23
juli
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

33ste AIVC Conferentie & 2de TightVent Conferentie

Gezamenlijke AIVC-TightVent conferentie: Het optimaliseren van ventilatie(koeling) en de luchtdichtheid voor bijna nul energie gebouwen, IAQ en Comfort


Op woensdag 10 en donderdag 11 oktober 2012 vindt een gezamenlijke conferentie plaats over het optimaliseren van ventilatie(koeling) en de luchtdichtheid van bijna nul energie gebouwen. De conferentie wordt georganiseerd door het International Network on Ventilation and Energy Performance (INIVE) namens het Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC) en TightVent Europe, the Building and Ductwork Airtightness Platform.
 
Sinds 1980 zijn de jaarlijkse AIVC conferenties het trefpunt voor het presenteren en bespreken van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten met betrekking tot infiltratie en ventilatie in gebouwen. De AIVC draagt bij aan de ontwikkeling van het programma, de selectie van sprekers en de verspreiding van de resultaten.
 
TightVent Europe is gelanceerd op 1 januari 2011 en richt zich op het faciliteren van kennisuitwisseling en de voortgang van kwesties rondom luchtdichtheid in de gebouwschil en luchtkanalen, inclusief het organiseren van conferenties, workshops, webinars, forums, etc.
 
De conferentie is een internationaal zeer aan te bevelen conferentie over de kwaliteit van binnenklimaat. De aandacht zal liggen op het gebruik van natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie en de combinatie daarvan.
 
Programma conferentie:De conferentie zal bestaan uit 2 of 3 hoofdonderwerpen die parallel aan elkaar lopen:
Zo zal voor groot deel aandacht worden besteed aan ventilatiekoeling en luchtdichtheidskwesties.
 
De conferentie zal bestaan uit een mengeling van:
·         Goed voorbereide gestructureerde workshops gericht op de conferentie-
     onderwerpen;
·         Presentaties op uitnodiging;
·         Presentaties naar aanleiding van ingediende papers.
 
De onderwerpen die tijdens de conferentie zullen worden besproken zijn onder andere:
 
Voor ventilatie:
·         Het potentieel voor ventilatiekoelingsstrategieën
·         Ontwerpbenaderingen voor ventilatie (koeling) en case studies
·         Ventilatie (koeling) in regelgeving over energieprestaties
·         Zomercomfort en ventilatie
 
Voor luchtdichtheidsaspecten:
·         Product- en methodeontwikkelingen voor luchtdichtheid van gebouwschil en
     luchtkanalen
·         Kwaliteitsmanagement benaderingen voor de luchtdichtheid van de gebouwschil
     en luchtkanalen
·         Luchtdichtheidskwesties in bestaande gebouwen
·         Energie en IAQ impact van mogelijk lekkage in de gebouwschil en luchtkanalen
·         Ventilatie en infiltratie in milde klimaten
 
Overige ventilatieaspecten:
·         Innovatieve ventilatieconcepten en gecombineerde systemen
·         Vraaggestuurde ventilatie
·         Vochtregeling en vochtschade
·         Ventilatie en thermisch comfort, en infiltratie in (bijna) energieneutrale gebouwen
·         Ventilatie, luchtkwaliteit en gezondheid
·         De kwaliteit van ventilatiesystemen
De conferentie zal worden gehouden in het centrum van Kopenhagen in het gebouw AXELBORG, Vesterbrogade 4A, 1620 Kopenhagen (Denemarken). Engels zal tijdens de conferentie de officiële taal zijn en er zijn geen vertalingen voorzien.
 
Op de dag voorafgaand aan de conferentie is er de mogelijkheid een aantal technische bezoeken af te leggen aan de Technical University of Denmark en Green Lighthouse en Osram Culture Centre als voorbeeld van energiebesparing in gebouwen in de praktijk.
 
Kijk voor meer informatie en het exacte programma op: http://tightvent.eu/events/aivc-tightvent-conference-2012


d