05
augustus
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Functionaliteit daglicht ingezet bij aanpak maatschappelijke problemenBij de inzendingen voor de International VELUX Award 2014voor architectuurstudenten valt naast de diversiteit van de projecten vooral de nieuwe maatschappelijke verantwoordelijkheid van de studenten op. In hunontwerpen verbinden ze de functionaliteit van daglicht met doeleinden waarin lichtnormaal niet voorziet, zoals maatschappelijke discussies en politieke aspecten.
 
Hetgrote aantalprojecten dat ook dit keer weer is ingezonden voor deInternational VELUX Award (IVA) bewijst de relevantievan de discussie over daglicht inde architectuur. Daglicht beïnvloedtalle aspecten van ons leven, van de stedelijkeomgeving tot onze biologischeklok en het metabolisme van cellenin ons lichaam. Bij de ingezonden projecten van dit jaarvalt vooral de diversiteit ende nieuwe maatschappelijkeverantwoordelijkheid van de studenten op. Die zijn steeds meer bezig deserieuze wereldproblematiek waarmee we vandaag dedag kampen, te identificeren en aan tepakken.
 

Juryleden bekijken inzendingen IVA2014 280px.jpg 

Daglicht en maatschappelijke discussie“De manier waarop de studenten met daglicht omgaan werd dit jaar niet beperkt tot de esthetische kwaliteiten. Ze verbonden de functionaliteit van daglicht met doeleinden waarin licht normaal niet voorziet. Niet alleen gezondheid, uitzicht en comfort, maar ook het omgaan met uitdagende situaties, zoals maatschappelijke discussies en politieke aspecten werden verwerkt met licht," vertelt Craig Dykers, founding partner van Snøhetta uit de VS en juryvoorzitter van de IVA 2014.”

De jurywas overweldigd door hetaantal, de diversiteit en de vindingrijkheidvan de projecten die studentenuit de hele wereld hebben ingezonden. Er waren projectenbij met echt innemende ontwerpen die direct naar je hartgingen vanwege de manier waarop daglicht is verbonden mettijd en plaats.
 
Uitreiking in Semper Depot
Uit 802inzendingen uit 54 landen heeft de jury inmiddels een eerste, tweede en derde prijs, twee speciale enzeven eervolle vermeldingen geselecteerd. Op 30oktober zullen in het Semper Depot in Wenen deprijzen worden uitgereikt en hetprijzengeld van 30.000 euro worden verdeeld onder de winnende deelnemersen hun docenten. 
 
Meerinformatie over de International VELUX Awardis hier te vinden of op www.facebook.com/InternationalVeluxAward.
 
Bekijk ookDaylight/Architecture magazine online of in de AppStore.
 
Bekijk hier de film over dejurybijeenkomst.

 


Over de International VELUX Award
Met als thema ‘Light of tomorrow’ daagt deInternational VELUX Award (IVA) architectuurstudentenuit om het gebruik van daglicht inde architectuur te verkennen en als bouwsteen in hunontwerpen mee te nemen. De IVA wordt door de VELUX Groep alweer voor de zesdekeer in nauwe samenwerking met deInternational Union of Architects (UIA) georganiseerd. In deafgelopen tien jaar is het evenement uitgegroeid tot de grootste competitie inzijn soort. Ongeveer 5.000 studenten uit meer dan 50 landen hebben sindsdienbijna 4.000 projecten ingestuurd. Het bereik van de ingezondenprojecten varieert van grote stedelijke contexten tot kleinebouwcomponenten of abstracte conceptenen experimenten. De kwaliteit van de inzendingen hebbenzich in de loop der jaren ontwikkelden worden steeds verantwoordelijker op het gebied van milieu-,sociale en gezondheidsvraagstukken.
 
Om de tiende editie van de International VELUX Awardte markeren bestaat de jury dit jaar uit ervarenarchitecten en architectuurdocenten die betrokken zijn geweestbij de IVA sinds 2004: Roísín Henegan, founding partnervan Heneghan Peng uit Ierland, Magda Mostafa, hoogleraar architectuur aan de Amerikaanse Universiteitin Caïro, Egypte en werkzaam bij Progressive Architectsin Caïro, CatherineSlessor redacteur van Architectural Review, Craig Dykers, founding partner van Snøhettauit de Verenigde Staten en juryvoorzitter van de IVA2014 en Per Arnold Andersen,hoofd van het Knowledge Centre forDaylight, Energy and Indoor Climate van de VELUX Groep.


?

d