23
mei
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Tweede plaats voor Nederlandse studentes bij VELUX International Design Award

Hyunjeong Kim wint met een innovatief concept voor raamdecoratie voor dakramen.

Anneloesde Koff en Iris van den Brink van de TU Delft hebben met hun project ‘The Swipe’ een tweede prijs gewonnentijdens de eerste editie van de VELUX InternationalDesign Award (VIDA). De prijs die gisteravond werd uitgereikt op de Design Academy in Eindhoven, bestaat naastde eer uit een geldbedrag van 2500 euro. De winst ging naar Hyunjeong Kim vande Berlin University of the Arts in Duitsland voor haar project ‘Ferro FluidScales’. Zij ontving naast een trofee in de vorm van een gloeilamp een bedragvan 6000 euro.
 
De jury beloonde Hyunjeong Kim met de hoofdprijs voor haar ”uitgebreide eninnovatieve oplossing voor dakramen”. Volgens de jury is Ferro Fluid Scales"een project dat een hoge mate van innovatie toont en visie heeft. OokTechnisch gezien is het een zeer slimme en geavanceerde oplossing die eennieuwe manier van denken over raamdecoratie laat zien."
 
Zeven waardevolleprojecten
De tweede prijs ging naar Iris van den Brink en Anneloes de Koff van deTechnische Universiteit Delft. Zijverklaren hun geleidelijke zonweringssysteem project The Swipe als volgt:"Naast een mooi, esthetisch effect is ons ontwerp door zijn eenvoud goed uitvoerbaar.Alleverschillende onderdelen van The Swipe zijn gestandaardiseerde elementen wat productiekostenlaag houdt. Wevinden dat dit in lijn ligt met de visie van de VELUX Groep om geweldigeontwerpen voor iedereen toegankelijk te maken."
 
De jury vond het project "een zeer eenvoudige maar krachtige eninnovatieve oplossing. Vooral de binnen/buiten-oplossing toont op eeninteressante manier aan hoe het licht kan worden gemanipuleerd."
 
TU VIDA 280.jpgKim VIDA 280.jpg 
Naast de twee winnaars presenteerden ook de overige vijf genomineerden van designscholen uit Spanje, Polen, Duitsland en Hongarije tijdens de uitreiking hun prototypes en werden zij gehuldigd met een certificaat van eervolle vermelding. Jurylid Peter Zec, oprichter van de prestigieuze red dot design award vertelt: “Ook de eervolle vermeldingen zijn zeer interessante oplossingen. We hebben het gebruik van nieuwe en spannende technologieën gezien, zoals het gebruik van daglicht als een nachtelijke energiebron, maar ook duurzame technische oplossingen met veel inspiratie uit de natuur”.
 

Magnetische aantrekkingskracht
Hyunjeong Kim: "Ik ben erg blij dat ik de eerste winnaar ben van de VELUXInternational Design Award. De awards van VELUX zijn zeer bekende, belangrijkeprijzen. Ikben dan ook erg trots om nu bij de selecte groep winnaars te horen en hoop dat hetme zal helpen in de rest van mijn carrière."
 
Inspiratie voor haar project Ferro Fluid Scales haalde ze uit de vloeistof ferrofluïdum,wat in zijn natuurlijke staat op zwart water lijkt, maar condenseert wanneer hettussen magnetische velden wordt geplaatst. FerroFluid Scales integreert deze wetenschappelijke kennis in een origineel ontwerpdoor de ondoorzichtige vloeistof samen met een heldere suspensie vloeistof in transparantglazen panelen te plaatsen. De gebruiker kan hierdoor eenvoudig de sterkte vanhet magnetische veld laten toenemen of verminderen, wat de hoeveelheid lichtdat door de panelen komt reguleert.
 
Kim gaat dieper in op het ontwikkelingsproces: "Om mijn idee terealiseren heb ik verschillende materialen onderzocht en uiteindelijk ontdekteik ferrofluïdum. Hetbelangrijkste aspect van mijn ontwerp is dat de raambekleding niet functioneertdoor middel van fysieke beweging, maar door de biologische veranderingen van deferrofluïdum binnen de glazen panelen. Inhet concept heb ik een elektromagnetische unit toegevoegd wat het eenvoudigermaakt om het binnenkomende licht te reguleren."
 
Het selecteren vande winnaarHetkiezen van een favoriet was een moeilijke taak voor de jury, die naast de DuitserPeter Zec bestond uit het Deens-Italiaans design duo GamFratesi en deNederlandse ontwerpster en architect Petra Blaisse. Metzo veel getalenteerde teams en uitzonderlijke projecten waren de juryleden hetsoms oneens.
 
Petra Blaisse, die met haar ontwerpen zelf continu de uitdaging met destatus quo aangaat, noemt iedere finalist een winnaar. “Ze zijn er allemaal in geslaagdom een nieuw licht te werpen op de vele mogelijkheden op het gebied van raamdecoratie-ontwerpen.In het winnende project zagen we een combinatie van technologische intelligentie,inventiviteit en effectiviteit in termen van functionaliteit. Ook dringt deoplossing het decoratieve design niet op aan de gebruiker", aldus Blaisse.
 
 
De winnaars van de VIDA 2014 560.jpg 
 
 
Een nieuwe designaward gedreven door innovatie
De VELUX International Design Award is opgericht om aankomende ontwerpers voorraamdecoratie voor dakramen, de grenzen op te laten zoeken op het snijvlak vandesign en technologie. DeVELUX Groep nodigde studenten uit hun ideeën in te dienen over de toekomstige vormgevingen samenstelling van raamdecoratie. Deelnemersuit meer dan 20 Europese landen hebben hun werk ingestuurd dat door de jury werdbeoordeeld op basis van de criteria: 'innovatie', 'betere kwaliteit van leven','duurzaamheid' en 'marktpotentieel’.
 
Kent Holm, Global Director ofDecoration and Sun Screening Products bij de VELUX Groep, was onder deindruk van het aantal inventieve projecten dat deelnemende teams produceerden.Vooral de ontwerpen die tijdens de uitreiking werden beloond. “Toen we begonnenmet deze ontwerpwedstrijd hadden we geen idee dat we hier vandaag zouden staan metzoveel spannende projecten," zei Holm tijdens de uitreiking. "Hetis echt bewonderenswaardig hoeveel ontwerpteams hebben gekozen voor zeercomplexe oplossingen en we zijn blij met hun enorme toewijding en vakmanschap gedurendede hele competitie."
 
Holm hoopt dat de studenten hebben geprofiteerd van het proces, vaninspiratie tot concept en van ontwerp naar prototype. “Als bron van daglicht,frisse lucht en uitzicht, draagt een dakraam bij aan een betere leefomgeving. Ikweet zeker dat alle deelnemers waardevolle inzichten hebben gekregen over onzeproducten. Wij voelen ons in ieder geval zeer geïnspireerd door alle creatieveconcepten en oplossing waarmee de studenten zijn gekomen!" ?


d
? VELUX International Design Award (VIDA) Meer weten over de VIDA, ga dan naar de officiële
webpagina.
VIDA
Alle genomineerde projecten
Internationale jury