15
september
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Bezoek nu eerste nieuwbouwwoning in Nederland volgens Active House

House of Tomorrow Today; Energieleverende woning met comfortabel en hoogwaardig binnenklimaat nu te bezoeken

InSterksel (gemeente Heeze-Leende), nabij Eindhoven, staat de eerste nieuwbouwwoningin Nederland gebouwd volgens de principes van Active House en Slimbouwen. Deexperimentele woning draagt de naam House of Tomorrow Today (HoTT). De ambitievan HoTT was scherp: een energieleverende woning creëren zonder concessies tedoen aan het wooncomfort. De woning ontworpen door KAW/earchitecten en adviseurs is nu gereed en laat de stand der techniek zien vooreen woning op het gebied van gezond binnenklimaat, decentrale energieopwekkingen bouwprocesinnovatie. Op donderdag 25 september kan HoTT voor heteerst worden bezocht tijdens een excursie van VELUX Nederland tijdens de DutchGreen Building Week.
 
Om energiezuinige gebouwen te creëren worden nogaltijd concessies gedaan op het gebied van het binnenklimaat. Het nemen vanisolerende maatregelen en het aanpassen van de gebouwschil zorgt vaak voorminder energieverbruik, maar leidt vaak ook tot te weinig daglicht en frisselucht. HoTT is de eerste nieuwbouwwoning in Nederland die energie levert en tegelijkeen hoog leefbaarheidsniveau heeft. In het voorbeeldproject completerenSlimbouwen en de Active House visie elkaar.

Bezoek House of Tomorrow Today
Tijdens de Dutch Green Building Week is HoTT op donderdag 25 september voor het eerst gratis te bezoeken tijdens een excursie van VELUX Nederland aan de woning. Tijdens de excursie geeft Jos Lichtenberg toelichting op de totstandkoming van zijn woning met toekomstpotentieel en het Slimbouwen proces. Namens Active House Nederland verzorgt founding partner VELUX Nederland een presentatie over de Active House visie, waarna er uitgebreid tijd is om de woning te bekijken onder het genot van een hapje en drankje. Inschrijven kan via www.dgbw.nl of www.velux.nl/excursiehott.  ?

 
Hoge mateleefbaarheid
“Toen mijn vrouw en ik besloten zelf onze woning tegaan bouwen was ik het als voorzitter van de stichting Slimbouwen natuurlijkaan mijn stand verplicht Slimbouwen als uitgangspunt te kiezen. Daarnaast wasik tijdens een bezoek aan Home for Life in Denemarken, één van dedemonstratieprojecten van de VELUX Groep, zeer enthousiast geworden over deActive House visie. Daarom hebben we bij de bouw van HoTT beide principesgeïntegreerd. Het is een fijne gedachte dat we straks geen energierekening meerzullen ontvangen. Sterker nog, we houden zelfs energie over om een auto mee tegaan rijden. Tegelijkertijd bereiken we in de woning wel een hoogwaardigcomfort met veel frisse lucht en daglicht,” aldus Prof. dr. ir. JosLichtenberg, hoogleraar productontwikkeling aan de TU Eindhoven.

Bewonerscentraal
Deze zomer hebben Jos en Karin Lichtenberg hunintrek genomen in hun nieuwe woning. Naast een woonhuis zal in het HoTT ook eenBed and Breakfast worden gevestigd. De flexibiliteit van het project biedt demogelijkheid om in te spelen op verschillende omstandigheden van de omgeving,die de ervaringen van bewoners beïnvloeden. Zo heeft HoTT een dynamische schil. Sensoren monitoren de binnen- en buitenkant van de woning. Als het nodigis openen ramen geleidelijk en traploos als de hoeveelheid CO2 in de kamer ofde vochtigheidsgraad in de wasruimte te hoog oploopt. Op de bovenste verdiepingvan de woning is met VELUX dakramen gekozen voor maximale daglichttoetredingdie automatisch sluiten als het begint te regenen. Alle door sensorenaangestuurde systemen zijn wel door de bewoners zelf te beheersen en handmatigbij te stellen.

HoTT 560px.jpg?Experiment gaatverder
Nu de woning in gebruik is genomen, zullen deenergieprestaties en leefbaarheid in de praktijk onderzocht worden door deTechnische Universiteit Eindhoven. Ook de gasten van de Bed and Breakfast zalgevraagd worden mee te werken aan het onderzoek, zodat er snel inzicht komt ingebruikerservaringen onder verschillende omstandigheden.
 
Over House of Tomorrow Today
House of Tomorrow Today (HoTT) is een initiatiefvan Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling aan de TUEindhoven, bedenker en voorzitter van de stichting Slimbouwen en mede-eigenaarvan Inno-Experts dat innovatieve en duurzame ambities van klanten omzet inprojecten. Hij werkte hierbij samen met verschillende partijen, waaronder KAW/e architecten en adviseurs en VELUX Nederland. Het HoTT combineert de uitgangspunten van ActiveHouse en Slimbouwen. Kijkvoor meer informatie op: www.actiefbouwen.eu, www.velux.nl/duurzameprojecten,www.activehousenl.info, www.slimbouwen.nl?
????

d