10
september
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX medewerkers bouwen mee aan zelfvoorzienende aardehuizen

Ecowijk voorbeeld van CO2-neutraal bouwen, duurzame levensstijl en solidariteit

Vereniging Aardehuis Oost Nederland realiseert in Olst een ecowijk van zelfvoorzienende gebouwen die grotendeels zijn opgebouwd uit lokaal aanwezige grondstoffen en hergebruikte materialen. Voor de bouw van de 23 ‘aardehuizen’, een bezoekerscentrum en een gemeenschapshuis, is de vereniging continue op zoek naar vrijwilligers. Afgelopen vrijdag meldden medewerkers van VELUX Nederland zich bij de bouwers om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken.
 
Vereniging Aardehuis Oost-Nederland wil bouwen, werken, wonen en leven in harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie van de wereld om ons heen. Dat doen zij door een ecologische wijk te realiseren van zelfvoorzienende aardehuizen, gebaseerd op het Earthship-ontwerp van de Amerikaanse architect Michael Reynolds, waarbij alle aspecten van duurzaamheid in onderlinge samenhang met elkaar in balans zijn.
 
“De VELUX Groep is al tientallen jaren bezig met de ontwikkeling van een visie op duurzaam bouwen en hoe we met de huidige bouwmaterialen aan die visie kunnen voldoen. Door modelwoningen te bouwen bestuderen we hoe energie-efficiëntie van gebouwen kan worden gecombineerd met een goed binnenklimaat. We vonden het dan ook interessant om meer te leren over een heel andere experiment op het gebied van duurzaam bouwen,” aldus Michel Kalis, Commercieel Directeur van VELUX Nederland.
 
Ontwikkeling duurzame woningen
Naast het creëren van een prettige woonomgeving in de vorm van ‘Centraal Wonen’, waarbij onderlinge solidariteit een leidend beginsel is, heeft het project tevens een educatieve doelstelling. Ze proberen een duurzame levensstijl in het algemeen en CO2-neutraal bouwen en wonen in het bijzonder te bevorderen. Alle toekomstige bewoners hebben zich verplicht één dag in de week mee te bouwen, aan het gemeenschappelijke project. Maar ook vrijwilligers die geïnteresseerd zijn om meer te leren over duurzame bouw zijn van harte welkom.
 
“Het is onze overtuiging dat mensen, als gebruikers van een woning, centraal moeten staan bij het ontwikkelen van duurzame woningen. En in dit project zijn de toekomstige bewoners zo betrokken bij hun toekomstige woning dat ze zelf meebouwen. Een ontzettend goed initiatief, waar ons Sales team graag zijn bijdrage aan levert,” aldus Kalis.
 VELUX vrijwilligers aardehuizen 280px.jpgVELUX vrijwilligers aan het werk 280px.jpg

Teamwork
Tijdens de bouw is er voor iedereen wat te doen, van simpele klussen tot gespecialiseerd werk. De VELUX medewerkers hebben zich gestort op het bouwen van een muur van autobanden. Jaarlijks worden er in Nederland circa 6 miljoen autobanden afgedankt. Deze autobanden worden hier gebruikt voor de muren op het noorden. Geen eenvoudig klusje. De autobanden moeten eerst zorgvuldig geselecteerd worden, vooral op gelijke afmetingen om scheve muren of ongelijke diktes te voorkomen. De autobanden worden daarna één voor één gevuld met aarde.
 
Jeroen Janssen, die samen met elf collega’s namens VELUX Nederland deelnam vertelt: “Ontzettend zwaar werk een autoband vol aarde stampen. Er gaan al snel twee kruiwagens vol aarde in één band. Het aanstampen doe je met hamers, net zo lang tot de band bol gaat staan. Je kunt je voorstellen dat je na één band al kapot bent. Maar aan de andere kant is de voldoening om op een niet-alledaagse manier stap voor stap een huis te kunnen neerzetten dermate groot, dat je vol frisse moed aan een nieuwe band begint. Uiteraard zijn we geen bouwvakkers, maar met onze bijdrage is er alweer een nieuwe rij banden afgewerkt. De wanden worden in totaal negen autobanden hoog en voor het project zijn ze nu ongeveer halverwege. Er moeten dus nog een flink aantal banden worden volgestopt.”
 
Over aardehuizen
Het aardehuis-concept is een schoolvoorbeeld van milieubewust en duurzaam bouwen en wonen. Alle milieuaspecten komen in deze vernieuwende en tegelijkertijd simpele (low-tech) bouwmethode aan bod. Door het hergebruik van materialen bij de constructie en schone energiewinning is de CO2-uitstoot en dus het schadelijk effect op het milieu minimaal. Hergebruik van liefst lokaal aanwezige materialen maken aardehuizen goedkoop om te bouwen. Door de goede isolatie en warmtebenutting is de energierekening is erg laag. Het ontwerp van de woningen is gericht op veel warmteaccumulatie, onder meer door de grote glasoppervlakten op het zuiden, de aarden wal met autobanden en het zware vloerpakket. Vloeren, daken en gesloten geveldelen (van strobalen) zijn bovendien dik geïsoleerd. Hierdoor is al een groot deel van het jaar geen verwarming nodig. Sommige bewoners hebben daarnaast gekozen voor vloerverwarming en een houtkachel die samen met de zonnecollectoren zorgt voor de verwarming van het water. Elektriciteit wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak waarbij het teveel aan energie kan worden teruggeleverd aan het net. Lichtkoepels en dakramen zorgen voor extra daglicht en frisse lucht in de ruimten die niet aan de zuidgevels grenzen, zodat ook het binnenklimaat aangenaam is. De begane grondvloer bestaat uit een (dik) geïsoleerde betonvloer, die is gefundeerd op betonpalen (noodzakelijk vanwege een veenlaag in de bodem). De (niet-dragende) woningscheidende wanden bestaan uit stampleem; de overige binnenwanden zijn uitgevoerd in houtskeletbouw met rietmatten en afgewerkt met leemstuc. Kijk voor meer informatie op www.aardehuis.nl.
?

d