07
mei
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Veiligheid werknemers VELUX Groep wederom toegenomen

Doelbewuste inspanningen bieden resultaten

Het is mogelijk om gedragspatronen van werknemers te veranderen, zelfs bij de meest gewortelde routines. De VELUX Groep heeft inmiddels 25% van het uitgebreide veiligheidsprogramma ingevoerd en kan nu al zien dat het mogelijk is om het gedrag van werknemers te veranderen. Daardoor is de veiligheid in haar fabrieken verder verbeterd en het aantal arbeidsongevallen teruggedrongen.
Jaarlijks gebeuren er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen die leiden tot letsel en verzuim. De sectoren met de hoogste risico’s zijn de bouw, metaal en op- en overslag. De VELUX Groep is zich hiervan bewust en doet er alles aan het aantal industriële ongevallen terug te dringen. Uit het onlangs verschenen rapport over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de VELUX Groep blijkt dat het aantal arbeidsongevallen op de werkvloer onder medewerkers in 2011 met 37% is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.37% minder arbeidsongevallenIn 2011 was bij de fabrieken van de Groep het gemiddelde aantal arbeidsongevallen 2,8 per miljoen gewerkte uren. Dat is een verbetering ten opzichte van het gemiddelde van 4,5 ongevallen het voorgaande jaar. Om deze statistieken in perspectief te zetten, het gemiddelde van de Deense industrie als geheel is ongeveer 20 tot 25 industriële ongevallen per miljoen gewerkte uren1). Voor de komende jaren heeft de VELUX Groep zich een ambitieus doel gesteld. Het aantal arbeidsongevallen dient in 2014 verminderd te zijn naar 1,5 ongeval per miljoen gewerkte uren. “We zijn begonnen met een programma dat we VELUX Safety Excellence noemen. Dat richt zich op het managen van veiligheid en het veilige gedrag van de productiemedewerkers. Het heeft zelfs in dit vroege stadium al veelbelovende resultaten opgeleverd. Tot nu toe hebben we ons geconcentreerd op de technische aspecten, zoals het beveiligen van de machines en het nakijken van veiligheidsapparaten. En natuurlijk zullen we daarmee doorgaan. Maar de ervaring heeft ons geleerd dat de meeste ongevallen worden veroorzaakt door onveilig gedrag, niet door machines of apparaten," zegt David P. Meyer, Directeur van de VELUX Groep.Hij vervolgt: "Veiligheid is altijd al een aandachtspunt voor ons geweest en we hebben de beslissing genomen niet alleen beter te zijn dan de meeste andere bedrijven, maar we willen tot de besten behoren. Wij geloven dat alle ongevallen kunnen worden voorkomen."


Montage van het lijstwerk en de kwaliteitscontrole achteraf blijven mensenwerk.

Veiligheid is mensenwerkHet VELUX Safety Excellence programma wordt uitgevoerd in samenwerking met het internationale bedrijf DuPont Sustainable Solutions, dat zich gespecialiseerd heeft in het adviseren van andere bedrijven op het gebied van veiligheid. Senior Account Manager, David Mallard, DuPont Sustainable Solutions: "De cruciale factor voor het verminderen van incidenten is om te begrijpen dat veiligheid mensenwerk is. Om de veiligheid te verbeteren moet je de gewoonten van de werknemers veranderen. De beste invloed die wij daarvoor hebben is de stijl van leidinggeven die wordt uitgeoefend in de organisatie. Het aantal ongevallen tot nul reduceren is absoluut mogelijk. Wij kennen bij DuPont veel bedrijven waar ze niet alleen vele weken of enkele maanden, maar vele jaren zonder letsel en verzuim zijn doorgekomen."In één derde van de fabrieken van de VELUX Groep heeft in 2011 helemaal geen ongeval plaatsgevonden. Dat is een uitstekende indicatie dat de ambitieuze doelstelling van de Groep voor 2014 verre van onrealistisch is. Integendeel, het is het bewijs dat arbeidsongevallen op het werk volledig kunnen worden voorkomen.
 
Meer informatie kunt u lezen in het rapport over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de VELUX Groep. Dit rapport vindt u op www.velux.nl/cr13.
 
* Bron: The Danish Employers’ Confederation.
 


VideobeeldenOp www.thenewsmarket.com/velux zijn videobeelden geschikt voor televisie verkrijgbaar die dit persbericht ondersteunen. Maakt u voor het eerst gebruik van The Newsmarket, dan dient u zich eerst te registreren. Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail: journalisthelp@thenewsmarket.com.


d