24
februari
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX Nederland partner van Natuur & Milieu in Slimwoner campagne

Energiebesparing nog een black box voor Nederlanders

Een kwart van deNederlanders heeft geen idee hoeveel men kan verdienen met energiebesparing.Slechts 1% schat de besparing op meer dan 300 euro per jaar, blijkt uitonderzoek van Natuur & Milieu. In werkelijkheid kan wel 75% van dehuishoudens meer dan 300 euro besparen. 30% kan zelfs meer dan 1.000 euro besparen.Natuur & Milieu maakte deze cijfers gisteren bekend in het radioprogrammaVroege Vogels, als aftrap voor de energiebesparingscampagne Slimwoner.Onderzoeksbureau Panelwizard voerde het onderzoek uit in opdracht vanNatuur& Milieu.
 
Nederland massaal aande energiebesparing
90% van deNederlanders neemt al maatregelen voor energiebesparing, toont het onderzoekaan. Afgelopen jaren heeft bijna driekwart van de mensen gloeilampen vervangendoor spaar- en LED-lampen; 62% heeft dubbel glas; de helft van de mensen heeftenergiezuinige apparaten gekocht. ‘Deze energiebewuste mensen zijn alSlimwoner,’ zegt Olof van der Gaag van Natuur & Milieu. ‘Ze leven alenergiebewust en met rendabele investeringen kunnen zij nog honderden euro’sper jaar meer besparen en hun huis comfortabeler maken. Daar gaan wij hen meehelpen.’ Daarbij is er zeker in woningisolatie nog veel te winnen: Nederlandershebben vaak kleinere stappen gezet en komen nog niet toe aan de grotewinstpakkers: isolatie van spouwmuren, vloer en dak.
 
Slimwoner
Zorgeloze oplossingenvoor comfortabel wonen. Dat is in het kort de campagne Slimwonerdie vandaag start en minimaal twee jaar duurt. Slimwoner is een initiatief vanNatuur & Milieu. Op Slimwoner.nl zorgt Natuur & Milieu samen met haarhoofdpartners Enexis en de Nationale Postcode Loterij en partner VELUXNederland ervoor dat energie besparen leuker en makkelijker wordt.
 
Om de paar maandenkunnen mensen inschrijven op een aantrekkelijk aanbod voor verdereenergiebesparing. Dat kan het isoleren van de woning zijn, een zuinig elektrischapparaat aanschaffen of voordelig kiezen voor LED-verlichting. Natuur &Milieu maakt met bedrijven scherpe afspraken over prijs en kwaliteit, inclusiefhet uit handen nemen van allerlei regelwerk. Van der Gaag: ‘Door onze campagnehoeven mensen niet meer zelf offertes op te vragen, kwaliteit te checken, deleverancier te controleren of te onderhandelen over de prijs.’
 
MichelKalis, commercieel directeur van VELUX Nederland: “Wij participeren in ditinitiatief omdat wij huizenbezitters in deze economisch moeilijkere tijdenwillen inspireren en stimuleren om in hun woning te blijven investeren. Het isjuist nu belangrijk je huis aan te pakken om comfortabeler te kunnen wonen enom energiekosten te besparen. Het isoleren van daken of het vervangen van ouderamen kan veel energiekosten besparen. Daarnaast kan door extra daglicht- enventilatiemogelijkheden toe te voegen een donkere ruimte worden verbouwd in eenprettig leefbare kamer, wat tegelijk het woonoppervlak vergroot en wooncomfortverbetert.
 
 
Over het onderzoek
Het onderzoek van KienPanelwizard is uitgevoerd onder 838 Nederlanders van 18 jaar en ouder,representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinssituatieen arbeidsparticipatie. Klik hiervoor de onderzoekverantwoording. Andere feiten uit het onderzoek:
- 85% van deNederlanders vindt energiebesparing belangrijk;
- De helft wil ditjaar minstens 1 stap zetten voor (verdere) energiebesparing;
- In de komende tweejaar wil Nederland vooral energiezuinige apparaten kopen (19%), lampenvervangen (17%) en met een slimme meter het energieverbruik bijhouden (14%);
- driekwart denktterecht dat een nieuwe koelkast kopen zuiniger is dan de oude koelkastopgebruiken;
- 72% let bij aankoopvan een huishoudelijk apparaat altijd op de energiezuinigheid.d