25
juni
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX producten klaar voor nieuwe regels CE-markering

In beoordelingsrichtlijnen nog niets geregeld

Op alle bouwmaterialen waarvoor een geharmoniseerde Europese standaard is afgegeven is het vanaf 1 juli 2013 verplicht een CE label te voeren. Dit is onder andere geregeld in het Bouwbesluit 2012. Het gaat zelfs zo ver dat bij het niet kunnen overleggen van een CE label bij bouwproducten een economisch delict wordt gepleegd. Stichting KOMO trekt in twijfel of alle producenten hun zaakjes voor 1 juli voor elkaar hebben. VELUX Nederland is echter klaar voor de overgang.
 
Volgens de Europese Commissie bevordert de CE-markering vrij handelsverkeer en vereenvoudigt het de onderlinge vergelijking van producten. De schakel tussen CE-markering en nationale voorschriften ontbreekt echter. “Binnen de Beoordelingsrichtlijnen is echter nog niets geregeld met betrekking tot de CE-markering. Dit betekent dat er hele groepen fabrikanten en leveranciers van bouwmaterialen zijn die wel een KOMO-attest met productcertificaat voeren, maar waarvan de producten nog niet zijn gekoppeld aan een CE label. Dit zal in oktober volgens de certificerende instellingen wel het geval zijn, maar tot die tijd kan producenten dus worden aangerekend dat zij zich buiten hun schuld om, schuldig maken aan een economisch delict,” aldus Michel Kalis, commercieel directeur van VELUX Nederland.
 
Klaar voor CPR op 1 juli
“Zelf zijn we al enige tijd bezig alle relevante aanpassingen voor de CE-markering en de daarbij behorende documentatie door te voeren, zodat alle VELUX producten 1 juli 2013 voldoen aan de Bouwproductenrichtlijn (Constructions Products Regulation (CPR)). Daarmee zijn wij de eerste producent van dakramen die alle CE verklaringen op al haar producten heeft afgerond en gepubliceerd,” vertelt Kalis.
 
Een economische delict voorkomen
De update bevat een wijziging op de typeplaatjes en de gegevens op de etiketten van alle CE gemarkeerde VELUX producten. Daarnaast heeft de VELUX Groep de afgelopen jaren alle Declarations of Confirmaty omgezet naar Declarations of Performance (prestatieverklaringen (DoP)). Dit is een ondertekend document voor elke afzonderlijke productgroep in alle relevante EU-talen, waarin staat over welke technische kenmerken onze dakramen en lichtkoepels beschikken. Deze prestatieverklaringen stellen wij vrij beschikbaar via onze website. Hiermee proberen we te voorkomen dat met het verhandelen of toepassen van VELUX producten een zogenaamd economisch delict ten uitvoer wordt gebracht,” aldus Kalis.
 
VELUX dakramen klaar voor CPR 280 px.jpg

 
Over Europese verordening bouwproducten
De CE-markering op een product is de verklaring van de fabrikant dat het product in overeenstemming is met een of meer geharmoniseerde Europese normen die, in opdracht van de Europese Unie, zijn opgesteld door het Europees Comite voor Normalisatie (CEN). Voor de producten van de VELUX Groep zijn de belangrijkste elementen van de CE-markering de geharmoniseerde norm EN 1873:2005 voor lichtkoepels, de geharmoniseerde norm voor ramen en deuren EN 14351-1 en de Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG (CPD). Met ingang van 1 juli 2013 zal de CPD worden vervangen door de Constructions Products Regulation (CPR). Dit maakt het noodzakelijk een aantal wijzigingen in de CE-markering van VELUX producten door te voeren.


d