01
juli
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

DGMR en VELUX Nederland ontwikkelen Daglichtcalculator volgens NEN 2057

Toets de daglichttoetreding onder het hellende dak aan het Bouwbesluit 2012


In het Bouwbesluit 2012 wordt voor daglichtberekeningen in woongebouwen verwezen naar de rekenmethode die staat beschreven in de NEN 2057:2011. In deze daglichtnorm wordt ook de berekening van daglicht door ramen in een hellende positie gewaardeerd. Om de bijdrage van daglicht door dakramen nog eenvoudiger te berekenen en te toetsen aan het Bouwbesluit heeft VELUX Nederland in samenwerking met ingenieursbureau DGMR een Daglichtcalculator ontwikkeld.  Daglichtcalculator.JPG


De Daglichtcalculator is een rekentool gebaseerd op de NEN 2057:2011 en kan door architecten, aannemers en particulieren worden gebruikt om een daglichttoets uit te voeren voor nieuwbouwprojecten of voor de verbouwing van een ruimte onder het hellende dak. Door data in te voeren krijgt men snel inzicht of in een ruimte wordt voldaan aan de minimumeisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan de hoeveelheid daglicht.
 
De Daglichtcalculator kan voor de toepassing van dakramen in een hellend vlak één-op-één worden gebruikt voor een bouwaanvraag of berekening van de energieprestatie. De uitkomst geeft een goed beeld van de situatie en toont aan of de ruimte wel of niet voldoet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit.
 
Daglichtambitie zorgt voor meer wooncomfort
Vaak worden de minimale eisen uit het Bouwbesluit ook als maximum gezien. Echt wooncomfort wordt echter vaak pas bereikt wanneer de juiste ontwerpkeuzes worden gemaakt. Daarom kan met de Daglichtcalculator naast de minimale hoeveelheid daglicht ook getoetst worden of de ruimte voldoet aan de daglichtambitie. Bij deze ambitie ligt het streven van de hoeveelheid daglichttoetreding aanzienlijk hoger. Door te voldoen aan deze daglichtambitie worden ruimtes nog beter verlicht en zullen ze aangenamer en ruimer aanvoelen. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen hier juist behoefte aan hebben, omdat ze binnenshuis geregeld daglicht missen, terwijl een gebrek aan daglicht hen chagrijnig, moe en lusteloos maakt. Veel mensen overwegen dan ook hun huidige woning zo aan te passen dat er meer daglicht binnenkomt. 
 
Zolderkamer met één dakraam 280px.jpgZolderkamer met volop daglicht 280px.jpg


Spreiding van daglicht
De Daglichtcalculator berekent alleen de hoeveelheid daglicht dat een ruimte binnenkomt en kijkt niet naar de spreiding van het licht. Het strategisch plaatsen van ramen kan de spreiding van daglicht in een ruimte nog verder optimaliseren. Voor een goede daglichtsimulatie heeft de VELUX Groep de Daylight Visualizer ontwikkeld. CAD en sketch-up tekeningen kunnen hierin worden geladen en door middel van een daglichtfactor kan vervolgens worden beoordeeld of de daglichttoetreding in de ruimte optimaal is.
 

De VELUX Daglichtcalculator en de VELUX Daylight Visualizer zijn beiden kosteloos te downloaden via www.velux.nl/daglichtcalculator. Wanneer u de tools één keer gedownload heeft, ontvangt u bij iedere update automatisch bericht.
 
Over DGMR
DGMR is een onafhankelijk zelfstandig adviesbureau met als werkveld de toegepaste fysica. DGMR is gespecialiseerd in de disciplines bouwfysica en akoestiek, brandveiligheid, trillingstechniek, geveltechniek en energie& duurzaamheid. Daarnaast heeft het bedrijf expertise op het gebied van software, milieu, veiligheid en geluidaspecten van industriële complexen. De softwaregroep van DGMR heeft de daglichtcalculator ontwikkeld en gebouwd.  
 
DGMR heeft vestigingen in Arnhem, Den Haag, Drachten en Sittard. Ons team is bevlogen en bestaat uit medewerkers met uiteenlopende vaktechnische achtergronden. Samen werken we aan financieel haalbare oplossingen. Kijk voor meer informatie op www.dgmr.nl.


d