De Meern,
22
april
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Stichting Living Daylights bundelt daglicht in community

Platform dé plek over daglicht met inspirerende voorbeeldprojecten en toonaangevende onderzoeken.

www.livingdaylights.nl isde nieuwe online community waar alles is te vinden over daglicht. Aspecten alsgezondheid, bouwbesluit en ontwerpen met daglicht worden door experts belicht.Verder staan er op de community website veel actuele berichten, interviews enfilmpjes. En kunnen bezoekers gebruik maken van de snel groeiende kennisbank.
 
Gezondheidis hét thema voor nu en in de toekomst. We beginnen steeds meer in te zien watvoor impact daglicht heeft op onze gezondheid. Dit wordt ook onderstreept dooreen organisatie als de World Green Building Council. Voldoendedaglichttoetreding zorgt namelijk voor zoveel meer dan ‘prettig’ wonen ofwerken alleen. Bewezen is dat daglicht positief bijdraagt aan de productiviteiten leerprestaties, maar ook leidt tot een vermindering in ziekteverzuim.
 
StichtingLiving Daylights (SLD) promoot het belang van daglicht in de gebouwde omgeving.Samen met haar donateurs, expertteam en ambassadeurs brengt SLD iedereen samenop het geheel vernieuwde platform: www.livingdaylights.nl
 
AttoHarsta, oprichter van SLD, vertelt vol trots: “Deze vernieuwde website tilt destichting naar een nieuw niveau en maakt van SLD een community. Dit platform isvanaf nu dé plek als je iets zoekt over daglicht. Of dat nu gaat ominspirerende voorbeeldprojecten, toonaangevende onderzoeken als bewijs,bedrijven die als donateur het belang van daglicht onderschrijven ofindividuen. SLD brengt ze samen.” 
 
Home_websiteSLD 520px.jpgIedereendie daglicht in de bouw ook belangrijk vindt, kan voor € 25,- een jaar lang oppersoonlijke titel vriend worden van de stichting. Een vriend heeft toegang tot de uitreiking vande Daylight Award 2014 tijdens Licht 2014 dit najaar in Den Haag. Kijk voormeer informatie op: http://www.livingdaylights.nl/ambassadeurs/
 
Deredactie van SLD is continu op zoek naar nieuws over daglicht. Iedereen metinteressante aanvullingen kan zich richten tot: redactie@livingdaylights.nl.
 
*Zolangde voorraad strekt
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
OverStichting Living Daylights
StichtingLiving Daylights promoot een optimale toepassing van daglicht in de gebouwdeomgeving. De stichting vindt dat daglicht altijd een essentieel en prikkelendonderdeel van architectuur, stedenbouw en landschap zou moeten vormen.Stichting Living Daylights wil niet alleen architecten, vormgevers enstedenbouwkundigen wijzen op de hoge potentie van daglicht, ook wil zijopdrachtgevers, beleidsmakers en andere betrokken partijen bewustmaken van hetbelang van een goed gebruik van daglicht.
 
Omdie doelstelling te bereiken initieert en begeleidt de stichting onderzoek naarzowel nieuwe stedenbouwkundige en architectonische concepten als nieuwetechnische mogelijkheden. Het is tevens onze taak om vanuit onzedaglichtaspiraties informatie te bundelen, genereren en te ontsluiten enverspreiden naar belanghebbenden.
 
Destichting werkt zonder winstoogmerk en heeft voor zijn bestaan een solidefinanciële basis en actieve ondersteuning nodig van donateurs. Daarom is zijaltijd op zoek naar partijen die de ambities van de stichting financieel enactief willen steunen.
 
Hetbestuur van Stichting Living Daylights bestaat op dit moment uit: RonaldSchleurholts, voorzitter (cepezed), Jante Leupen (MORE Architecture), MichelKalis (VELUX Nederland), Wouter Beck (Ascendilex), SanderMirck (Mirck Architecture) en Truus Hordijk (TU Delft). 


d