijde behoeften en helpt onze partners tegelijkertijd bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk. Steenwol is een veelzijdig materiaal en vormt de basis van al onze bedrijven: van bouwisolatie tot akoestische plafonds, van externe gevelbekledingsystemen tot oplossingen voor glastuinbouw, van speciaal geëngineerde vezels voor industrieel gebruik tot isolatie voor de procesindustrie, scheepvaart en offshore. Meer informatie: www.rockwool.nl

Over Danfoss
Mads Clausen richtte 85 jaar geleden Danfoss op, in Nordborg, Denemarken. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid van een eenmanszaak tot een wereldwijde marktleider en één van ‘s werelds toonaangevende fabrikanten van energie-efficiënte en innovatieve oplossingen. Op dit moment werken er 25.300 werknemers verdeeld over meer dan 100 landen. Vroeg positioneren in opkomende markten en de focus op innovatieve producten hebben bijgedragen tot deze groei. Al vanaf zijn eerste uitvindingen heeft Danfoss zich gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten die de behoeften van de klant vervullen. Nu heeft Danfoss zo’n 50 verschillende productielijnen en investeert het ongeveer 4% van haar omzet in nieuwe en innovatieve producten, die grote hoeveelheden energie en CO2 besparen, zoals bijvoorbeeld bij de koeling van voedsel, ventilatie, verwarming van gebouwen en snelheidsregeling van elektrische motoren. Meer informatie: www.danfoss.nl

Over Grundfos
Grundfos ontwikkelt wateroplossingen voor de wereld. We bepalen de norm op het gebied van innovatie, efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Wij zijn een pompbedrijf dat dagelijks miljoenen en miljoenen mensen raakt. Onze oplossingen helpen onze partners en klanten om water te verplaatsen naar waar het hoort te gaan. Wij voorzien in drinkwater voor de kleinste dorpen maar ook de hoogste wolkenkrabbers. We behandelen en verwijderen afvalwater, en brengen warmte en comfort aan de wereld - of koelen het juist af indien nodig. We hebben onze doelstellingen en initiatieven geformuleerd met een groen hart, de passie voor water en met de verantwoording voor ethiek en integriteit. Hierbij respecteren we milieueisen en maatschappelijke trends, en vertrouwen op onze missie en bedrijfswaarden om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving. Met 83 eigen bedrijven zijn we operationeel in 56 landen en via ons netwerk van partners, distributeurs en subdealers actief bij nog meer klanten. Het bedrijf heeft vandaag de dag rond de 19.280 werknemers in dienst en is door Poul Due Jensen in 1945 opgericht vanuit zijn kelder in Bjerringbro, Denemarken. De eerste pomp die werd gemaakt was een waterpomp. In de afgelopen decennia hebben we onze vaardigheden en kennis aangescherpt, en zijn tot op de dag van vandaag nog steeds trots om water te kunnen verplaatsen naar daar waar het heen moet gaan. Met een zo laag mogelijk energie verbruik as mogelijk. Meer informatie: www.grundfos.nl