15
juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX meest duurzame ruwbouwmerk volgens aannemers B&U

In de Duurzaamheid & Energie Monitor 2012 kwam VELUX naar voren als meest duurzame ruwbouwmerk volgens aannemers Bouw & Uitvoering.


Voor de Duurzaamheid & Energie Monitor 2012 heeft BouwKennis onder 600 marktpartijen onderzoek gedaan naar de meest duurzame merken uit de bouw- en installatiesector. Daarbij kwam VELUX naar voren als meest duurzame ruwbouwmerk volgens aannemers Bouw & Uitvoering. Architecten vinden Saint Gobain Glass het ruwbouwmerk met het meest duurzame imago. VELUX volgt hier op een tweede plaats.
 
De fabrikant van de toekomst moet serieus werk maken van duurzaamheid om de klant van morgen aan zich te blijven binden. Steeds meer particulieren en bedrijven vinden duurzame producten en diensten immers belangrijk. De VELUX Groep investeert uitgebreid in producten en projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in gebouwen. Met zes modelwoningen in het Model Home 2020 project wordt aangetoond hoe gebouwen energieneutraal kunnen zijn met behoud van voldoende daglicht en een comfortabel binnenklimaat. Visionaire architectuur, maximale energie-efficiëntie en minimale CO2-uitstoot worden gecombineerd met maximale leefbaarheid én comfort voor gebruikers.
 
  
C02-reductie belangrijk onderdeel bedrijfsstrategie 

Daarnaast is de VELUX Groep ook goed op weg met de uitvoering van haar klimaatstrategie, opgesteld en gepubliceerd in 2009. Het doel is om de totale CO2-uitstoot van de VELUX Groep tegen het einde van 2012 met 20% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 2007, die toen 100.000 ton bedroeg. Uit het onlangs verschenen rapport over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de VELUX Groep blijkt dat de CO2-uitstoot is gedaald met iets meer dan 10%. Deze CO2-reducties werden deels bereikt door het vervangen van olie- en gasgestookte ketels met ketels gestookt op houtresten. In de loop van dit jaar zal nog 10% moeten worden weggewerkt. Dit zal onder andere bereikt worden door de overgang van fossiele brandstoffen naar biobrandstoffen voor de verwarming van fabrieken en magazijnen.
 
Duurzaamheid is niet langer alleen een trend maar steeds vaker een licence to deliver: een eis van de markt om te mogen leveren. "Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp binnen onze bedrijfsstrategie. Zo hebben wij de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in nieuwe technologie om de CO2-uitstoot van de VELUX organisatie terug te dringen en hebben we verschillende innovatieve producten voor onze klanten ontwikkeld, waarmee energie kan worden bespaard. Het is dan ook extra waardevol als dit wordt opgemerkt en aannemers en architecten ons hiervoor waarderen," aldus Michel Sombroek, Algemeen Directeur van VELUX Nederland B.V.
 


d