09
mei
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Geen eenvoudige weg naar snelle en goedkope CO2-reductie

VELUX Groep ervaart uitdagingen bij terugdringen C02-uitstoot

Er is geen makkelijke weg naar een snelle en goedkope CO2-reductie. Bedrijven kunnen zelfs het risico lopen op een hoger niveau van CO2-uitstoot tijdens de uitvoering van hun klimaatstrategieën. De ervaring van de VELUX Groep is dat het pas na lange, zware inspanningen lukt om uiteindelijk een klimaatdoelstelling te bereiken.De VELUX Groep is goed op weg met de uitvoering van haar klimaatstrategie, opgesteld en gepubliceerd in 2009. Het doel is om de totale CO2-uitstoot van de VELUX Groep tegen het einde van 2012 met 20% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 2007, die toen 100.000 ton bedroeg. Uit het onlangs verschenen rapport over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de VELUX Groep blijkt dat de CO2-uitstoot is gedaald met iets meer dan 10%. Dit betekent dat in de loop van dit jaar nog 10% moet worden weggewerkt.Gebruik van biobrandstofDe weg naar het uiteindelijke doel is niet vrij van obstakels. Het eerste jaar nadat de klimaatstrategie was ingevoerd, zag de VELUX Groep een toename van haar CO2-uitstoot. "De reden hiervoor was tweeledig. Aan de ene kant door de extreem koude winter van 2010 en aan de ander kant omdat onze investeringen nog geen effect hadden. Als het erg koud is gebruiken we meer energie om onze fabrieken en magazijnen te verwarmen, net zoals een gezin dat thuis doet. Wanneer je dat doet met traditionele brandstoffen zoals olie en gas zal de CO2-uitstoot stijgen. Maar één van de belangrijkste pijlers van onze klimaatstrategie is de overgang van fossiele brandstoffen naar biobrandstoffen. In de toekomst zal een strenge winter dus niet hetzelfde effect hebben. Dit zorgt ervoor dat we één van de onbekende variabelen, het weer, in iedere klimaatstrategie kunnen elimineren. Wij zijn ervan overtuigd dat we onze klimaatdoelstellingen daardoor kunnen bereiken, "zegt David P. Meyer, Directeur van de VELUX Groep.Hij vervolgt: "Als je investeert in nieuwe technologie kun je een aantal kinderziektes verwachten voordat het effect voelbaar is. Cruciaal is dat we niet moeten twijfelen. We moeten voet bij stuk houden en doorgaan met de strategie die we hebben gekozen en het verder vervolgen. De investeringen die we in 2010 hebben gedaan, tonen hun volledige effect in 2011, toen we meer dan 8.000 ton CO2 hebben bespaard."
 

Houtresten worden gebruikt als brandstof voor

de ketels. 


 

20% C02-reductie eind 2012Het grootste deel van deze investeringen is gegaan naar de verbetering van onze energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van 22 fabrieken, die goed zijn voor 90% van de uitstoot van de Groep. CO2-reducties werden deels bereikt door het vervangen van olie- en gasgestookte ketels met ketels gestookt op houtresten. De VELUX Groep heeft 11 miljoen euro geïnvesteerd in haar inspanningen om de doelstelling van 20% CO2-reductie te bereiken in 2012. Er wordt nog eens 43 miljoen euro geïnvesteerd om het streefcijfer voor 2020, een halvering van de CO2-uitstoot van de Groep, te bereiken.
 
Meer informatie kunt u lezen in het rapport over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de VELUX Groep, ‘Building a Model Company’ op www.velux.nl/cr13.
 

VideobeeldenOp www.thenewsmarket.com/velux zijn videobeelden geschikt voor televisie verkrijgbaar die dit persbericht ondersteunen. Maakt u voor het eerst gebruik van The Newsmarket, dan dient u zich eerst te registreren. Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail: journalisthelp@thenewsmarket.com.d