17
oktober
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

De Poorters van Montfoort eerste gerenoveerde woningen volgens Active House

Duurzaam renovatieproject met focus op wooncomfort


In Montfoort worden voor het eerst in Nederland tien woningen duurzaam gerenoveerd met de focus op een comfortabel binnenklimaat. Hiervoor wordt een nieuw renovatieconcept toegepast. Door het unieke ontwerp gebaseerd op de principes van Active House ontstaat een goede balans tussen energieontwerp, binnenklimaat en omgeving, waarbij het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staat. Het renovatieconcept is ontwikkeld door de VELUX Groep en Danfoss en speciaal voor De Poorters verder uitgewerkt door de Bouwhulpgroep en Nieman Raadgevende Ingenieurs. BAM Woningbouw zorgt voor de ontwikkeling en realisatie.


Renovatie volgens Active House
Bij De Poorters van Montfoort worden voor het eerst in Nederland woningen gerenoveerd volgens de principes van Active House. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een duurzaam renovatieconcept dat ontwikkeld is door de VELUX Groep en Danfoss. Het concept focust op het opwekken van zonne-energie, het gebruik van passieve zonnewarmte en technologie voor energie- en klimaatbeheersing. Gecombineerd met het allerhoogste niveau van isolatie en natuurlijke ventilatie wordt een nieuwe schil om de woning gecreëerd die de energieprestatie tot een topniveau stuwt. Deze combinatie vormt de basis om optimaal duurzaam te renoveren en een woning te realiseren waarin de behoeftes aan daglicht, warmtebeheersing en ventilatie in evenwicht zijn met elkaar en met het energieverbruik.

 
Poorterstraat huidige situatie voorzijde 280px.jpgPoorterstraat nieuwe situatie voorzijde 280px.jpg
Huidige situatie voorzijdeDe Poorters van Montfoort voorzijde
 
Groot onderhoud met een toekomstvisie
De woningen in de Poorterstraat in Montfoort zijn veertig jaar oud en hebben momenteel energielabel E. Vorig jaar zijn 82 woningen gerenoveerd en opgewaardeerd naar energielabel A. Bij normaal groot onderhoud worden dergelijke woningen meestal opgewaardeerd naar energielabel C. Vanwege de goede ligging, maar vooral omdat het ruime woningen zijn met een hoge toekomstwaarde, besloot woningcorporatie GroenWest tien woningen naar een nog hogere energieprestatie te brengen en voor de bewoners te zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat met meer daglicht en frisse lucht. Deze woningen worden opgewaardeerd naar een energieprestatie van energielabel A++. Door deze manier van renoveren is de totale vraag naar energie en de uitstoot van CO2 straks zeer beperkt. De woningen bieden de bewoners naast deze goede energieprestaties ook meer leefruimte, daglicht en een prettiger binnenklimaat. De renovatie wordt in opdracht van GroenWest uitgevoerd door een consortium. Het renovatieconcept van VELUX en Danfoss is speciaal voor deze woningen verder uitgewerkt door de Bouwhulpgroep en Nieman Raadgevende Ingenieurs. BAM Woningbouw zorgt voor de ontwikkeling en realisatie. 

 
Minder energieverbruik en -lastenDe investering voor de renovatie komt voor rekening van de woningcorporatie, maar de aanvullende woningverbetering heeft voor de bewoners een onvermijdelijke huurverhoging ten gevolg. Deze wordt voor de bewoners meer dan gecompenseerd door de winst in energielasten. “De energielasten gaan omlaag en aangezien de algemene verwachting is dat de energiekosten de komende jaren nog sterker zullen stijgen dan de afgelopen jaren, worden de totale woonlasten, ondanks de hogere huur, op termijn zelfs lager”, aldus Bernard van Dam, verantwoordelijk projectleider van GroenWest.
 
Totstandkoming renovatieproject
Het concept heeft als doel duurzaam renoveren te vereenvoudigen om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de mondiale milieuproblematiek. De betrokken partijen willen met het project in Montfoort ervaring opdoen met ingrijpende duurzame renovaties. Het project is een initiatief van VELUX Nederland. Hun oproep voor een voorbeeldproject mondde uit in de samenwerking met GroenWest. “Het is onze overtuiging dat mensen, als gebruikers van een woning, centraal moeten staan bij het ontwikkelen van duurzame woningen. In Nederland staan meer dan drie miljoen woningen die ouder zijn dan dertig jaar en binnen niet al te lange tijd een

Renovatiemodule met VELUX dakterrasvensters 280px.jpg
energiemodernisatie moeten ondergaan.       Renovatiemodule met VELUX dakterrasvensters
Met initiatieven zoals de samenwerking
met Danfoss proberen wij als VELUX Groep een positieve bijdrage te leveren aan een energie-efficiënte, kwalitatief hoogwaardige bouw- en levensstandaard voor de toekomst”, aldus Michel Kalis, Commercieel Directeur van VELUX Nederland.
 
Van Dam vult aan: “Voor GroenWest is dit project en onze rol als opdrachtgever een uitdagend experiment. Uniek hierbij is dat een marktpartij als VELUX Nederland de ambities en prestaties in dit project heeft ingebracht. De uitvoering is in handen van het consortium. Door deze vernieuwde aanpak en het vertrouwen in elkaar wordt in Nederland een fantastisch product en een vernieuwend concept gerealiseerd. Daarbij laten we zien dat een maximale energieprestatie met een hoge leefbaarheid en veel daglicht ook mogelijk is in bestaande woningen en niet voorbehouden is aan nieuwbouwwoningen. Ons doel met deze duurzame renovatie is dan ook vooral kennis en ervaring opdoen met ingrijpende energetische verbeteringen in bestaande woningen. De komende tien jaar zal een derde deel van ons woningaanbod moeten worden verbeterd. Realistisch gezien zal het niet mogelijk zijn om alle bestaande woningen op dat hoge maximale energieprestatieniveau te brengen. Daarom vormen deze tien woningen in Montfoort een uniek experiment.”  Poorterstraat huidige situatie achterzijde 280px.jpgPoorterstraat nieuwe situatie achterzijde 280px.jpg

Huidige situatie achterzijdeDe Poorters van Montfoort achterzijde
 
Perry van Leeuwen, adjunct directeur BAM Woningbouw Utrecht: “Het goede van de Active House visie is dat deze verder gaat dan duurzaamheid alleen. Active House stelt de bewoner centraal en gaat daarmee verder dan andere duurzaamheidvisies. Comfort en functionaliteit zijn belangrijke dragers van de visie en zorgen voor leefbaardere woningen.”

 
Woonkamer met nieuwe keuken 280px.jpgWoonkamer vanaf keuken 280px.jpgWoonkamer vanaf tuinWoonkamer vanaf keuken
 
Over De Poorters van Montfoort
De tien woningen gelegen aan de Poorterstraat in Montfoort worden gerenoveerd volgens de principes van Active House. Met deze aanpak ontstaat een goede balans tussen efficiënt energiegebruik en wooncomfort. Door de renovatie is de totale vraag naar energie en de uitstoot van CO2 straks zeer beperkt. Naast deze goede energieprestaties wordt in de woningen ook meer leefruimte en daglicht gecreëerd. Bewoners kunnen straks genieten van een gezond binnenklimaat met veel natuurlijk licht en frisse lucht in een woning met energielabel A++. De renovatie wordt in opdracht van GroenWest uitgevoerd door een consortium bestaande uit BAM Woningbouw B.V., Bouwhulpgroep, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Danfoss en VELUX Nederland B.V.
 
Bezoek de modelwoning
Na oplevering van de woningen half maart 2013, zal één van de woningen tussen half april en half juli 2013 worden opengesteld als modelwoning. Heeft u interesse in een rondleiding door de woning en meer informatie, schrijft u zich dan hier in.


Over Active HouseActive House is een algemene visie voor het ontwikkelen van gebouwen die meer energie produceren dan verbruiken, met eerbied voor zowel gezondheid en binnenklimaat als energie en milieu. Het doel van de Active House Alliantie is om binnen de bouwbranche het delen van ervaringen te bevorderen en voorbereidingen te treffen voor het bekendmaken van een nieuwe internationale bouwstandaard Active House. Kijk voor meer informatie op: www.activehouse.info.

Over BAM Woningbouw
Woningbouw is een vak apart. Dat weten we bij BAM Woningbouw al ruim 140 jaar. We willen allemaal gewoon prettig wonen. Maar ‘gewoon’ vraagt vaak om ongewone oplossingen. Daarvoor moet je in de toekomst kijken. Dat doen we al vanaf de beginjaren van BAM Woningbouw. En ook nu kijken we ver over de horizon. Zetten voortdurend de toon. Bedenken innovatieve oplossingen.
 
We behouden wat goed is en zoeken tegelijkertijd naar kansen om betere oplossingen te bedenken als het gaat om groen wonen, financiering, verzorgd wonen en andere actuele thema’s. Dat doen we met partners – bestaande en nieuwe – binnen en buiten de bouwkolom. Samen zijn we de optelsom van ondernemen, nieuwe kansen creëren en vernieuwen. Door in een vroegtijdig stadium bij projecten betrokken te worden, zijn we in staat om het besluitvormingsproces te optimaliseren. En stellen we onze opdrachtgevers in staat om daadwerkelijk optimaal wooncomfort te bieden aan hun consumenten. Kijk voor meer informatie op www.bamwoningbouw.nl.


Over Woningcorporatie GroenWest
GroenWest is een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie die haar klanten een thuis wil bieden in het Groene Hart. Een aantrekkelijke, betaalbare en duurzame woning in een plezierige woonomgeving, die zo veel mogelijk aansluit bij de persoonlijke wensen van de klant. Samen met haar partners zet GroenWest zich in om deze visie te realiseren.
 
Wij bieden onze klanten een thuis. Een aantrekkelijke woning en een plezierige woonomgeving in het Groene Hart, nu en in de toekomst. Daarnaast past de prijs van de woning bij de beurs van onze klanten. Wij stemmen ons woningaanbod af op de vraag van huidige en toekomstige bewoners. Kleine kernen en hun bewoners hebben daarbij onze bijzondere aandacht. Het werkgebied beslaat het hele noordwestelijke deel van de provincie Utrecht. Op dit moment huren bijna 12.000 huishoudens een woning van GroenWest. Kijk voor meer informatie op www.groenwest.nl.


Over de VELUX Groep
De VELUX Groep zorgt al 70 jaar voor een aangenamere leefomgeving onder het dak door deze te voorzien van daglicht en frisse lucht. Het VELUX productprogramma biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, daglichtsystemen, lichtkoepels en lichtstraten. Daarnaast bestaat het assortiment uit vele typen raamdecoratie, buitenzonweringen, rolluiken, op afstand bedienbare producten aangestuurd door zonne-energie en zonnecollectoren.

De VELUX Groep investeert uitgebreid in producten en projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in gebouwen. Met modelwoningen wordt aangetoond hoe gebouwen energieneutraal kunnen zijn met behoud van voldoende daglicht en een comfortabel binnenklimaat. Visionaire architectuur, maximale energie-efficiëntie en minimale CO2-uitstoot worden gecombineerd met maximale leefbaarheid en comfort voor gebruikers. Kijk voor meer informatie op www.velux.nl


d