De Meern,
18
april
2023
|
07:16
Europe/Amsterdam

VELUX bouwt aan duurzamere toekomst: woningen met recordlage CO2-voetafdruk

VELUX_Living_Places_photo_Adam_Mork_291_XH

Utrecht, 18 april 2023 - Afgelopen vrijdag opende VELUX de deuren van Living Places Kopenhagen, een experimentele leefomgeving met zeven woonprototypes die aantonen dat we niet hoeven te wachten op toekomstige technologie om duurzamer te bouwen. Het Living Places-concept laat zien hoe we gebouwen met een drie keer lagere CO2-voetafdruk dan de huidige Deense wetgeving en tegelijk een comfortabel binnenklimaat kunnen ontwikkelen. De volgende stap is uitbreiding van het concept naar een volledige leefomgeving buiten Kopenhagen, naar verwachting in 2025. De Nederlandse bouwsector kan zich laten inspireren om te bouwen binnen een CO2-budget met deze duurzamere bouwmethodes.

Tijd voor innovatie
De bouwbranche is verantwoordelijk voor 34% van het wereldwijde energieverbruik en voor 37% van de wereldwijde CO2-uitstoot[1]. In het meest recente IPCC-rapport van het VN-klimaatpanel wordt duidelijk dat koolstofarme oplossingen opgeschaald moeten worden2, zo ook in de bouwsector. In Kopenhagen laat VELUX in samenwerking met partners zien hoe dat kan: door woningen te bouwen met een CO2-voetafdruk van slechts 3,8 kg/CO2eq/m2/jaar– tegen een prijs die overeenkomt met de marktprijs voor een eengezinswoning of rijtjeshuis. Daarnaast is Living Places Copenhagen ontworpen met een sterke focus op het creëren van een gezond en comfortabel binnenklimaat dankzij voldoende daglicht en frisse lucht.

De leefomgeving in Copenhagen is het eerste prototype van het totaalconcept Living Places en een initiatief van VELUX en partners EFFEKT en MOE. De gezamenlijke missie is om het voortouw te nemen binnen de bouwbranche en te laten zien hoe een nieuwe manier van bouwen kan bijdragen aan het oplossen van enkele wereldwijde klimaat- en gezondheidsuitdagingen. Het Living Places-concept is gebaseerd op vijf belangrijke principes: woningen moeten gezond, betaalbaar, eenvoudig, schaalbaar en te delen zijn.

"Als onderdeel van een branche die verantwoordelijk is voor een groot deel van de wereldwijde CO2-uitstoot, willen wij onze verantwoordelijkheid nemen om duurzamere bouwmethodes te vinden. Met dit project laten we zien hoe dit nu al mogelijk is. Dit project is een goed voorbeeld van hoe we binnen het CO2-budget met het bouwen van duurzamere en gezondere woningen zowel de klimaatproblemen in onze branche kunnen aanpakken, als de gezondheid van mensen kunnen verbeteren." aldus Jeroen Proemstra, Market Director VELUX Nederland.

Een voorbeeld voor Nederland
VELUX heeft, in samenwerking met partners en Enemærke & Petersen, een volledige levenscyclusanalyse van het Living Places Copenhagen project uitgevoerd, opvallend detail daarbij is de verrekening van biogene C02 Elk soort materiaal, elk ontwerp en elke bouwtechniek is zorgvuldig bekeken en in kaart gebracht wat betreft de emissies die zij uitstoten in vergelijking met een gemiddeld Deens huishouden. Op basis hiervan zijn de prototypes gebouwd.

Op 22 april, de Dag van de Aarde, opent Living Places Copenhagen voor het publiek. Wilt u nadere toelichting over wat deze nieuwe ontwikkelingen voor Nederlandse bouwsector kunnen betekenen? Kijk hier voor meer informatie en kom in contact met VELUX Nederland.


1 UN Global Building Alliance Status Report 2022
2 IPCC Synthesis Report: Climate Change 2023   
Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Over de samenwerking
In 2020 lanceerden de VELUX Groep en WWF deze ambitieuze samenwerking met als doel natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering te ontwikkelen en zo verantwoordelijkheid te nemen voor de historische CO2-uitstoot van VELUX. Gedurende een periode van twintig jaar levert de samenwerking een portfolio op van bosprojecten in tropische gebieden, die gefinancierd worden door VELUX. Na afronding wordt verwacht dat dit bosportfolio minimaal 4,5 miljoen ton CO2 zal opnemen - wat overeenkomt met alle CO2-uitstoot (scope 1 en 2) die VELUX sinds de oprichting in 1941 heeft uitgestoten. 

Voortgang van het project in Oeganda
-  Er zijn meer dan 180.000 bomen geplant in het Kagombe Central Forest Reserve.
- Het project begint ook een positieve impact te hebben op de lokale gemeenschap door de introductie van alternatieve inkomstenbronnen, zoals het kweken van paddenstoelen en het opzetten van grootschalige honingbij projecten om de bijenpopulatie te beschermen en gezond te houden.
-  Er zijn meer dan 400 bijenkorven geplaatst in twee gemeenschappen, wat een aanzienlijke economische bijdrage zal leveren aan de 80 leden van de gemeenschapsgroep.
-  Naar verwachting genereert elke bijenkorf jaarlijks een bruto-inkomen van € 114, wat gelijk is aan 92% van het jaarlijkse inkomen per hoofd van de bevolking in het projectgebied.

Toelichting terminologie
- REDD: het verminderen van CO2-uitstoot door ontbossing en degradatie van bossen - is een voorgesteld mechanisme voor klimaatverandering dat werkt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door ontbossing en degradatie tegen te gaan, in nauwe samenwerking met lokale- gemeenschap en autoriteiten.
-  ARR: afforestation, reforestation, and revegetation – oftewel bebossing, herbebossing en herbeplanting.

Over de VELUX Groep
Al 80 jaar zet de VELUX Groep zich in om de woonomgeving van mensen over de hele wereld te verbeteren door middel van daglicht en frisse lucht via het dak. Ons productprogramma bestaat onder meer uit dakramen en daklichten, stijlvolle jaloezieën, zonweringen en rolluiken, naast installatie- en Smart Home-oplossingen. Hiermee wordt een binnenklimaat gecreëerd waarin het prettig en gezond wonen, werken en leren is. We hebben ongeveer 11.500 medewerkers in dienst en verkoopkantoren- en fabrieken in meer dan 38 landen wereldwijd. De VELUX Groep is eigendom van VKR Holding A/S, een naamloze vennootschap die 100% eigendom is van diverse non-profit stichtingen (de VELUX FOUNDATIONS) en familie. In 2022 had de VELUX Groep een totale omzet van 2,99 miljard, behaalde VKR Holding een totale omzet van 4,29 miljard EU en doneerde de VELUX FOUNDATIONS 181 miljoen EU aan goede doelen. Voor meer informatie ga naar www.velux.nl.