01
april
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

De VELUX Groep publiceert nieuw CR rapport

Dakramen met positieve CO2-voetafdruk, 19% minder CO2-uitstoot, historisch laag aantal bedrijfsongelukken en 158 miljoen euro aan donaties

Uit het nieuwe CorporateResponsibility rapport over het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de VELUX Groep, blijkt dat duurzaamheideen belangrijke rol speelt. Naast 158 miljoen euro aan donaties, een daling vande CO2-uitstoot met 19% en een historisch gezien laag aantal bedrijfsongelukken, toont het verslag ook aan dat VELUX dakramen eenpositieve CO2-voetafdruk hebben. 
Het rapport, Building a Model Company, over het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de VELUX Groep in2013, is gebaseerd op de doelstelling van de Groep om een modelbedrijf te zijn.Een modelbedrijf dat werkt met producten die nuttig zijn voor de samenleving endat haar klanten, leveranciers, medewerkers en aandeelhouders beter behandelt dande meeste andere bedrijven.
 
Dakramen hebben positieve CO2-voetafdruk
In 2013 heeft de VELUX Groep voor haar belangrijksteproducten in Noord Europa een levensloopanalyse gemaakt. Dezelevensloopanalyse toont aan dat een VELUX dakraam in veel gevallen eenpositieve CO2-balans heeft gedurende zijn levensloop. Dit betekent dat een dakraam gedurendede gebruiksfase meer CO2 bespaart dan dat gebruikt is voorproductie, distributie, plaatsing en onderhoud. De passievezonnewarmte die door het raam binnenkomt, vermindert debehoefte aan verwarming in de wintermaanden.
"We hebben altijd alsdoel gehad om producten te maken die een positieve bijdrage leveren aan desamenleving. En met de wetenschap dat gebouwen in de westerse wereld verantwoordelijkzijn voor 40% van het energieverbruik, is het voor ons belangrijk dat onzeproducten bijdragen aan een gezondere en duurzamere manier van ontwerpen vangebouwen. De levensloopanalyses tonen aan dat onze dakramen helpen de totale CO2-uitstoot met 400-500 kg teverminderen tijdens zijn hele levenscyclus,” vertelt Jørgen Tang-Jensen, CEOvan de VELUX Groep. 
<><><><><><>Historisch laagaantal bedrijfsongelukken
Het nieuwe rapport toont nietalleen bemoedigende trends op het gebied van duurzaamheid. 2013 was ook een recordjaar voor de VELUX Groep als het gaat om de veiligheid op dewerkvloer. De Groep rapporteert 2,4 ongelukken per 1 miljoen werkuren en 0,3 verloren werkuren per 1000 gewerkte uren ten gevolge van ongelukken. "We hebben nog nooit zo weinigbedrijfsongelukken gehad en zo weinig verloren werkuren door ongelukken. Het rapport laat zien dat er niet alleen minder ongelukken gebeuren, maar datdeze ook minder ernstig zijn. Dit is een zeer heugelijk resultaat waar we zeer trots op zijn, want de veiligheid van onze mensen is uiterst belangrijk voor ons," aldus Tang-Jensen. "Hoewel dit in onze historie eenlaagterecord is, hebben we ons doel nog niet helemaal bereikt. Maar het werkgaat door met een constante dagelijkse focus op de veiligheid op de werkvloer,in de eerste plaats in onze fabrieken, om op de lange termijnons streven van geen enkel ongeluk te bereiken.”
 
CO2-uitstoot teruggebracht tot 19%

In 2013 heeft de VELUX Groep zijn CO2-uitstoot met 19% teruggebracht in vergelijking met 2007, ons referentiejaar. Ons doel was 20% vermindering in 2012, dus we liggen slechts één jaar achter op onze ambities. "We zijn nog niet helemaal waar we in dit stadium hadden gehoopt te zijn, maar we houden vast aan onze 2020-doelstelling om de CO2-uitstoot met 50% te reduceren. We zijn van plan dit doel te bereiken door verdere verbetering van onze energie-efficiëntie, vooral in de fabrieken", aldus Tang-Jensen.

158 miljoen euro teruggegeven aan maatschappij
In 2013 hebben de stichtingenvan de VELUX Groep, VILLUM FOUNDATION enVELUX FOUNDATION, voor 158 miljoen euro aan donatiesgedaan aan verschillende doelen in Europa op natuurwetenschappelijk, milieu, sociaal,cultureel en geesteswetenschappelijk gebied en aan onderzoek naar gerontologie(ouderdomskunde) en oogheelkunde. De VILLUMFOUNDATION is de belangrijkste aandeelhoudervan de VELUX Groep. 
 CR_report_2013_715x290.jpg
 
Bekijk de video met JørgenTang-Jensen of download het hele rapport op: www.velux.nl/cr13
 


d