03
juli
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX Nederland past organisatiestructuur aan

Een plattere organisatiestructuur en een vijfkoppige directie om nog sneller in te kunnen springen op veranderingen in de markt.

Vanaf 1 juli 2014 is de organisatiestructuur van VELUXNederland aangepast. Met een plattere organisatiestructuur en een vijfkoppige directiekan het bedrijf nog sneller inspringen op veranderingen in de markt en daarmee haarpositie als marktleider verder versterken.  
”De toegenomen commerciële uitdagingen door dewereldwijde economische crisis, de druk op de Nederlandse markt en een dalingvan de afzet de laatste jaren, maakten het noodzakelijk om onze organisatiestructuurgrondig te analyseren. Hieruit hebben wij geconcludeerd dat een transparante enzo plat mogelijke organisatie noodzakelijk is om onze concurrentiepositie enreactiesnelheid in de markt nog verder te verbeteren. Om dit te bewerkstelligenis besloten om een managementlaag uit de organisatie te verwijderen, te wetende rol van de commercieel directeur. Michel Kalis, onzevoormalige commercieel directeur, heeft derhalve besloten een nieuwe uitdagingbuiten VELUX Nederland te zoeken”, aldus MichelSombroek, algemeen directeur VELUX Nederland B.V.
 
Nieuw managementteam
“De taken en verantwoordelijkheden van de voormaligefunctie van commercieel directeur worden verdeeld tussen de nieuwe DirecteurVerkoop, Boudewijn van de Graaf en de nieuwe Directeur Marketing &Communicatie, Jarl Langerak. Om ook onze reactiesnelheid en ons serviceniveaurichting de markt nog beter te waarborgen, zal ook Frank van Berkel als denieuwe Directeur Customer Operations, tot de directie toetreden,” lichtSombroek de nieuwe managementstructuur toe.
 
De directie van VELUX Nederland bestaat vanaf 1 juli 2014uit:
 
Directie VELUX Nederland 560px.jpg  Michel Sombroek           Martin Knippenberg      Boudewijn van de Graaf  Jarl Langerak              Frank van Berkel
  Algemeen Directeur       Financieel Directeur      Directeur Verkoop          Directeur Marketing     Directeur Customer
                                                                                                            &Communicatie          Operations

 


d