20
augustus
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

SBR biedt mogelijkheid tot uitwisselen van kennis over Active House

De vraag naar vakkennis en conceptuele informatie over Active House wordt door kennisplatform SBR op 30 november tijdens een Visiebijeenkomst beantwoord.

De vraag naar vakkennis en conceptuele informatie over Active House – een nog vrij nieuwe bouwvisie waarin de mens centraal staat, - groeit sterk. Reden voor kennisplatform SBR om 30 november een Visiebijeenkomst te organiseren over dit thema. Plaats van handeling: RDM Campus Congrescentrum in Rotterdam. Een gebouw dat is gebouwd volgens de Active House principes is energieneutraal of levert zelfs energie op. Het biedt een comfortabel binnenklimaat voor de bewoners of gebruikers en wordt ingepast in de leefomgeving. Het ‘geeft dus meer dan het neemt’, aldus de organisatoren van de Visiebijeenkomst. Uitgangspunt is visionaire architectuur, een holistische benadering waarin individuele bouwcomponenten met elkaar in samenhang worden gebracht en waarbij ontwerpvrijheid vanzelfsprekend is. Technieken De verschillende actiefhuisconcepten combineren vaak de typische en succesvolle passiefhuistechnieken, zoals hoge isolatiewaarden en hoge luchtdichtheid, en/of zuidoriëntatie met zonwering, en/of zomernachtventilatie met meer actieve componenten, zoals: • Zonneboiler • Warmtepomp • PV-panelen • Zonnecollectoren • Gestuurde maximale daglichttoetreding • Natuurlijke of vraaggestuurde ventilatie • Domotica Ervaringsdeskundigen lichten de deelnemers in enkele uren in over de fijne kneepjes van de onderdelen in de actiefhuisconcepten. Slaag- en faalfactoren passeren de revue en getoond wordt welke ontwerphulpmiddelen en informatie deelnemers kunnen gebruiken. Er is volop ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen. Voorlopig programma 14:00 Opening SBR 14:10 Totaalconcept HR-Actief Huis door Henk Seinen - Seinen Ontwikkeling 14:40 Voorbeeldproject VDM-Actief Huis Drachten door Pieter Slinkman – Fooq en Siemen Meijer - Van Manen en Zwart architecten 15:10 Active House energiehuishouding– VELUX Model Home 2020 projecten door Rob Bindels – Esbensen Consulting Engineers A/S, Denemarken 15:40 PAUZE 16:00 Gezonde ventilatie door Peter Erdtsieck – Mobius Consult (onder voorbehoud) 16:30 Aandacht voor dag- en zonlicht door Atto Harsta – Living Daylights 17:00 BORREL Bestemd voor: Architecten, ontwerpers, bouwkundig ingenieurs en andere bouwpartijen die zich willen verdiepen in duurzame bouwmethoden, personen werkzaam in het vastgoed, woningcorporaties en overheid. Aanmelden U kunt zich aanmelden via de agenda van www.sbr.nl. Hier vindt u ook nog andere bijeenkomsten en cursussen van SBR. Deelname kost € 195,00 exclusief btw. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving.

d