09
december
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Uitnodiging Green Architecture Tour

Gebouwen belangrijk in de strijd tegen terugdringen CO2 uitstoot

De Meern, 3 december 2009. Tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties in Ko-penhagen volgende week (COP15) moet aandacht worden geschonken aan het terugdringen van de CO2 uitstoot van gebouwen en het gebruik van duurzame zonne-energie. Belangrijk daarbij is dat de gebruikers verzekerd blijven van een goed binnenklimaat door het toepassen van gebalanceerd daglicht en natuurlijke ventilatie. Gedurende de VN klimaattop van 7 t/m 18 december zijn deelnemers van harte welkom om een bezoek te brengen aan verschillende architectonische duurzame projecten die onderdeel zijn van de Green Architecture Tour. Toekomstige gebouwen dienen CO2 neutraal te zijn en tegelijkertijd de beste condities in binnenklimaat te garanderen met voldoende daglicht en frisse lucht. Passieve zonne-energie voor verlichten en verwarmen is dé sleutel om de CO2 consumptie van gebouwen te ver-minderen. Ramen dragen voor een belangrijk deel bij aan de energievoorziening. Met vol-doende daglichttoetreding wordt bespaard op elektrische verlichting en daarnaast verwarmt passieve zonne-energie de woning in het stookseizoen. VELUX wil een actieve bijdrage leveren aan een nieuwe generatie van energie-efficiënte woningbouw die een gezond binnenklimaat met voldoende daglicht en frisse lucht garan-deert met behoudt van kwaliteit in architectuur. De meeste van de 15.000 deelnemers aan de COP15 conferentie zullen dagelijks door het VELUX Huis, die het conferentiegebied ver-bindt met het Metro station, heenlopen. Tijdens hun wandeling door dit paviljoen ervaren zij zelf hoe duurzame architectuur een belangrijke rol kan spelen in de wereldwijde inspannin-gen om de klimaatveranderingen te voorkomen, aangezien gebouwen wereldwijd 40% van de totale energieconsumptie voor hun rekening nemen. De overheid dient het gebruik van passieve zonne-energie echter wel met maatregelingen te stimuleren. Bij woningrenovaties zal moeten worden gefocust op holistische initiatieven om energie-efficiëntie te verbeteren en dient de overheid voordeelregelingen in te voeren. VN klimaattop Het is daarom immens belangrijk dat tijdens de COP15 of kort daarna een ambitieus kli-maatverdrag met een breed draagvlak zal worden bereikt. Bedrijven moeten een kader aangereikt krijgen waarbinnen ze lange termijn plannen kunnen maken, hun werk kunnen uitvoeren en nieuwe technologieën kunnen ontwikkelen die een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelen die tijdens de conferentie worden gesteld. Het is de plicht en verantwoordelijkheid van de overheden om een wettelijke basis neer te leggen voor een vroegtijdige en effectieve promotie van industriële innovaties op Europees en Nationaal niveau. Wet- en regelgeving moet ervoor zorgen dat de kennis over ramen als bron voor passieve zonne-energie worden erkend, goedgekeurd en aanbevolen. Zo niet, dan zullen de oplossingen die de industrie leveren geen voet aan de grond krijgen. Daarom die-nen daglichtbehoeften in de Europese regelgeving opgenomen te worden. CO2 neutrale gebouwen in de praktijk Naast het VELUX huis hebben conferentiedeelnemers en pers van 7 tot 18 december 2009 ook de gelegenheid om andere praktijkvoorbeelden van duurzaam bouwen te bezoeken in de ‘Green Architecture Tour’ zoals het nieuwe klimaatvriendelijke gebouw van de Universi-teit van Kopenhagen ‘Green Lighthouse’, het energierenovatieproject van het OSRAM Val-halsgade Culture Centre van de gemeente Kopenhagen, het CO2 neutrale voorbeeld van een gerenoveerd rijtjeshuis SOLAR Prism en het CO2 neutrale optop appartement SOLTAG. Over VELUX VELUX zorgt voor een aangenamere leefomgeving onder het dak door deze te voorzien van daglicht en frisse lucht. Naast een ruim aanbod van dakramen en daglichtsystemen voor schuine daken biedt VELUX oplossingen voor platte daken. Het assortiment van VELUX bestaat bovendien uit vele typen raamdecoratie, buitenzonweringen, rolluiken, op afstand bedienbare intelligente producten en producten aangestuurd door zonne-energie. VELUX investeert uitgebreid in producten die bij een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van energieverbruik in gebouwen. In zes modelwoningen in het Model Home 2020 project laat VELUX concreet zien hoe gebouwen energieneutraal en energieproducerend kunnen worden gebouwd met gebruik van daglicht en behoud van een comfortabel binnenklimaat. VELUX bezit productievestigingen in tien landen, verkoopmaatschappijen in bijna veertig landen en is één van de sterkste merken in de wereldwijde sector bouwmaterialen. Producten van VELUX zijn in vrijwel de gehele wereld verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op www.velux.nl/overvelux. -///- Noot Voor meer informatie over het bezoeken van de projecten kunt u kijken op de plattegrond of contact opnemen met: Claudia van Veenendaal PR Manager Tel: 030-6.629.679 E-mail: claudia.van.veenendaal@velux.nl Adres: Molensteijn 2 Postcode/Plaats: 3454 PT De Meern

d
Terug naar persberichten overzichtKlik hier