16
april
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Informatie over inbraakwerendheid van dakramen en lichtkoepels vaak verwarrend

Nieuwe bereikbaarheidsnorm daglichtproducten in BouwBesluitNEN norm 5087 in het BouwBesluit beschrijft precies welke ramen en deuren in een woning als bereikbaar voor inbraak worden beschouwd en daardoor aan weerstandsklasse 2 volgens de NEN 5096 moeten voldoen. Naast ramen en deuren in de gevel vallen hier tegenwoordig ook vrijwel alle opklimbare openingen in het platte en hellende dak onder, waaronder lichtkoepels en dakramen. Alleen producten die aan weerstandsklasse 2 voldoen, komen in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW®). Helaas is het vaak niet duidelijk of dakramen en lichtkoepels officieel getest zijn op inbraakwerendheid en voldoen aan weerstandsklasse 2. VELUX is één van de weinige merken die dakramen en lichtkoepels levert die standaard als compleet product voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens de NEN 5096 en daardoor in aanmerking komen voor het PKVW.
 
Bereikbaarheidsnorm
In het BouwBesluit wordt verwezen naar de bereikbaarheidsnorm NEN 5087. Daarin staat beschreven welke ramen en deuren in een woning bereikbaar zijn voor inbraak en daardoor aan weerstandsklasse 2 moeten voldoen. In veel situaties worden dakramen nog altijd buiten bereik geplaatst. Wanneer deze dakramen bij het verlaten van de woning worden afgesloten, bieden ze geen gelegenheid tot inbraak. Als nieuwe dakramen of lichtkoepels binnen bereik worden geplaatst, bijvoorbeeld op de eerste verdieping of op een uitbouw, kunnen opklimbare of bereikbare situaties ontstaan. In deze situaties is het belangrijk dat de toegepaste dakramen of lichtkoepels als compleet product voldoen aan weerstandsklasse 2 om zo in aanmerking te komen voor het PKVW.
 
Verkeerde of onduidelijke informatie
De informatie die door veel fabrikanten wordt gegeven over hun producten is onduidelijk. Zo wordt de term inbraakwerend in relatie tot dakramen en lichtkoepels in communicatie-uitingen op verschillende manieren gebruikt en ook toegekend aan producten die niet door een officiële keuringsinstantie op weerstandsklasse 2 getest zijn. Ook zijn er fabrikanten die zeggen dat ze inbraakwerende producten leveren, maar waarvan bijvoorbeeld alleen het glaselement het predicaat ‘inbraakwerend veiligheidsglas’ verdient, omdat het voldoet aan de EN 356. Dit is voor het product echter vaak onvoldoende om in aanmerking te komen voor het PKVW.
 
PKVW in nieuwbouwsituaties verplicht
Het BouwBesluit eist dat in nieuwbouwsituaties complete daglichtproducten altijd af fabriek voldoen aan weerstandsklasse 2. Hiermee wordt dan ook voldaan aan de inbraakwerendheidseisen die worden gesteld om in aanmerking te komen voor het PKVW. Een simpele toevoeging van extra sloten of tralies is niet meer toereikend. De eis heeft een enorme impact op de bouw van woningen waar aannemers en architecten serieus rekening mee moeten houden. Gemeenten moeten bij oplevering van het bouwwerk immers het BouwBesluit handhaven. Indien een opdrachtgever door de gemeente voor extra kosten wordt gesteld, zal hij deze zeker succesvol verhalen op de aannemer en/of architect wanneer die producten heeft toegepast die niet voldoen aan weerstandsklasse 2. Ook zetten zij hun goede naam op het spel, omdat ze producten voorschrijven en toepassen die niet aan de wet voldoen.
  

Bereikbare dakramen 280px.jpgUitbouw bereikbare lichtkoepels 280px.jpg
 
Daglichtproducten inbraakwerend maken
Dakramen in bestaande woningen die eenvoudig bereikbaar zijn en op dit moment niet in aanmerking komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Bestaande bouw kunnen, door het toevoegen van bijvoorbeeld AXA 3012 sloten, op een eenvoudige manier inbraakwerend worden gemaakt. Wanneer er echter binnen bereik een nieuw dakraam wordt geplaatst, dan is het ook hier verplicht een dakraam te plaatsen die af fabriek als compleet product in aanmerking komt voor het PKVW. De inbraakwerende VELUX tuimelvensters zijn door de geaccrediteerde instelling SHR uit Wageningen getest en voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens de NEN 5096. Hiermee komen deze dakramen in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Deze VELUX dakramen zijn standaard voorzien van inbraakwerende maatregelen, zoals extra hang- en sluitwerk van AXA en een roestvrijstalen glaslijst en kunnen dus ook in bereikbare situaties veilig worden toegepast.
 
Inbraakwerende lichtkoepels
Ook in een situatie waar oudere plastic lichtkoepels door opklimbaarheid bereikbaar zijn, is het verstandig om deze te vervangen door een inbraakwerende lichtkoepel. Alle VELUX vaste en ventilerende lichtkoepels voldoen, zonder toevoeging van extra materialen, zoals een barrièrestang of rekwerk aan weerstandsklasse 2 volgens de NEN 5096. Ze zijn direct onder de koepel voorzien van een extra glaselement met HR++ veiligheidsbeglazing en een verstevigde kunststof opstand die aan het dakbeschot wordt vastgeschroefd. Hierdoor zijn de lichtkoepels niet in zijn geheel te verwijderen en ook in bereikbare situaties veilig toe te passen.
 Politiekeurmerk Veilig Wonen
PKVW is ontstaan uit een initiatief van de politie om een standaard te ontwikkelen waarmee aangegeven kan worden of een woning aan bepaalde veiligheidsaspecten voldoet. Het belangrijkste doel is het aantal inbraken in woningen te verminderen. Het PKVW-certificaat wordt alleen afgegeven wanneer de gehele woning aan de eisen voldoet. Een fabrikant kan aantonen dat een product in aanmerking komt voor het PKVW door een rapport van de inbraakwerendheidstest van de keuringsinstantie te overleggen of door dit met een KOMO-attest aan te tonen.
 
Meer informatie over Politiekeurmerk Veilig Wonen®: www.politiekeurmerk.nl.d