De Meern,
11
mei
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Daglicht belangrijke remedie tegen moderne ziektes

Vierde VELUX Daylight Symposium biedt nieuwe actuele inzichten

Samenvatting

De moderne mens is nog altijd een ‘buitenwezen’, ook al vertoeven we bijna altijd binnen. Door frisse lucht en veel daglicht in gebouwen binnen te laten, lopen we onbewust in de pas van onze genetische opmaak. Daarnaast houden moderne aandoeningen als astma, allergieën, vermoeidheid en depressies allemaal verband met een gebrek aan natuurlijke ventilatie en daglicht. Het thema ‘Daglicht in een menselijk perspectief’, stond dan ook centraal tijdens het vierde VELUX Daylight Symposium, dat plaatsvond op 4 en 5 mei 2011 in Lausanne, Zwitserland. Gedurende twee dagen wisselden 300 neurologen, antropologen, biologen, architecten, ingenieurs en lichtontwerpers van gedachten over hoe natuurlijk licht invloed heeft op onze productiviteit, onze concentratie, onze gezondheid en onze dagelijkse ritmes. 

Zolang we ons herinneren, leeft de mens volgens het ritme van dag en nacht. Met de uitvinding van kunstlicht zijn die grenzen vervaagd. Dat heeft wel degelijk een effect op onze gezondheid, veiligheid en productiviteit. De verschillende internationale sprekers focusten zich op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de kwaliteit van daglicht, de verscheidenheid, het spectrum en de noodzaak om aan daglicht te worden blootgesteld. Allen spelen een belangrijke rol in ons welzijn. Sommige deskundigen schetsten een afschrikwekkend beeld van wat een tekort aan daglicht voor de gezondheid van mensen tot gevolg kan hebben. We lichten de voornaamste conclusies toe.

• Uit onderzoek van TNO en de TU Eindhoven naar de dynamiek van daglicht blijkt dat de ritmes van de mens gelijklopen aan de ritmes van daglicht wat een logisch gevolg is van miljoenen jaren buiten leven. De hoeveelheid daglicht in gebouwen moet dus niet alleen op basis van daglichtfactoren worden beoordeeld, maar er moet ook worden gekeken naar de dynamiek van het daglicht. De variaties in natuurlijk licht in de loop van de dag en de seizoenen, geven mensen prikkels en zijn essentieel voor ons welzijn en onze gezondheid. Geen enkele technologie voor kunstlicht, hoe geavanceerd ook, kan tippen aan de positieve effecten van natuurlijk daglicht.

• Een gebrek aan natuurlijk licht verstoort ons biologische ritme en veroorzaakt een gebrek aan slaap (wat weer gewichtstoename tot gevolg heeft), een verminderde weerstand en een verhoogde prikkelbaarheid, wat weer onze sociale relaties kan verstoren. De klassieke ‘winterdepressie’ is ook toe te schrijven aan een tekort aan zonlicht.

• Voor mensen die vaak te maken hebben met tijdsverschillen of werken in ploegendiensten kunnen de effecten nog schadelijker zijn. Zo is een verhoging van het aantal gevallen van borstkanker vastgesteld bij vrouwen die ’s nachts werken. Blootstelling aan kunstlicht, terwijl ons lichaam eigenlijk duisternis verwacht. Daglicht is gezond, maar moet worden aangevuld met de duisternis van de nacht.

• Een gecontroleerde blootstelling aan natuurlijk licht wordt ook gebruikt bij de behandeling van huidaandoeningen en tumoren. Daglicht regelt namelijk ons zenuwstelsel en endocriene systeem, twee pilaren waar het menselijk gestel op steunt. De resultaten van internationale onderzoeken die werden gepresenteerd tijdens het VELUX Daylight Symposium tonen aan dat er tal van nieuwe behandelingen mogelijk zijn op basis van natuurlijk licht, zoals het behandelen van slaapproblemen bij jongeren, het herstellen van de slaapcyclus bij Alzheimerpatiënten of het verbeteren van het visuele comfort bij senioren, een onderzoek uitgevoerd door de TU Delft.

• Vitamine D wordt via daglicht in het lichaam opgenomen en zorgt onder andere voor sterkere tanden en botten en een beter immuunsysteem. • Daarnaast zijn er zelfs studies die aantonen dat natuurlijk licht het genezingsproces in ziekenhuizen versnelt en de perceptie van pijn verlaagt. Hierdoor zou de hoeveelheid medicijnen beperkt kunnen worden en het aantal mensen dat overlijdt kunnen afnemen.

• Meer daglicht in kantoorgebouwen verlaagt het stressniveau en verhoogt de productiviteit. Hierdoor wordt ook het ziekteverzuim verlaagd. Maar naast een positieve impact op onze gezondheid, heeft natuurlijk licht ook economische voordelen. Daglicht is immers een kostenloze en hernieuwbare energiebron.

 

"Als fabrikant van dakramen zijn wij binnen de VELUX Groep nauw verbonden met het ontwerp en de constructie van gebouwen. Zes jaar geleden zijn we begonnen met het organiseren van daglichtsymposia. Het Daylight Symposium wordt om de twee jaar gehouden met als doel het creëren van een internationaal platform voor de ontwikkeling van kennis, opvattingen en visies. Het is een onderdeel van de visie van de VELUX Groep om actief deel te nemen aan de continue discussie onder vakgenoten over de kwaliteit van daglicht in onze gebouwen,” aldus Marthijn Reekers, architect daglicht & binnenklimaat bij VELUX Nederland.

Meer informatie over het symposium, onderzoeksrapporten en links zijn te vinden op: www.thedaylightsite.com.