27
januari
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Marcel Vreeken ontvangt Villum Kann Rasmussen Award

Medewerker VELUX Nederland geëerd met unieke prijs

Marcel Vreeken, Manager Technische Voorlichting van VELUX Nederland, heeft de Villum Kann Rasmussen Award gekregen. Deze prijs wordt ieder jaar op 23 januari, de geboortedag van de oprichter Villum Kann Rasmussen, verstrekt aan een selecte groep medewerkers van de VKR Groep. De prijs eert medewerkers die ieder op hun eigen manier een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van het modelbedrijf van de VKR Groep in hun relatie met klanten, leveranciers en collega's.

"Marcel Vreeken heeft de prijs gekregenomdat zijn werk wordt gekenmerkt door een sterkgevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten, het bedrijf en zijn collega's. Hij is in 1993 bij ons begonnen als technischcommercieel medewerker en doorgegroeid naar Manager van de afdeling TechnischeVoorlichting. Al jaren vertegenwoordigt hij VELUX Nederland in regelgeving- en certificeringcommissies.Daarnaast zijn welzijn op de werkplek en teamwork zeer belangrijk voor hem. Hij is lid van de Ondernemingsraad en het bedrijfshulpverleningsteam. Dit alles maakt Marcel een zeer gewaardeerde collega die deze prijs verdiendheeft,” aldus Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland. 

Marcel ontvangt VKR Award van Michel Sombroek 560px.jpg  Marcel Vreeken (links) ontvangt VKR Award uit handenvan Michel Sombroek 
De prijs, waarvooriemand moet worden voorgedragen, werd in 1996 voor het eerst uitgereikt. Bij deselectie van de begunstigden ligt de nadruk op uitzonderlijke inzet, hoge matevan loyaliteit, een substantiële, hoge waarde en kwaliteit in werkprestaties,fantasie, initiatief, hulpvaardigheid tegenover collega's en, tot slot, eenaanstekelijk enthousiasme voor het werk. Deze medewerkers maken VELUX Nederlanden de VKR Groep een sterk bedrijf en een geweldige plek om te werken.
 
De prijs wordt mogelijkgemaakt door de Employee Foundation van de VKR Groep. Dit jaar is de award wereldwijd aan tien medewerkersuitgereikt. In de afgelopen jaren hebben in totaal 225 medewerkers over de helewereld de Award ontvangen. Bij VELUX Nederland gingen in al die jaren slechtstwee andere collega’s Marcel Vreeken voor.
 
Over de Employee Foundation
De Employee Foundation van de VKR Groep is opgericht in 1991. De stichting biedt vooralondersteuning aan medewerkers van de VKR Groep. Bijvoorbeeld wanneer medewerkersen hun naaste familieleden in een ongelukkige situatie met ernstige gevolgenzijn komen te zitten of wanneer kinderen van werknemers niet kunnen studeren.Daarnaast ondersteunt de stichting goede doelen of vrijwilligerswerk in de geografische nabijheid van eenbedrijfsonderdeel van de VKR Groep.
 
Over de VKR Holding
VKR Holding is een holding-enbeleggingsmaatschappij met bedrijven in vier zakelijke gebieden. De doelstelling van de VKR Holding is om waarde te creërendoor middel van financiële beleggingen en het bezit van een aantal bedrijven diezorgen voor daglicht, frisse lucht en een betere leefomgeving in het dagelijksleven.
d