02
november
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX sponsort conferentiepaviljoen tijdens COP15

Terugdringen CO2 uitstoot en gebruik zonne-energie in gebouwen onder de aandacht tijdens VN klimaattop


De Meern, 2 november 2009. Tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen in december 2009 (COP15) zullen de deelnemers de conferentie verlaten via een door VELUX gesponsord conferentiepaviljoen. In het paviljoen worden klimaatneutrale gebouwen met veel aandacht voor leefbaarheid tentoongesteld. Hiermee toont VELUX haar bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot van gebouwen en het gebruik van duurzame zonne-energie, terwijl gebruikers verzekerd blijven van een goed binnenklimaat door het toepassen van gebalanceerd daglicht en natuurlijke ventilatie. De meeste van de 15.000 deelnemers aan de COP15 conferentie zullen dagelijks door het VELUX huis, die het conferentiegebied verbindt met het Metro station, heenlopen. Tijdens hun wandeling door het paviljoen ervaren zij zelf hoe duurzame architectuur eenbelangrijke rol kan spelen in de wereldwijde inspanningen om de klimaatveranderingen te voorkomen, aangezien gebouwen wereldwijd 40% van de totale energieconsumptie voor hun rekening nemen."Klimaat staat hoog op de agenda van VELUX. Zo hebben we een ambitieuze klimaatstrategie om de uitstoot van CO2 voor 2020 te halveren en een sterke verplichting voor duurzaam wonen”, aldus Michel Kalis Commercieel Directeur VELUX Nederland. “COP15 biedt een uitstekend mondiaal platform om te laten zien hoe VELUX gehoor geeft aan de uitdagingen voor milieu- en klimaatveranderingen. Een ambitieus klimaatverdrag met een breed draagvlak dat zal worden bereikt tijdens de COP15, zal door ons dan ook nadrukkelijk worden gesteund. Bedrijven moeten een kader aangereikt krijgen waarbinnen ze lange termijn plannen kunnen maken, hun werk kunnen uitvoeren en nieuwe technologieën kunnen ontwikkelen die een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelen die tijdens de conferentie worden gesteld”, aldus Kalis. Ontworpen om klimaatuitdagingen te overwinnen Het VELUX huis laat een holistische en experimentele benadering voor toekomstige gebouwen en duurzaam wooncomfort zien. Het huis is gebouwd volgens de principes van het VELUX Actief Huis; de uitstoot van CO2 terugdringen maar met een balans in energie-efficiëntie, binnenklimaat en het milieu. Het huis is opgebouwd uit prefab modules en is daarom een betaalbare vorm van dak optopping. Daarnaast is het huis voorzien van VELUX dakramen en daglichtsystemen die 100% PEFC gecertificeerd zijn zodat de herkomst uit duurzaam beheerd bos verzekerd is. Het concept introduceert duurzaam wooncomfort richting bestaande appartementen en toont hoe daglicht en zonne-energie optimaal kunnen worden gebruikt in zowel nieuwbouw als bij renovatie van bestaande gebouwen. Conferentiedeelnemers en pers kunnen het VELUX huis bezoeken van 7 tot 18 december 2009. Ook krijgen zij de gelegenheid om andere voorbeelden van duurzaam bouwen waarbij VELUX betrokken is te bezoeken, inclusief het nieuwe klimaatvriendelijke gebouw van de Universiteit van Kopenhagen ‘Green Lighthouse’ en het energierenovatieproject van het Valhalsgade Cultuur Centrum van de gemeente Kopenhagen. Aansluitend op de COP15 sponsort VELUX tevens de bijeenkomst ‘Responding to Climate Change’ (RTCC) een officiële organisatie van de Verenigde Naties en de activiteiten van de “International Union of Architects (UIA).

d
Terug naar het persberichten overzichtKlik hier
COP 15Meer info over COP 15