De Meern,
19
juni
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

De langste en gezondste dag van het jaar komt eraan

Volgens de World Health Organization zijn naar schatting 10 tot 50% van de Europese woningen te vochtig, vaak veroorzaakt door een gebrek aan natuurlijke ventilatie en onvoldoende daglicht.  

Op het noordelijk halfrond is 21 juni de langste dagvan het jaar, maar door het sterkeverband tussen daglicht en gezondheid zou het ook heel goed als de gezondstedag van het jaar kunnen worden beschouwd.
 
Daglicht is belangrijk omdat hetonze gezondheid zowel fysiek als emotioneel beïnvloed. Langere dagen met meer daglichturen zorgenervoor dat mensen positiever gestemd zijn en verbeterenonze productiviteit en efficiëntie.Volgens Per Arnold Andersen,hoofd van het Knowledge Centre forDaylight, Indoor Climate and Energy van de VELUX Groep, versterkt een blootstelling aan meer daglicht en frisse lucht ons immuunsysteem enmaakt het ons minder gevoeligvoor ziektes. "Daglicht en frisselucht zorgen niet alleen voor eencomfortabel huis, maar beïnvloeden ook onze geestop een positieve manier en helpen bijvoorbeeld depressies voorkomen. Daarnaast hebben daglichten frisse lucht een positiefeffect op ons persoonlijke energieniveauen onze concentratie en maakthet bacteriën en ziektekiemen moeilijker om te overleven",vertelt Per Arnold Andersen.
 
Volgens de World Health Organization zijn naarschatting 10 tot 50% van de Europese woningen(afhankelijk van het land) te vochtig. Teveel vochtmaakt een huis benauwd en zorgtvoor een bedompte geur, vaak veroorzaakt door een gebrek aan natuurlijkeventilatie en onvoldoende daglicht. Hierdoor ontstaat een risicoop vochtgerelateerde ziekten zoals astma, allergieën, hoesten en een piependeademhaling.
 Voldoende ventileren en daglicht belangrijk 280px.jpgVoldoende ventileren en daglicht belangrijk 2 280px.jpg
Het hele jaar voldoende daglicht en frisse luchtVolgens Andersen zijn er verschillende manieren om onze algemene gezondheid te bevorderen wanneer de dagenstraks weer korter worden en het griepseizoentraditioneel begint. “Eén van de oorzakendat we vatbaarder zijn in het zogenaamde griepseizoen,is dat we het grootste deel van de winter doorbrengen in gebouwen. En die hebben in veelgevallen een ongezond milieu. Eén van demanieren om dit te voorkomen isdoor het binnenmilieu te verbeteren doorde binnenlucht regelmatig te verversen en voldoende daglichtbinnen te laten. Dat is iets wat te veel van ons vergeten”, aldus Andersen.
 
Nuttige tips om te zorgenvoor meer daglicht en frisselucht in huis*
1.    Lucht het huis meerdere keren per dag door 5 tot 10 minutenverschillende ramen tegen elkaar open te zetten. Door deze effectieve manier van ventilerenverandert de binnenlucht zonderdat de kamer koudwordt.
2.    Open tijdens dit luchten ook een dakraam op zolder om een schoorsteeneffect te creëren. Vochtige,warme lucht trekt hierdoor vanuit het hele huis naar boven, en verdwijnt snelvia het dakraam naar buiten.
3.    Hang kleding zoveel mogelijk buiten te drogen en vergeet niet te ventilerentijdens het koken om vochtige lucht in huis zoveel mogelijk tevoorkomen.
4.    Zorg voor genoeg daglicht in huis,vooral in belangrijke activiteit zones(werkplek, eettafel, speelplek van de kinderen), door nieuwe (dak)ramen of lichtkoepels te plaatsen ofoude te vervangen. Door de hellende ligging in het dakleveren dakramen hierbij de meeste daglichttoetredingop.
5.    Open overdaguw gordijnen om daglicht binnen te laten. In de winterkan dit naast een prettigere woonomgeving tevens zorgen voor energiebesparing. Daglichtzorgt namelijk ook voor meer warmte in huis, waardoor minder elektrischeverwarming nodig is.
 
 * Bron: VELUXKnowledge Centre for daylight, energy and indoor climate.