De Meern,
21
januari
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

De VELUX Groep participeert in International Year of Light

De Verenigde Naties heeft 2015 uitgeroepen tot International Year of Light 2015 om de nadruk te leggen op het belang van licht voor ons leven, de toekomst en de ontwikkeling van de samenleving. 

2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het International Year of Light 2015 (IYL2015), een wereldwijd initiatief om de nadruk te leggen op het belang van licht voor ons leven, de toekomst en de ontwikkeling van de samenleving. Met meer dan 70 jaar ervaring in het brengen van daglicht in gebouwen, heeft de VELUX Groep zich aangesloten bij dit belangrijke initiatief als partner in een consortium van wetenschappelijke instanties, bedrijven en UNESCO dat zich de afgelopen dagen tijdens de openingsceremonie in Parijs presenteerde.

Daglicht is essentieel voor ons bestaan. Veel aspecten van de menselijke fysiologie en ons gedrag worden gedomineerd door het 24-uursritme. Een verkeerd ritme kan een grote impact hebben op onze gezondheid en welzijn. Doordat we meer dan 90% van onze tijd doorbrengen in gebouwen, is een scherpere focus op het belang van daglicht en het behalen van voldoende daglichtniveaus binnenshuis, nog relevanter.

Dynamiek van daglicht belangrijk voor slaap/waak-cyclus

Ook de dynamische variatie van licht, dagelijks en seizoensgebonden, is een kritische factor voor ons 24-uursritme (circadiaanse ritme), wat weer een belangrijke rol speelt in de regulatie van onze slaap/waak-cyclus. "Voldoende daglicht gedurende de dag en goede duisternis ’s nachts zijn cruciaal voor een goede algehele gezondheid. Om onze biologische klok goed af te stemmen is ochtendlicht het belangrijkste signaal om wakker te worden. Daarnaast verhoogt het onze alertheid, wat onze prestaties aan het begin van de dag verbetert. Terwijl steeds minder wordende lichtniveaus in de avonds het slapen 's nachts bevordert. Er zijn natuurlijk ook nog andere redenen, maar het duidelijke verschil tussen daglicht en duisternis, de continuïteit en samenstelling van het kleurenspectrum, zorgen voor een uitstekende synchronisatie van ons circadiaanse ritme", verklaart Raymond van Hattum, architect Daglicht & Binnenklimaat bij VELUX Nederland.

Daglicht zorgt voor leven 280px.jpg VELUX Daylight Symposium 2011 Rolex Learning Center 280px.jpg

“Voor de VELUX Groep is het belang van goede daglichttoetreding al vanaf onze oprichting één van de belangrijkste speerpunten. Dit komt tot uiting in verschillende internationale samenwerkingen op het gebied van daglichtonderzoek, -praktijk en -onderwijs. Een wereldwijd initiatief zoals het International Year of Light 2015, biedt een unieke gelegenheid voor meer inspiratie en educatieve activiteiten die het bewustzijn bij burgers over het belang van daglicht zal verhogen. Zelf organiseren we tijdens hetIYL2015 verschillende daglichtactiviteiten, zoals het VELUX Daylight Symposium en het Daylight Academic Forum voor promovendi in september. Op dit moment loopt voor designstudenten een wereldwijde ontwerpwedstrijd voor een zonne-lamp. Hiermee willen we een duurzame oplossing bieden voor mensen in werelddelen die niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Daarnaast zullen ook de thedaylightsite.com en Daylight & Architecture Magazine aandacht schenken aan dit belangrijke onderwerp", vertelt Van Hattum.

Kennisdeling tijdens openingsceremonie

Het IYL2015 werd de afgelopen dagen officieel geopend in het hoofdkwartier van UNESCO in Parijs. Ruim 1.500 mensen, onder wie vooraanstaande wetenschappers, industriëlen, hoge ambtenaren, beleidsmakers en veelbelovende jonge onderzoekers kwamen bij elkaar om hun wetenschappelijke, technologische en beleidsmatige kennis over daglicht te delen. Ook de VELUX Groep was hierbij aanwezig om onze kennis over daglicht in gebouwen en de effecten hiervan op de gezondheid en het welzijn van gebruikers te delen met de aanwezigen.

IYL2015.png Ban K Moon 280px.jpg

Over IYL2015

De Verenigde Naties hebben op voordracht van o.a. UNESCO het jaar 2015 uitgeroepen tot het International Year of Light. Dit is een fantastische gelegenheid om door tal van activiteiten op het gebied van wetenschap, techniek en kunst, de fascinatie, bewondering en verwondering van daglicht met elkaar te verbinden. Nog afgezien van het feit dat zonder licht het leven op aarde onmogelijk zou zijn, speelt licht een prominente rol in tal van wetenschapsgebieden van de bètavakken tot vakken als kunstgeschiedenis, theologie en cultuurwetenschappen. Daarnaast is lichttechnologie onmisbaar voor onze moderne samenleving. Meer informatie: www.light2015.org