De Meern,
15
februari
2017
|
10:26
Europe/Amsterdam

Column: Nul op de Meter, maar wel hoge onderhoudskosten

Samenvatting

De belangstelling voor Nul op de Meter-woningen (NOM) in Nederland is terecht erg groot, vooral onder bewoners. Dat is logisch, want iedereen wil vanzelfsprekend een huis met nul energiekosten. In de praktijk is daar echter niet altijd sprake van. Ook omdat bewoners risico lopen op een forse rekening voor onderhoud en toekomstige vervanging van hun complexe technische installaties. En die zijn nodig om gedurende de gehele levensduur van het gebouw tot nul energiekosten te komen…

NOM-woningen; te mooi om waar te zijn? Nee, zolang bewoners maar bekend zijn met het totale verhaal, met alle voor- en nadelen. Maar dat zijn ze niet altijd. In de Healthy Home Barometer - het jaarlijks terugkerende onderzoek onder Europeanen naar het belang van een gezonde leefomgeving - wordt de comfortbeleving gebaseerd op acht verschillende factoren, waarvan onderhoud er één is. Uit dit onderzoek blijkt echter dat veel bewoners in Nederland niet weten hoe het onderhoud van hun technische installaties is geregeld of scherper geformuleerd: wie dit onderhoud betaalt. Terwijl onderhoud door hen wel als een bepalende factor voor comfort wordt benoemd.

Bindende afspraken
Dat ook ventilatiesystemen, warmtepompen en zonnepanelen - net als de traditionele verwarmingsinstallatie - onderhoud nodig hebben, begrijpen bewoners maar al te goed. Zonder onderhoud komen de prestaties van deze installaties vroeg of laat op de tocht te staan, waardoor de kans groot is dat nul uiteindelijk geen nul meer blijft. Toch ontbreekt het in dit verband aan bindende afspraken over wie dit regelt, uitvoert en betaalt. Onderhoudscontracten moeten daarom duidelijk, transparant en eerlijk zijn. Een te optimistische inschatting van de onderhouds- en vervangingskosten van technische installaties op de lange termijn, past daar niet in. Tegelijkertijd is het aan de overheid om onderhoud en vervanging mee te nemen in de aanstaande kostenoptimalisatieberekening voor BENG-woningen.

Comfortabel in de portemonnee
Aangezien comfort bij NOM-woningen juist hoog in het vaandel staat, zijn onderhoud en energieneutraal - in combinatie met de nul euro-component - van onderscheidende waarde. Het is dan wel erg spijtig als juist die “nul euro” teniet wordt gedaan door het risico van onduidelijke contractvormen en een hoge rekening van het onderhoudsbedrijf. Dit ervaren bewoners als weinig comfortabel in de portemonnee. En juist dat doet het Nul op de Meter-concept ten onrechte tekort.

Michel Sombroek

Meer informatie

Lees meer columns van Michel Sombroek op Renovatieprofs: 

https://www.renovatieprofs.nl/kennisbank/nul-op-de-meter-maar-wel-hoge-onderhoudskosten