12
mei
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Jury Daylight Award 2014 bekend

De vakkundige jury staat dit jaar onder leiding van voorzitter Koen van Velsen.

De jury van de DaylightAward 2014 is compleet. Onder voorzitterschap van Koen van Velsen beoordeelteen vakkundige jury dit jaar de winnaars die op 22 september 2014 bekend zullenworden gemaakt tijdens het congres Licht 2014 in Congresgebouw World Forum inDen Haag.

Met de Daylight Award wil de stichting gerealiseerdeprojecten waarin het samenspel tussen architectuur en dag- en kunstlicht toteen vernieuwend en vitaliserend gebouwconcept heeft geleid onder de aandachtbrengen. Uiteindelijke doel is om opdrachtgevers en ontwerpers te stimuleren omdaglichttoepassingen integraal in het ontwerp van een gebouw mee te nemen metals doel het creëren van gezondere gebouwen.

GerenommeerdejuryDe vakkundige jury staat dit jaar onder leiding vanvoorzitter Koen van Velsen en bestaat verder uit twee voormalig Daylight Awardwinnaars, Francesco Veenstra van Mecanoo en Lars Courage van CourageArchitecten. Daarnaast nemen Solmaz Esmailzadeh, lichtspecialist bij ARUP Paulvan Bergen, directeur van DGMR, Peter de Winter, Hoofdredacteur ArchitectuurNLen Bouwwereld bij Eisma Media en Sander Mirck van Mirck Architecture, namens deStichting Living Daylights, plaats in de jury.

Inzendenkan tot 1 juniProjecten kunnen nog tot 1 juni 2014 in de twee categorieënwoningbouw en utiliteitsbouw meedingen naar de prijs. Deze categorieën wordenbreed bekeken en kunnen zowel nieuwbouw, renovatie- als transformatieprojectenbetreffen van woningen, kantoorgebouwen, boerderijen, kerken, scholen,ziekenhuizen etc. De jury zal half juni samenkomen om de ingediende projecten tebeoordelen, waarna in beide categorieën maximaal vijf projecten wordengenomineerd. Half juli zal de jury de genomineerde projecten bezoeken, waarnade twee winnaars zullen worden bepaald.

De Daylight Award wordt dit jaar op 22 september uitgereikttijdens het congres Licht 2014 Congresgebouw World Forum in Den Haag. Kijk vooralle informatie, voorwaarden voor deelname en aanmelden van projecten opwww.livingdaylights.nl?.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Over Stichting Living Daylights
Stichting Living Daylights promoot een optimale toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. De stichting vindt dat daglicht altijd een essentieel en prikkelend onderdeel van architectuur, stedenbouw en landschap zou moeten vormen. Stichting Living Daylights wil niet alleen architecten, vormgevers en stedenbouwkundigen wijzen op de hoge potentie van daglicht, ook wil zij opdrachtgevers, beleidsmakers en andere betrokken partijen bewustmaken van het belang van een goed gebruik van daglicht.
 
Om die doelstelling te bereiken initieert en begeleidt de stichting onderzoek naar zowel nieuwe stedenbouwkundige en architectonische concepten als nieuwe technische mogelijkheden. Het is tevens onze taak om vanuit onze daglichtaspiraties informatie te bundelen, genereren en te ontsluiten en verspreiden naar belanghebbenden.
 
De stichting werkt zonder winstoogmerk en heeft voor zijn bestaan een solide financiële basis en actieve ondersteuning nodig van donateurs. Daarom is zij altijd op zoek naar partijen die de ambities van de stichting financieel en actief willen steunen.
 
Het bestuur van Stichting Living Daylights bestaat op dit moment uit: Ronald Schleurholts, voorzitter (cepezed), Jante Leupen (MORE Architecture), Michel Kalis (VELUX Nederland), Wouter Beck (Ascendilex), Sander Mirck (Mirck Architecture) en Truus Hordijk (TU Delft).

 
Over Licht 2014

Licht 2014 is een congres over alle factoren van licht en verlichting. Het is het gezamenlijke initiatief van de Duitse, Oostenrijkse, Zwitserse en Nederlandse Lichttechnische genootschappen en het platform voor wetenschap en praktijk. Meer informatie over dit symposium staat binnenkort op http://licht2014.nl?
?

d