11
juli
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX inbraakwerende tuimelvensters ook in vochtbestendige uitvoering

Verhinder inbraken via dakramen en lichtkoepels


Door het incident bij de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Ghaldoun is het weer actueel. Ook via het dak kan men ongewenst een gebouw of woning binnenkomen. Vaak wordt er bij inbraakwerendheid alleen gekeken naar ramen en deuren in de gevel, maar bij opklimbare situaties op het platte en hellende dak moet ook rekening worden gehouden met lichtkoepels en dakramen. In het Bouwbesluit staat duidelijk beschreven dat ook die inbraakwerend moeten zijn. Ook de nieuwe generatie wit afgelakte VELUX dakramen heeft tuimelvensters die voldoen aan inbraakwerenheidklasse 2. En daar komen nu vochtbestendige witte tuimelvensters bij.
 
In het Bouwbesluit staat beschreven welke ramen en deuren in een gebouw bereikbaar zijn voor inbraak en daardoor inbraakwerend dienen te zijn. Tegenwoordig moeten complete daglichtproducten in gemonteerde staat in aanmerking komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW®). Een simpele toevoeging van extra sloten of tralies is hierbij niet langer toereikend. Vooral bij een opklimbare of bereikbare situatie is het belangrijk dat de toegepaste daglichtoplossing inbraakwerend is. Een fabrikant kan aantonen dat een product voldoet aan inbraakwerendheid door een testrapport te overleggen van de keuringsinstantie.
 

Situatie bereikbare dakramen 280px.jpg


                                            Bereikbare dakramen en lichtkoepels


Verkeerde of onduidelijke informatie
De term inbraakwerend wordt in relatie tot dakramen en lichtkoepels in communicatie-uitingen echter op verschillende manieren gebruikt en ook toegekend aan producten die niet door een officiële keuringsinstantie als inbraakwerend getest zijn. Daarnaast wordt soms beweerd dat dakramen eenvoudig kunnen worden aangepast om ze wel aan inbraakwerendheid te laten voldoen. Dat is echter niet altijd het geval. Hieraan zijn speciale richtlijnen verbonden.
 
Richtlijnen inbraakwerendheid dakramen Bouwbesluit
Wanneer er binnen bereik een nieuw dakraam wordt geplaatst, is het verplicht een dakraam te plaatsen die standaard als compleet product in aanmerking komt voor het PKVW. De inbraakwerende VELUX tuimelvensters kunnen dan worden toegepast. Deze VELUX dakramen zijn standaard voorzien van in het kozijn geïntegreerde inbraakwerende sloten. Ze zijn door keuringsinstituut SHR getest en voldoen aan weerstandsklasse 2, waardoor ze in aanmerking komen voor het PKVW. Dakramen in bestaande woningen die eenvoudig bereikbaar zijn en op dit moment niet in aanmerking komen voor het PKVW voor bestaande bouw kunnen, door het toevoegen van bijvoorbeeld AXA 3012 sloten, inbraakwerend worden gemaakt.
 
Nieuwe generatie VELUX PKVW tuimelvenster 280px.jpgNieuwe generatie VELUX PKVW tuimelvenster op slot 280px.jpg
                                    Nieuwe generatie VELUX tuimelvensters met PKVW
 
Lichtkoepels vervangen voor inbraakwerende
Ook in een situatie waar oudere plastic lichtkoepels door opklimbaarheid bereikbaar zijn, is het verstandig om deze te vervangen door een inbraakwerende lichtkoepel. Alle VELUX lichtkoepels zijn direct onder de koepel voorzien van een extra glaselement met HR++ veiligheidsbeglazing en een verstevigde kunststof opstand die aan het dakbeschot wordt vastgeschroefd. Hierdoor zijn de lichtkoepels niet in zijn geheel te verwijderen. Dit zorgt ervoor dat zowel de vaste als ventilerende VELUX lichtkoepels zonder toevoeging van extra materialen, zoals een barrièrestang of rekwerk, voldoen aan weerstandsklasse 2. Hierdoor voldoen ze aan het BouwBesluit en komen ze in aanmerking voor het PKVW en kunnen dus ook in bereikbare situaties veilig worden toegepast. 


d