De Meern,
29
november
2017
|
10:35
Europe/Amsterdam

NEN norm verduidelijkt toepassing dakramen en lichtkoepels

Bereikbaarheidsnorm voor inbraakveiligheid van woningen in BouwBesluit

Samenvatting

De NEN norm voor inbraakveiligheid van woningen 5087 beschrijft welke ramen en deuren in een woning als bereikbaar voor inbraak worden beschouwd. Zo geldt dat dakramen in een bereikbaarheidsvlak tot een hellingshoek van 40° moeten voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens de NEN 5096. Daarnaast is een maximale afzakafstand van 3,5 meter binnen de woning bepaald. Voor voorschrijvers zorgt de norm voor duidelijkheid, waardoor het voor hen eenvoudiger wordt om op de juiste plaats de juiste producten toe te passen. Marcel Vreeken van VELUX Nederland licht de norm toe.

Bereikbaarheid via dak
Marcel Vreeken: "In Nederland worden de meeste inbraken in woningen gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Dit type inbreker is uit op snel succes en wil met zo weinig mogelijk risico (lage pakkans) en zo eenvoudig mogelijk (zonder al te veel braakschade) de woning binnendringen. De keuze van de woning is afhankelijk van de eenvoudige manier om binnen te dringen en de zichtbaarheid van de buit. Daarom is het belangrijk dat alle dak- en gevelelementen die bereikbaar zijn voor inbrekers voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096. Dit geldt dus ook lichtkoepels en dakramen. Door NEN norm 5087 is het eenvoudig om te bepalen op welke plaats in een gebouw inbraakwerende producten verplicht zijn." 

Inbraakwerende producten in nieuwbouwsituaties verplicht
"Alle ramen in een bereikbaar dakvak tot 40° moeten voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens de NEN 5096. Bij dakramen op de eerste verdieping of een lichtkoepel op een uitbouw wordt hier vaak nog onvoldoende rekening mee gehouden, terwijl dit vaak wel opklimbare situaties betreft (lager dan 3,5 meter). Het BouwBesluit eist dat in deze situaties altijd daglichtproducten worden toegepast die vanaf de fabriek compleet voldoen aan weerstandsklasse 2. Een toevoeging van extra sloten of tralies is daarbij niet meer toereikend. Specifieke typen VELUX dakramen en alle VELUX lichtkoepels voldoen als compleet product aan weerstandsklasse 2 en kunnen in die situaties zonder zorgen worden toegepast!" 

Betere ventilatiemogelijkheden
"Van de buitenzijde beoordeelde bereikbare ramen, waarbij de opening binnen in het gebouw meer dan 3,5 meter boven de grond uit komt hoeven niet inbraakwerend te worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld dakramen boven een trappenhuis door elektrische bediening of een bedieningsstang eenvoudiger worden geopend, waardoor ventilatie ook in deze situaties goed mogelijk is. Dit zorgt voor een gezond binnenklimaat en meer wooncomfort voor gebruikers en bewoners." 

Meer informatie: www.nen.nl of www.velux.nl/politiekeurmerk