28
juli
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX Nederland nieuwste lid Holland SolarDe Meern, 28 juli 2010. VELUX Nederland B.V. is toegetreden tot branchevereniging Holland Solar. “De branche heeft behoefte aan een professionele vertegenwoordiger en Holland Solar is als branchevereniging een ideale vertegenwoordiger om een meer bewuste en bredere toepassing van zonnecollectoren, zonnepanelen en andere producten op zonne-energie in de markt te creëren,” aldus Michel Kalis Commercieel Directeur van VELUX Nederland B.V. “Wij zijn zeer verheugd deel uit te maken van een brancheverenging die zich net als wij inzet voor het reduceren van het energieverbruik van gebouwen en het terugdringen van klimaatveranderingen.” In Europa wordt nog altijd 40% van de totale energieconsumptie verbruikt door gebouwen. Door slimmer te bouwen en gebruik te maken van energiebesparende producten, zoals zonnepanelen en -collectoren kan enorm worden bespaard. “Er spelen op dit moment veel zaken op het gebied van subsidieregelingen, verantwoorde materiaalkeuze in de bouw, voorschriften vanuit de overheid op het gebied van energiebesparing, duurzaam bouwen etc. Hierbij zullen de gesprekspartners vanuit de overheid en andere instanties eerder gehoor geven aan adviezen vanuit de branchevereniging, dan losse stemmen vanuit de branche,” aldus Michel Kalis. Comfortabel binnenklimaat Tussen 2000 en 2008 groeide de wereldmarkt voor zonne-energie met 53 procent. Nederland kan meeliften op deze groei, maar dan moet het wel de bereidheid tonen meer te investeren in duurzame energiebronnen. Door de functies van bestaande woningen opnieuw te benoemen en oplossingen aan te dragen voor een optimaal bouwontwerp, probeert VELUX een bijdrage te leveren aan het terugdringen van klimaatveranderingen, het veiligstellen van het energieaanbod en het reduceren van het energieverbruik. “VELUX investeert uitgebreid in producten en tools die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van energieneutraal en -producerende gebouwen. Zo hebben we verschillende visualisatietools ontwikkeld en bouwen we modelwoningen volgens de ‘Active House’ visie. Deze gebouwen voldoen nu al aan de eisen die in 2020 aan gebouwen gesteld zullen worden en focussen op de gezondheid en het comfort van de mensen die erin verblijven door naast zonne- energie, -warmte, -collectoren en -panelen tevens optimaal gebruik te maken van daglicht, natuurlijke ventilatie en zonwering,” verduidelijkt Kalis. De door ons opgedane kennis uit de projecten delen wij graag met de overige deelnemers van Holland Solar.” Over Holland Solar Holland Solar is de Nederlandse branchevereniging voor de zonne-energie-industrie en telt ruim 70 leden, van producenten tot leveranciers, van architecten tot energiebedrijven. Om toepassing van zonne-energie in Nederland te bevorderen, voert Holland Solar een groot aantal activiteiten uit op het gebied van voorlichting en kennisoverdracht. Daarnaast vervult de vereniging een belangrijke positie als aanspreekpunt voor de verschillende marktpartijen die zich bezig houden (of willen houden) met de toepassing van zonne-energie. Ook wordt tussen de leden onderling kennis uitgewisseld. Bovendien tracht Holland Solar de regelgeving en het beleid ten aanzien van de toepassing van zonne- energie door de nationale en lokale overheden positief te beïnvloeden. In Nederland zijn veel instellingen actief op het gebied van zonne-energie. Holland Solar werkt nauw samen met deze organisaties, zoals SenterNovem, de vereniging Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), TNO- Bouw, het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (UNETO-VNI) en Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Meer informatie op: www.hollandsolar.nl

d