24
april
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Massale investeringen domineren CR rapport 2012 van de VELUX Groep

Ondanks de financiële crisis was 2012 het jaar waarin de VELUX Groep twee nieuwe productlijnen lanceerde die de grootste investering in de 70-jarige geschiedenis van de Groep vertegenwoordigen. Dit is een van de mededelingen in het onlangs gepubliceerde Corporate Responsibility rapport van de Groep.
 
Na een intensief ontwikkelingsprogramma wordt binnen de VELUX Groep nu druk gewerkt aan het uitrollen van twee belangrijke nieuwe productlijnen. De eerste is de nieuwe generatie van het welbekende dakraam, de tweede is een gloednieuw concept voor lichtstraten voor publieke en commerciële gebouwen, een product waarmee de Groep zich op een compleet nieuwe markt waagt.
 
Beide producten zorgen voor energie-efficiëntie, daglicht en ventilatie en daarmee voor een gezond binnenklimaat. Gezamenlijk vertegenwoordigen de twee projecten een investering van 225 miljoen euro, de grootste investering ooit in de 70-jarige geschiedenis van de VELUX Groep. Deze enorme investeringen zijn gedaan om toekomstige groei te verzekeren, maar hebben gevolgen gehad voor een aantal andere activiteiten. De Groep heeft niet voldaan aan haar doelstellingen voor 2012 voor de vermindering van CO2-uitstoot en ongevallen op het werk, maar dat betekent niet dat de lange termijn doelstellingen van beide gebieden wijzigen. Deze doelstellingen zijn nog steeds van kracht, aldus het rapport.
 
"Onze investeringen in 2012 zal onze toekomst en onze positie als marktleider beschermen. Het is geen geheim dat de veranderelijke wereldeconomie en onzekerheid in de bouwsector uitdagingen zijn. Daarom ligt onze strategische focus op onze kernactiviteiten en op het zorgen voor de meest effectieve lancering voor onze twee nieuwe vlaggenschepen. In een moeilijke markt moeten we prioriteiten stellen en bepalen wat hier en nu commercieel gezien het beste is en uitstellen wat tot later kan wachten", aldus CEO Jørgen Tang-Jensen.
 
"De wereld wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen door de opwarming van de aarde, dat is ook onze uitdaging. Als een modelbedrijf moeten we hierbij onze rol spelen en van nut zijn voor de samenleving en de planeet. Onze producten moeten helpen aantrekkelijke woningen te creëren met een lager energieverbruik, zodat ook die een bijdragen leveren aan een oplossing voor het probleem", zegt Jørgen Tang-Jensen.
 

De weg naar halvering van CO2-uitstootDe massale investeringen in productontwikkeling en nieuwe productieapparatuur had een noodzakelijke verlaging in de investeringen op andere gebieden tot gevolg. Dat heeft consequenties gehad voor onze inspanningen in het verminderen van de CO2-uitstoot, waarvan een groot deel in de wacht is gezet. Het resultaat is dat onze doelstelling om de uitstoot van CO2 tegen het einde van 2012 met 20% te verminderen niet is gehaald. Het Corporate Responsibility rapport van de VELUX Groep toont aan dat de werkelijke daling 13% was in vergelijking met het referentiejaar 2007.

"Ondanks het uitstellen van de investeringen, houden we vast aan onze ambitieuze doelstelling om in 2020 onze CO2-uitstoot uit 2007 gehalveerd te hebben. De nieuwe productieapparatuur waarin we hebben geïnvesteerd is veel milieuvriendelijker. Dus dat alleen is al een goede indicatie dat we een daling zullen zien in onze CO2-uitstoot. En we zullen onze CO2-reductieplannen herstellen. Dus we zijn ervan overtuigd dat we ons doel zullen bereiken", zegt Groep Directeur David P. Meyer. “Sinds 2009, toen we de klimaatstrategie hebben ingevoerd, hebben we 12 miljoen euro geïnvesteerd in CO2-reductie. In de nabije toekomst zullen meer investeringen worden gedaan om ervoor te zorgen dat we onze doelstelling voor 2020 bereiken.”  


Veiligheidsprogramma zal zorgen voor nul ongevallen
De nieuwe productieapparatuur heeft geleid tot het verwijderen van apparatuur uit onze fabrieken die zijn vervangen door veel nieuwe installaties. Dit komt tot uiting in een toename van het aantal ongevallen op het werk. In 2012 was er een gemiddelde van 3,9 ongevallen per miljoen gewerkte uren, in vergelijking met 2,8 in 2011.

 

VELUX groep CR rapport 2012 280 px.jpg

Werknemer monteert VELUX dakraam 280px.jpg

"Dat is een betreurenswaardige toename, waar we verre van blij mee zijn. Maar we verwachten voor het einde van dit jaar terug te zijn op het goede spoor. Aan het einde van 2013 zullen we ons driejarige VELUX Safety Excellence programma afronden. Het programma is gebaseerd op de overtuiging dat alle ongevallen op het werk voorkomen kunnen worden en stelt nul ongevallen als ultieme doel. Onze doelstelling voor 2013 is om het cijfer te laten dalen tot onder 1,75, dat is bijna de helft van die van vorig jaar", zegt Groep Directeur David P. Meyer. 
 

Bekijk hier het interview met Groep Directeur David P. Meyer:


d