De Meern,
18
maart
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Wie groots wil leven, stemt morgen gewoon twee keer


Nu deeconomie licht aantrekt, groeit bij veel Nederlanders de behoefte om nog comfortabelerte gaan leven. Bestaande lokale politieke partijen verzaken in hun verkiezingsprogrammaom hier op in te springen. Een nieuwe partij vult dit vacuüm op en noemt zichde Leef Groots beweging. Leef Groots richt zich op het vergroten van hetwoongenot, het verminderen van het energieverbruik en het creëren van eengezondere leefomgeving. In dat kader stimuleert zij huizenbezitters en overheidom nu maatregelen te treffen.
 
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat65% van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die bij de GGD worden gemeld,gerelateerd zijn aan het binnenklimaat in een gebouw. Een slecht binnenklimaat met te weinig daglicht en frisselucht kan negatieve consequenties hebben voor onze gezondheid. Voorbeelden hiervanzijn een te hoge CO2 concentratie in 59% van deverblijfsruimten en 47% van de slaapkamers en vochtproblemen in tot wel 16% van de woningen. 
Leef_Groots_480px.jpg 
Meestemilieugerelateerde gezondheidsklachten door slecht binnenklimaat
Inhet binnenklimaat komen verschillende stoffen voor die verschillende gezondheidsproblemenkunnen veroorzaken, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen en(verergering van) hart- en vaatziekten. Te veel vocht in huis kan leiden totluchtwegklachten, zoals astma, allergieën, hoesten en een piependeademhaling. Terwijl oplossingen relatief eenvoudig en betaalbaar zijn.
 
Ook VELUX brengttweede stem uit op Leef Groots
Onderde voorstanders van Leef Groots behoort ook VELUX Nederland. De standpunten vande beweging sluiten precies aan bij de visie van het bedrijf. Michel Kalis van VELUX Nederland:“Vandaag de dag draagt meer dan 30% van onzegebouwen niet bij aan een gezonde leefomgeving. Dit is zorgwekkend, want we bestedentegenwoordig gemiddeld 90% van onze tijd binnenshuis. Hier zou meeraandacht voor moeten zijn.”
 
Meer ruimte, meer daglicht, minder energieverbruik: meer wooncomfort
De huizenmarkttrekt weliswaar aan, maar de Nederlander reageert nog terughoudend met het tekoop zetten van zijn huis. Leef Groots stimuleert mensen om gebruik te makenvan ongebruikteruimtes in huis en zo niet alleen meer wooncomfort, maar met de juiste daglichtoplossingentevens een gezondere leefomgeving te creëren. Door gebruik te maken vanproducten op zonne-energie, kan tevens het energieverbruik worden verminderd.En met voldoende ventilatiemogelijkheden kan gezonde lucht binnen worden gelatenen kunnen vochtproblemen worden voorkomen. Allemaal maatregelen die goed zijn voor de gezondheid van de bewoners en detoekomstwaarde van de woning.
 
Stemblok_LG_Tekst_480px.jpg 
 


d