24
februari
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Falende antibiotica maakt goed binnenklimaat steeds belangrijker voor gezondheid

Dr. Richard Hobday zegt dat het creëren van een gezonder binnenklimaat met voldoende daglicht en frisse lucht in onze gebouwen cruciaal is om te voorkomen dat infectieziekten zich verder verspreiden.

Resistentie tegen antibiotica wordt een steeds alarmerendere realiteit. Daarom zullen we meer moeten doen om te voorkomen dat infectieziekten zich verder verspreiden. In een onlangs verschenen publicatie zegt Dr. Richard Hobday dat het creëren van een gezonder binnenklimaat met daglicht en frisse lucht in onze gebouwen hierbij cruciaal is.
 
Resistente bacteriën en moeilijk te bestrijden ziekteverwekkers vormen een toenemende bedreiging voor de volksgezondheid. Volgens de World Health Organization, zet Nederland net als vele andere landen koers naar een post-antibiotisch tijdperk, waarin veel voorkomende infecties niet langer te genezen zijn.
 

Dit wordt toegelicht in een onderzoek van Dr. Richard Hobday gepubliceerd in het internationaal gerenommeerde Journal of Hospital Infection. Dr. Hobday is auteur van ‘The Healing Sun: Sunlight and Health in the 21st Century’. Hij geeft aan dat we meer moeten doen om het verspreiden van infecties te stoppen en dat het verbeteren van het binnenklimaat in onze gebouwen een effectieve manier is om dit voor elkaar te krijgen.

 
Dr. Richard Hobday tijdens Daylightsymposium 280px.jpgGezond binnenklimaat belangrijk voor leerprestaties 280px.jpg 
Daglicht en frisse lucht doden ziektekiemen
Vandaag de dag heeft 30 procent van onze gebouwen geen gezond binnenklimaat. Veel van de infectieziekten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid, zijn ziekten die veroorzaakt worden door een slecht binnenmilieu. Dit is zorgwekkend, want we besteden tegenwoordig gemiddeld 90 procent van onze tijd binnenshuis.
 
 "Voordat antibiotica werden ontwikkeld waren grote hoeveelheden frisse lucht en natuurlijk licht belangrijke manieren om de verspreiding van infecties in gebouwen te voorkomen. Tegenwoordig ligt er minder nadruk op ventilatie en daglichttoetreding. Richtlijnen en regelgeving hebben de neiging om zeer geïsoleerde, gesloten gebouwen te bevorderen. Die presteren wellicht beter op het gebied van energieprestaties dan oudere ontwerpen, maar doordat er geen rekening wordt gehouden met de hoeveelheid daglicht en frisse lucht, wordt juist de verspreiding van infecties in de hand gewerkt," legt Richard Hobday uit. Hij concludeert: "Daarom zullen we in de toekomst meer moeten focussen op het creëren en onderhouden van een gezond klimaat in de gebouwen waarin we het grootste deel van ons leven doorbrengen. En we zullen veel meer inzicht moeten krijgen in hoe we dit moeten doen, dan dat wij dat op dit moment hebben."
 
Gezond binnenklimaat belangrijk voor concentratie 280px.jpgGoed binnenklimaat belangrijk voor gezondheid 280px.jpg 
Bouwregelgeving moet worden aangescherpt
Richard Hobday staat niet alleen in het uiten van zijn bezorgdheid. Ook de VELUX Groep heeft met toenemende bezorgdheid geobserveerd hoe het binnenklimaat in gebouwen zich in de afgelopen decennia op een negatieve manier heeft ontwikkeld.
 
"Het creëren van een gezond binnenklimaat staat laag op de prioriteitenlijst. Als we zo doorgaan glijden we af naar een zeer ongezond niveau in onze toekomstige gebouwen. Eén van de manieren om het bewustzijn te verhogen, is de eisen voor blootstelling aan frisse lucht en daglicht in onze bouwregelgeving strenger te maken. In het Bouwbesluit staan de minimale eisen beschreven, maar we moeten ons afvragen of deze wel voldoende zijn. Bij het ontwerpen van gebouwen moeten de gebruikers centraal staan. Daarom zou een hoger ambitieniveau moeten worden gestimuleerd, waarbij de gezondheid van gebruikers reeds in de ontwerpcriteria wordt meegenomen," aldus Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland.

 
Ziekten door slecht binnenklimaat
Een slecht binnenklimaat met te weinig daglicht en frisse lucht wordt in verband gebracht met een aantal consequenties die onze gezondheid en welzijn kunnen beïnvloeden, zoals:
·           het risico op vochtgerelateerde ziekten zoals astma, allergieën, hoesten en een piepende 
         ademhaling;
·           het risico op Sick Building Syndrome, wat lichamelijke ziekten veroorzaakt;
·           het risico op Seasonal Affective Disorder wat depressie gerelateerde symptomen veroorzaakt;
·           een afname van de geestelijke gezondheid en prestaties;
·           een verminderd vermogen om te leren;
·           een lager productiviteitsniveau.
 
Referenties:
1.      Hobday RA, Dancer SJ. ‘Roles of Sunlight and Natural Ventilation for Controlling Infection: Historical and Current Perspectives’. Journal of Hospital Infection 2013;84:271-282.
2.      Hobday RA. ‘The Influence of Sunlight and Ventilation on Indoor Health: Building for the Post-Antibiotic Era’. VELUX Groep, Kopenhagen, 2012.
d