21
oktober
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Bij opklimbare situaties moeten ook dakramen inbraakwerend zijn

Naast de ramen en deuren in de gevel dienen nu ook vrijwel alle opklimbare openingen in het hellende dak, waaronder dakramen, te voldoen aan inbraakwerendheid.

De Meern, 21 oktober 2010. Naast de ramen en deuren in de gevel dienen nu ook vrijwel alle opklimbare openingen in het hellende dak, waaronder dakramen, te voldoen aan inbraakwerendheid. Dit staat nu nog duidelijker beschreven in het aangepaste Bouwbesluit. Veel aannemers en architecten zijn zich niet bewust van de consequenties van deze wet en schrijven nog steeds producten voor die niet voldoen aan het bouwbesluit, terwijl inbraakwerende dakramen met Politiekeurmerk Veilig Wonen® gewoon beschikbaar zijn. In het recent aangepaste Bouwbesluit staat beschreven welke ramen en deuren in een woning bereikbaar zijn voor inbraak en daardoor inbraakwerend dienen te zijn. De wetswijziging heeft een enorme impact op de bouw van woningen, aangezien de complete daglichtproducten in gemonteerde staat in aanmerking moeten komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. De simpele toevoeging van extra sloten of tralies is hierbij niet langer toereikend. Vooral bij een opklimbare of bereikbare situatie is het belangrijk dat de toegepaste daglichtoplossing inbraakwerend is. Een fabrikant kan aantonen dat een product voldoet aan inbraakwerendheid door een testrapport te overleggen van de keuringsinstantie. VELUX dakramen met PKVW® De VELUX dakramen die voldoen aan inbraakwerenheidklasse 2 zijn standaard voorzien van extra hang- en sluitwerk van AXA en een roestvrijstalen glaslijst. Hierdoor komen ze in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en kunnen de dakramen ook geplaatst worden bij situaties waarbij het dakraam in een hellend dak door opklimbaarheid bereikbaar is, bijvoorbeeld door een uitbouw of een positie op de eerste of tweede etage. Aannemers dienen serieus rekening te houden met de wetswijziging. Gemeenten moeten na oplevering van het bouwwerk immers het bouwbesluit handhaven. Indien een opdrachtgever door de gemeente voor extra kosten wordt gesteld, zal hij deze zeker succesvol verhalen op de aannemer en/of architect. Ook zullen deze hun goede naam op het spel zetten indien deze producten voorschrijven en toepassen die niet aan de wet voldoen. Meer informatie over VELUX dakramen met PKVW® vindt u hierd