27
augustus
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Daylight & Architecture #17 – Urban Life

Duurzaan wonen is één van de grootste uitdagingen die stedelingen in het verleden hadden en nu nog steeds hebben. Een andere nog grotere uitdaging in het verleden en vandaag de dag is hoe gezond te blijven.

?

De wereldbevolking zal in 2050 naar verwachting oplopen tot 10 miljard. Er wordt verwacht dat zeven van deze tien miljard zal leven in steden, dus we zijn onszelf dan ook vanzelfsprekend aan het ontwikkelen tot een verstedelijkte soort. Deze situatie zal leiden tot nieuwe eisen aan de stad en de mensen; oproepen tot respect en samenwerking, verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van nieuwe technologieën (voor mentale transformaties), nieuwe waarden, empowerment en verlichting. En zonder duurzaamheid, kan dit niet worden gedaan. Duurzaan wonen is één van de grootste uitdagingen die stedelingen in het verleden hadden en nu nog steeds hebben. Een andere nog grotere uitdaging in het verleden en vandaag de dag is hoe gezond te blijven.Toen de VELUX Groep werd opgericht in 1942, was er schaarste van ruimte en materiaal, dus het idee was om aantrekkelijke en betaalbare woonruimtes te ontwikkelen onder het schuine dak van bestaande en te ontwikkelen gebouwen. Deze nieuwe ruimten creëerden betere en gezondere leefomstandigheden voor mensen door het aanbieden van daglicht en frisse lucht. Deze aanpak sluit nauw aan bij het concept dat de VELUX Groep vandaag de dag Sustainable Living - Duurzaam wonen noemt. Het is gebaseerd op het credo dat de kwaliteit van ons leven en de kwaliteit van ons milieu intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Duurzaam wonen wil gebouwen creëren met een gezond binnenklimaat, die ook 'meer geven dan ze nemen' voor het milieu.Duurzaam wonen in de stedelijke schaalD/A # 17 plaatst de visie van Duurzaam wonen in de stedelijke schaal. Het algemene thema is "Urban Life", de ontwikkeling van een beter leven en de levensomstandigheden in de steden. Deze editie bespreekt hoe het potentieel van steden kan worden benut en hoe het gezonde, veilige en stimulerende plaatsen kunnen zijn voor een steeds groeiend aantal van ons. En hoe we dit kunnen bereiken, terwijl we tegelijk onze ecologische voetafdruk drastisch verminderen, die veel meer omvat dan alleen CO2-uitstoot. Vaak wordt dit probleem besproken vanuit macro-economisch, macromilieu en macrosociaal oogpunt. D/A # 17 volgt een iets andere aanpak. Door mensen, hun culturen en waarden, hun behoeften en aspiraties, hun gezondheid en welzijn voorop te stellen. De focus in het magazine  ligt op de symbiose tussen mensen en steden. Het doel is om een boodschap van hoop over te brengen voor een duurzame toekomst, om een goed leven in steden te creëren inclusief de fundamentele dingen die er toe doen, schone lucht en water, zon- en daglicht, een veilig thuis, harmonie met de natuurlijke omgeving en een gevoel van lokale en globale verbondenheid. D/A # 17D/A # 17 is opgebouwd uit drie delen: Richard Hobday, Hardin Tibbs, Charles Landry en Janice Perlman openen het debat over de mogelijkheden en uitdagingen van de hedendaagse steden en de kwestie van de stedelijke gezondheid, de verzoening van de menselijke cultuur met de natuur, de zoektocht naar nieuwe 'civic stedelijkheid' de huizencrisis in de werelds grootste steden en de groeiende kloof tussen de stedelijke elites en de stedelijke armen.Het centrale deel van dit magazine is gemaakt in samenwerking met de Canadese fotograaf Robert Polidori, die als taak kreeg een portret van de leefomgeving te maken in drie grote wereldsteden; Londen, Rio de Janeiro en Phoenix. Met de panoramische beelden en de bijbehorende statistieken en grafieken, zochten we niet alleen naar voor de hand liggende en bekende aspecten van de steden, maar ook naar het verborgen potentieel in hun gebouwde structuur.Afsluitend worden alle vragen en argumenten uit het eerste deel van het magazine gepresenteerd in een gesprek tussen de Deense klimaatexpert Per Meilstrup en de filosoof Ole Fogh Kirkeby. In D/A #18, die uitkomt in de herfst van 2012, zal het onderwerp nog verder worden uitgediept.

Lees nu verder op da.velux.com.d