21
december
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Breng op de kortste dag van het jaar het licht in beeld

Bepaal met de VELUX Daylight Visualizer al tijdens het voorontwerp de daglichtniveaus en meet de hoeveelheid licht in een bestaande situatie met de ‘Check the Light – Luxmeter’. 
De mate van gezondheid, welzijn en comfort zijn tegenwoordig belangrijke maatstaven in de keuze van een woning, school of kantoorgebouw. Het wordt daarom steeds belangrijker om daglichtniveaus in een gebouw nauwkeurig te kunnen voorspellen. Specifieke aanbevelingen en vragen hierover nemen toe. Ook de regelgeving speelt hierop in. Helaas zijn deze niet altijd even makkelijk te bepalen. Uit de maandelijkse nieuwspoll van VELUX Nederland onder architecten blijkt dat de helft van de respondenten vindt dat hij onvoldoende middelen tot zijn beschikking heeft om de daglichtprestaties al in een vroegtijdig stadium van het ontwerpproces te bepalen. Met de VELUX Daylight Visualizer kunnen al tijdens het voorontwerp de daglichtniveaus worden berekend en gevisualiseerd met de hoogste mate van nauwkeurigheid. Stichting Living Daylights heeft daarnaast speciaal voor de kortste dag van 2011 de App ‘Check the Light – Luxmeter’ voor de IPhone en Ipad ontwikkeld, waarmee eenvoudig de hoeveelheid licht in een bestaande situatie kan worden gemeten.
 
Bepaal de daglichtprestaties
Met de VELUX Daylight Visualizer is het mogelijk al in een vroeg stadium van het ontwerpproces de daglichtprestaties van een gebouw te bepalen. De Daylight Visualizer simuleert de helderheid, lichtbronnen, daglichtfactoren en de ligging ten opzichte van de zon en is getest door Ecole Nationale Des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE). Daarnaast bevat de visualisatietool verschillende 3D modellen voor een nauwkeurige voorspelling, interessante nieuwe features waaronder de 3D-importer. Hiermee kunnen 3D-ontwerpen gegenereerd in CAD eenvoudig geïmporteerd worden in een Daylight Visualizer ontwerp. Daarnaast biedt de 3D-importer een breder scala aan gebouwtypes, dakvormen en maten. De Daylight Visualiser is gratis te downloaden via www.velux.nl/visualisatietools.
 
1. Keuken LichtAktiv Haus Visualizer.jpg2. Keuken LichtAktiv Haus.jpg
Luxmeter App
Wilt u het lichtniveau meten in een bestaande situatie, meet dan met de ‘Check the Light – Luxmeter’ App van Stichting Living Daylights de hoeveelheid dag- en kunstlicht. De gemeten luxwaarde is een belangrijke indicator voor de hoeveelheid ‘gezond licht’. De hoeveel licht in een ruimte is bepalend voor wat er in die ruimte kan gebeuren. Een luxwaarde tussen de 300 en 500 is voldoende voor normaal kantoorwerk, maar wist je dat voor het op gang houden van ons biologisch systeem een luxwaarde van 1000 de ondergrens is? Binnenplanten hebben minimaal 800 lux nodig om te overleven. Belangrijke kengetallen om mee te nemen in het gebruik van bijvoorbeeld kantoorruimtes, scholen en zorgcentra. Door de functie van de hoeveelheid licht inzichtelijk te maken wil SLD iedereen stimuleren verder te gaan dan alleen ‘taakverlichting’ en te streven naar ‘gezond licht’ waarmee vitaliserende gebouwen ontstaan.
 
De Check the light – luxmeter is tot en met 31 december 2011 gratis te downloaden in de App Store. Vanaf 2012 kost de App € 1,59.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

Over Stichting Living DaylightsStichting Living Daylights promoot een optimale toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. De stichting vindt dat daglicht altijd een essentieel en prikkelend onderdeel van architectuur, stedenbouw en landschap zou moeten vormen. Stichting Living Daylights wil niet alleen architecten, vormgevers en stedenbouwkundigen wijzen op de hoge potentie van daglicht, ook wil zij opdrachtgevers, beleidsmakers en andere betrokken partijen bewust maken van het belang van een goed gebruik van daglicht.
 
Om die doelstelling te bereiken initieert en begeleidt de stichting onderzoek naar zowel nieuwe stedenbouwkundige en architectonische concepten als nieuwe technische mogelijkheden. Het is tevens onze taak om vanuit onze daglichtaspiraties informatie te bundelen, genereren en te ontsluiten en verspreiden naar belanghebbenden.
 
Deze rol als kennisintermediair wordt op verschillende manieren gerealiseerd. De stichting kan niet bestaan zonder een solide financiële basis en daarom zijn we altijd op zoek naar partijen die onze ambities willen en kunnen steunen. Kijk voor meer informatie op www.livingdaylights.nl.


d