22
juni
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX levert als enige alle dakramen met 100% duurzaam hout

Ministerie van VROM erkent PEFC Internationaal als duurzaam certificeringsysteem

De Meern, 22 juni 2010. PEFC Internationaal is door het Ministerie van VROM erkend als certificatiesysteem voor het inkoopbeleid van duurzaam hout van de overheid. Door dit besluit is VELUX Nederland B.V. de enige dakraamleverancier in Nederland waarvan 100% van haar productprogramma voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. VELUX Nederland levert al sinds 1 april 2009 100% van haar productprogramma met PEFC gecertificeerd hout. Al het toegepaste hout in VELUX dakramen heeft voor de volle 100% een herleidbare duurzame herkomst, waarmee VELUX Nederland B.V. nu de eerste dakraam-leverancier is waarvan alle producten voldoen aan een duurzaamheidkeurmerk. In 2008 heeft VELUX Nederland het Chain of Custody (CoC) certificaat van PEFC verkregen, waarmee de herkomst van het toegepaste hout in kaart is gebracht en administratief volledig te herleiden is. Zo is al het hout dat VELUX in haar producten toepast van kap (in het bos) tot kap (in het dak) gegarandeerd oké. Tot op heden waren alleen aanbieders van dakramen op de markt die slechts een deel van hun assortiment leveren met een duurzaamheidkeurmerk, waarbij de herkomst van het hout van het overige deel van de producten onbekend bleef. VELUX Nederland B.V. is nu de eerste dakraamleverancier die al haar producten levert met een duurzaamheidkeurmerk. Inkoopbeleid voor producten met duurzaam hout eenvoudiger Door de erkenning van PEFC Internationaal door het Ministerie van VROM is er eindelijk duidelijkheid voor zowel inkopers als aanbieders. PEFC Internationaal is nu het tweede erkende certificeringsysteem in Nederland en gelijkwaardig aan FSC Internationaal als het gaat om de eis dat houtproducten aantoonbaar afkomstig moeten zijn uit duurzaam beheerd bos. Hierdoor wordt het voor opdrachtgevers eenvoudiger om duurzaam hout voor te schrijven. En voor (semi)overheden, gemeentes en woningcorporaties is het vanaf nu niet meer noodzakelijk om voor een duurzaam inkoopbeleid van hout convenanten te tekenen met één enkel certificatiesysteem. Inkopers krijgen hierdoor meer keuzevrijheid in verschillende houtproducten en -merken. Europese aanbestedingswet Daarnaast wordt het concurrentiebeginsel van de Europese aanbestedingswet daadwerkelijk mogelijk gemaakt. Deze wet bepaald dat een aanbesteding gelijke toegang tot inschrijving moet bieden en er dus niet naar één specifiek certificaat verwezen mag worden. Dit houdt in dat het voorschrijven van al het duurzame hout via erkende certificatiesystemen als gelijkwaardig moet worden gezien. Zowel PEFC als FSC producten kunnen vanaf nu als zodanig worden voorgeschreven. Michel Kalis, Commercieel Directeur van VELUX Nederland ondersteunt de boodschap van onder andere voormalig Minister Cramer en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat de houtcertificatie een belangrijk middel is om duurzaam bosbeheer te garanderen. “Mede daarom ben ik zeer verheugd dat naast FSC Internationaal ook PEFC Internationaal nu officieel is erkend. Het belangrijkste gemeenschappelijke doel van beide certificeringsystemen is dat fout hout op alle mogelijke manieren uit de markt moet worden geweerd. Daarom moet er zoveel mogelijk hout uit duurzaam beheerde bossen worden toegepast en welk certificaat dit hout heeft is minder relevant. Daarom is het van essentieel belang dat bij het duurzame inkoopbeleid wordt gestopt met het ondertekenen van convenanten waarbij wordt verwezen naar slechts één certificaat. Allereerst is dit in strijd met de Europese aanbestedingswet, maar daarnaast geeft het inkopers minder keuzevrijheid voor producten en toepassingen en stagneert het de toename van het aantal duurzaam beheerde bossen. En dat is het echte probleem waar de politiek verantwoordelijken zich op moeten gaan richten, want ruim 92 procent van de bossen in de wereld zijn op dit moment nog helemaal niet gecertificeerd.”

Over PEFC PEFC is een internationale, non-profit organisatie die als doel heeft een wereld te creëren waarin mensen het bos op een duurzame manier beheren. PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, ofwel Progamma voor Erkenning van Bos Certificeringsystemen. PEFC erkent nationale certificeringsystemen die zijn opgesteld in overleg tussen boseigenaren, industrie, milieu-, maatschappelijke- en consumentenorganisaties en wetenschappers. PEFC is opgericht in 1999 en kent inmiddels 35 deelnemende landen en meer dan 200 miljoen ha gecertificeerd bos, waarmee PEFC het grootste certificeringsysteem ter wereld is. In bos dat PEFC gecertificeerd is vindt duurzaam bosbeheer plaats volgens de eisen van PEFC. Deze eisen zijn opgesteld in samenwerkingverbanden van 149 overheden wereldwijd, waaronder de Nederlandse overheid, en experts op het gebied van duurzaam bosbeheer. PEFC garandeert dat het bos, waaruit houtproducten afkomstig zijn, wordt beheerd op een manier waarbij economische, ecologische en sociale aspecten met elkaar in evenwicht zijn. Een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige certificeerder stelt in het bos vast of het bosbeheer voldoet aan de eisen van PEFC. Indien dit het geval is wordt een Forest Management certificaat uitgereikt. Het PEFC logo maakt producten uit duurzaam beheerd bos eenvoudig herkenbaar voor consumenten en inkopers. Een bedrijf mag het PEFC logo op producten alleen gebruiken wanneer het over een controlesysteem beschikt om het gecertificeerde hout door het hele bedrijf van inkoop tot verkoop te volgen. Voordat een bedrijf het PEFC logo op producten mag gebruiken moet het over een controlesysteem te beschikken om het gecertificeerde hout of papier door het hele bedrijf van inkoop tot verkoop te volgen. Deze Chain of Custody-certificering wordt ook door een onafhankelijke certificeerder uitgevoerd. Als alle bedrijven in de keten van oogst tot eindproduct hun schakel laten certificeren is de koper verzekerd van de herkomst uit een duurzaam beheerd bos. Met de aanschaf van producten met het PEFC logo ondersteunt de koper duurzaam bosbeheer wereldwijd. Voor meer informatie: www.pefcnederland.nl of www.pefc.org. Over de VELUX Groep De VELUX Groep zorgt voor een aangenamere leefomgeving onder het dak door deze te voorzien van daglicht en frisse lucht. Naast een ruim aanbod van dakramen en daglichtsystemen voor hellende daken biedt het VELUX productprogramma oplossingen voor platte daken. Het assortiment van de Groep bestaat bovendien uit vele typen raamdecoratie, buitenzonweringen, rolluiken, op afstand bedienbare intelligente producten, producten aangestuurd door zonne-energie en zonnecollectoren. De VELUX Groep investeert uitgebreid in producten die bij een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van energieverbruik in gebouwen. In zes modelwoningen in het Model Home 2020 project wordt concreet getoond hoe gebouwen energieneutraal en energieproducerend kunnen worden gebouwd met gebruik van daglicht en behoud van een comfortabel binnenklimaat. De opgebouwde kennis uit het project wordt vertaald naar visualisatietools. De VELUX Groep bezit productievestigingen in elf landen, verkoopmaatschappijen in bijna veertig landen en is één van de sterkste merken in de wereldwijde sector bouwmaterialen. VELUX Nederland B.V. is een volledig autonome dochteronderneming van de VELUX Groep, onderdeel van de VKR Holding A/S. Kijk voor meer informatie op www.velux.nl.d
Terug naar persberichtoverzichtKlik hier
PEFC Nederland Klik hier