01
mei
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Zelfregulerende ventilatie-unit voor nieuwe generatie VELUX dakramen

Speciaal voor de nieuwe generatie VELUX dakramen hebben de VELUX Groep en RENSON een zelfregulerende ventilatie-unit met verhoogde capaciteit ontwikkeld.

Goed ventileren is nodig omeen gezond binnenklimaat te creëren. Waar ditvroeger automatisch ging via kieren en naden, gebeurt dit in de goedgeïsoleerde woningen van vandaag vaak onvoldoende. Hierdoor heeft één op detien woningen last van schimmelvorming of bevat fijnstof. Om te zorgen voorgoede natuurlijke ventilatie mét een hoog wooncomfort hebben de VELUX Groep en RENSON speciaal voor de nieuwe generatie VELUXdakramen een zelfregulerende ventilatie-unit met verhoogde capaciteit ontwikkeld. Metdeze unit voldoen VELUX dakramen als eerste aan de eisen van het Bouwbesluit.
 
Verbeter hetbinnenklimaat
Voor het verbeteren van het binnenklimaat in bestaande gebouwen hebben de VELUX Groep en Renson hun kennis gebundelden eeninnovatiefzelfregulerende ventilatie-unit met verhoogde capaciteit ontwikkeld. Dezediscrete ventilatieoplossing is eenvoudig te monteren op handbediende VELUX dakramen van de nieuwe generatie. De unit bestaat uit een onderhoudsvrije grijze aluminium bovenkap, die destandaard bovenkap van het dakraam vervangt. De vergrote doorlaat van frisselucht wordt bij winddruk nauwer of sluit helemaal af, wat zorgt voor een continue maar gecontroleerde toevoer vanfrisse lucht.
 
Zelfregulerend en EPC verlagend
De zelfregulerendeventilatie-unit ZZZ 214K reguleert de binnenkomendeluchtstroom door een klep dieautomatisch reageert op drukverschillen en windsterkte. De binnenkomendehoeveelheid lucht blijft hierdoor op elk tijdstip en in ieder seizoen ongeveergelijk, zelfs bij hoge windsnelheden, zonder dat de gebruiker de ventilatieklephoeft te bedienen. Bewoners ervaren hierdoor meer wooncomfort, want de kwaliteit van de binnenlucht blijft optimaal en ze hebben minder last vantocht of kou. Daarnaast daalt het energieverbruik en wordt energieverliesvoorkomen.
 
Deventilatiecapaciteit van het zelfregulerende ventilatierooster is gebonden aande breedte van het dakraam en is bij een breedte van 1340 mm 11,6 l/s volgensNEN 1087:2001. Als deunit onderdeel is van een compleetwoonhuisventilatiesysteem, kan deze op basis van de NEN 7120 bijdragen aan eenEPC reductie tot 0,04.
   

VELUX zelfregulerende ventilatie-unit dicht 180px.jpg 

VELUX zelfregulerende ventilatie-unit halfopen 180px.jpgVELUX zelfregulerende ventilatie-unit open 180px.jpg
Gezonde gebouwen
De gemiddelde Europeaan brengt 90 procent van zijntijd door in gebouwen. Daarom is het nodig dat we deze woningen enkantoren zowel ‘s zomers als ‘s winters meerder keren per dag ventileren. Alswe dit niet doen neemt de luchtvochtigheid toe en daarmee het risico opgebouwschade, schimmels en huismijt. “Maar het is niet alleen hetgebouw dat leidt onder de luchtvochtigheid. De gezondheid van de bewoners looptook risico. Onze gezondheid staat namelijk in nauw contact metonze omgeving. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je langere tijd doorbrengt in een vochtige ruimte je eenhoger risico loopt op astma en allergieën. En naast de medische risico’s heefthet binnenklimaat ook grote invloed op ons concentratievermogen, productiviteiten algemene welzijn. Daarom is regelmatig ventileren zee belangrijk,” vertelt MichelKalis, commercieel directeur van VELUX Nederland.
 
Active House
Het systeem past naadloos bij de door de VELUX Groep ondersteunde ActiveHouse visie. Hierbij is een gebouw in staat een optimale balans te creërentussen drie hoofdgebieden: energie, milieu en binnenklimaat. Deze staan allenin dienst van de bewoner. De nieuwezelfregulerende ventilatie-unit draagt bij aan een gezond binnenklimaat door deventilatie van hele ruimtes voor zijn rekening te nemen en zorgt voor eengezond gebouw zonder dat de gebruikers ergens aan hoeven te denken.
 
Illustratie luchtstroom woonhuis 280px.jpgHome for Life energie en ventilatiesystemen 280px.jpgSpeciaal voor denieuwe generatie
Dezelfregulerende ventilatie-unit past op allehandbediende VELUX dakramen van de nieuwe generatie. De unit is helaas niet tecombineren met elektrisch bediende dakramen of wanneer een handbediendebuitenzonwering is toegepast. Op dakramen van de vorige generatie kan de regelbareventilatie unit Ventil+ worden toegepast.
 

Meer informatie: www.velux.nl/ventilatie-unit  
 
Het BouwBesluitverwijst voor de ventilatie van verblijfsruimten naar de NEN norm 1087 en NPR1088. Meer informatie: www.nen.nl
?

d