26
september
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Monitoring nieuwe fase voor De Poorters van Montfoort

Active House symposium sluit openstelling modelwoning af  Na een maandenlange openstelling voor publiek zal nu ook de laatste woning van het duurzame renovatieproject De Poorters van Montfoort bewoond gaan worden. Na afloop van het door SBRCurnet en VELUX Nederland georganiseerde symposium ‘Active House in de praktijk’, ontving de nieuwe bewoonster mevrouw Bouwman de sleutel. De komende tijd zal onder andere haar woning worden gemonitoord op energieprestaties en kan zij aangeven hoe zij het wooncomfort in haar nieuwe woning ervaart.
 
De tien woningen in de Poorterstraat in Montfoort zijn de eerste in Nederland die volgens de principes van Active House duurzaam gerenoveerd zijn tot energie-opwekkende woningen waarbij het wooncomfort van de bewoners centraal staat. De modelwoning werd woensdag voor het laatst door VELUX Nederland en BAM Woningbouw opengesteld als onderdeel van het Active House symposium. Hier werd de toekomst van duurzaam (ver)bouwen aan de hand van dit unieke renovatieproject besproken.
 
Symposium toont ervaringen
Als eerste lichtte Haico van Nunen van de BouwhulpGroep toe hoe zij de algemene Active House principes voor deze woningen vertaald hebben naar een architectonisch ontwerp, waarin het uiterlijk van de woningen, energiebesparing en –opwekking, daglicht, extra ruimte, isolatie en het binnenklimaat een belangrijke rol speelt. Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs ging vervolgens dieper in op de bouwfysische aspecten van het ontwerp en de uitvoering, zoals de goede thermische schil, isolatie, kierdichtheid, aansluitdetails, natuurlijke ventilatie en de opwekking van duurzame energie voor de werking van zonnepanelen en zonne-collectoren. Perry van Leeuwen van BAM Woningbouw sloot af met de ervaringen die zij hebben opgedaan bij de uitvoering van dit project. De Active House visie zorgt voor flexibiliteit in de keuze voor bouwmaterialen. Alle beslissingen die tijdens het bouwproces zijn genomen, hadden het gewenste resultaat voor zowel eigenaar als bewoner als uitgangspunt. De drie pijlers van Active House; comfort, milieu en energie boden hierbij een leidraad om het meest optimale binnenklimaat te realiseren.
 
Mevr. Bouwman ontvangt sleutel van Active House 280px.jpgVoorzijde woning met zonnepanelen, dakramen en rolluiken op zonne-energie 280px.jpg

Monitoren energieprestaties en comfort
Met de overhandiging van de sleutel van de modelwoning door Michel Sombroek, Algemeen directeur VELUX Nederland en Perry van Leeuwen, adjunct-directeur Ontwikkelingen BAM Woningbouw aan Bernard van Dam, projectleider van GroenWest (de opdrachtgevende woningcorporatie) en de toekomstige bewoonster mevrouw Bouwman, is het experiment echter nog niet ten einde. “We zullen de komende tijd zicht houden op de energieprestaties en monitoren hoe de bewoners het gebruik en het wooncomfort in hun woning ervaren. In komende renovaties kunnen wellicht diverse elementen van dit project worden toegepast, want in de huidige gebouwvoorraad is op dit moment de meeste energie- en comfortwinst te behalen. De bewoners die al enkele maanden in hun Active House wonen, zijn in ieder geval erg enthousiast”, aldus Bernard van Dam.
 
Zolderruimte met dakterras 280px.jpgWoonkamer met veel daglichttoetreding 280px.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Over De Poorters van Montfoort
De tien woningen gelegen aan de Poorterstraat in Montfoort zijn volgens de principes van Active House gerenoveerd van energielabel E naar energielabel A++. Door deze aanpak is een goede balans ontstaan tussen het energiegebruik en het wooncomfort. Want door de renovatie is de totale vraag naar energie en de uitstoot van CO2 zeer beperkt. Maar naast deze goede energieprestaties is in de woningen ook meer leefruimte en daglicht gecreëerd. Bewoners hebben een woning gekregen met een gezond binnenklimaat met veel natuurlijk licht en frisse lucht. De renovatie is in opdracht van GroenWest uitgevoerd door een consortium bestaande uit BAM Woningbouw B.V., BouwhulpGroep, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Danfoss en VELUX Nederland B.V. Kijk voor meer informatie op www.velux.nl/depoorters
 
Over Active House
Active House is een algemene visie voor het ontwikkelen van gebouwen die meer energie produceren dan verbruiken, maar eerbied houden voor zowel gezondheid en binnenklimaat als energie en milieu. Wereldwijd vertegenwoordigers uit de bouwbranche en bouwonderzoeksinstituten zijn betrokken bij de ontwikkeling van toekomstige gebouwen in de internationale Active House Alliance. De alliantie heeft als doel de nieuwe internationale bouwstandaard te worden die aantoont dat energiezuinig bouwen gerealiseerd kan worden, waarbij de gebruikers van deze gebouwen op de eerste plaats centraal worden gezet. Kijk voor meer informatie op: www.activehouse.info.


d