21
juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Berekening daglichttoetreding in NEN 2057 vernieuwd

Daglichttoetreding door dakramen meegenomen als volwaardige daglichtopening
Een ruimte in huis of op kantoor is volgens het Bouwbesluit alleen een verblijfsruimte als er sprake is van voldoende daglichttoetreding. De norm die hiervoor wordt gehanteerd is de NEN 2057. Met de ingang van het nieuwe Bouwbesluit op 1 april 2012 is ook deze norm vernieuwd. Belangrijke aanpassing in de norm is een nieuwe methode om de hoeveelheid daglicht door dakramen, erkers en dakkapellen te berekenen. “Door de aanpassingen sluit de vernieuwde NEN 2057 beter aan op de praktijk. De manier waarop voorheen gerekend werd hield geen rekening met licht van opzij. Nu gebeurt dit wel,” aldus Truus de Bruin, voorzitter van de NEN commissie.
 
Een verblijfsruimte moet volgens het Bouwbesluit 2.60 meter hoog zijn. Zolders voldoen hier vaak niet aan en worden in het ontwerp daarom als onbenoemde ruimte genoteerd. Tegenwoordig worden echter steeds meer zolders gebruikt als woon- of slaapruimte. Daglicht en frisse lucht is dan van groot belang en essentieel voor een gezond gebouw. Het regelt het biologische systeem van bewoners: het slaap- en waakritme en bepaalde hormoonniveaus. “De vernieuwde NEN 2057 is opgesteld om beter aan te sluiten op de praktijk. Hij is zo laagdrempelig mogelijk gehouden, zodat iedereen vanaf het begin van een ontwerp rekening kan houden met voldoende daglichttoetreding,” aldus Truus de Bruin, voorzitter van de NEN commissie en Universitair Hoofddocent Bouwfysica aan de TU Delft.
 
“Dankzij de nieuwe rekenmethode kan de markt de zolder nu wel meenemen in de berekening en aantoonbaar maken of deze een goede daglichttoetreding heeft of niet. Dit biedt enorme kansen voor architecten om veel daglicht binnen te laten wanneer zij bijvoorbeeld zolders met dakramen ontwerpen. Gelukkig zijn er steeds meer tools voorhanden, zoals de VELUX Daylight Visualizer, waarmee al in een vroeg stadium van het ontwerpproces de daglichtprestaties van een gebouw kunnen worden bepaald,” aldus De Bruin.
 

 
Minimale normen, maximaal benutten
Toch gaat het in deze vernieuwde norm nog steeds om minimale daglichtcondities. Het Bouwbesluit schrijft een minimale hoeveelheid daglichtoppervlakte in een woning voor van 10% van de vloeroppervlakte. Volgens de normcommissie had dit best wat meer mogen zijn. Daarom is er een appendix toegevoegd aan de NEN 2057. De Bruin: “In deze bijlage zijn vier niveaus van daglicht opgenomen, oplopend van D naar A en van de ondergrens tot zeer ambitieus. Deze appendix geeft partijen de ruimte om meer aan te bieden dan het minimum van het Bouwbesluit. De commissieleden die als bouwfysisch adviseur werkzaam zijn, zien in de praktijk gelukkig dat er steeds vaker met hogere waardes aan de slag wordt gegaan. De ambities van de opdrachtgever zijn hierin leidend en vaak geïnspireerd door instrumenten als bijvoorbeeld BREEAM of Frisse Scholen.”
 
Zonnige toekomst
Hogere normen komen met name voor wanneer er voor specifieke doelgroepen gebouwd wordt. Ouderenwoningen en woonzorgfuncties zijn een goed voorbeeld. Met de jaren wordt daglicht belangrijker voor je welbehagen en woonplezier. Dat vraagt dus om hogere standaarden. De Bruin: “Architecten moeten zich goed realiseren wat senioren nodig hebben. Het is niet makkelijk te aanvaarden dat je ouder wordt. Een goede hoeveelheid daglicht kan mensen helpen prettiger in het leven te staan. Ik verwacht van de nieuwe generatie architecten dat ze vroeg in het ontwerpstadium nadenken over wat ze met daglicht willen en gebruik maken van visualisatietools. Wanneer je in je berekening alles meeneemt, zul je zien dat een goed plan vooraf, achteraf grote winst oplevert. Daglicht zorgt voor een prettig en gezond binnenklimaat en bespaart flink op de energierekening. In de winter en het voor- en najaar vervangen de warmte en het licht van de zon de centraleverwarming en het kunstlicht. De extra warmte die je met ramen in de zomer in huis haalt, kun je opvangen met goede buitenzonwering. De winst van goede daglichttoetreding over het hele jaar weegt zonder twijfel zwaarder dan welk nadeel ook. En helemaal op de langste dag van het jaar.”
 
Meer informatie over de NEN 2057 is te vinden op www.nen.nl.
 
De VELUX Daylight Visualizer is gratis te downloaden via www.velux.nl/visualisatietools.
 
In een groot deel van de wereld is 21 juni de langste dag van het jaar. Naast de dag die het meeste uren met daglicht heeft, kan deze dag ook heel goed worden gezien als de gezondste dag van het jaar. Want meer daglicht en frisse lucht versterkt ons afweersysteem waardoor we minder vatbaar zijn voor ziekten. Per Arnold Andersen van het Daylight Knowledge Centre van de VELUX Groep legt uit hoe daglicht en natuurlijke ventilatie van invloed zijn op onze algemene gezondheid en stemming.
 
Bekijk hier de video 


d