De Meern,
01
september
2020
|
07:58
Europe/Amsterdam

De VELUX Groep werkt samen met WWF om Levenslang CO2 Neutraal te worden

Samenvatting

De VELUX Groep verbindt zich ertoe haar toekomstige CO2-uitstoot drastisch te verminderen en gaat daarom in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF) haar historische CO2-voetafdruk vastleggen. Door het beschermen en herstellen van bossen wordt in totaal 5,6 miljoen ton aan CO2, die sinds de oprichting in 1941 wereldwijd is uitgestoten, vastgelegd.

De VELUX Groep kondigt vandaag aan dat zij bij haar 100-jarig bestaan in 2041, ‘Levenslang CO2 Neutraal’ wil zijn. Hiermee legt ’s werelds grootste dakramenfabrikant, via bosbeschermingsprojecten van WWF, haar gehele historische CO2-voetafdrukI), 5,6 miljoen ton aan CO2 (scope 1 en 2II)), uitgestoten sinds de oprichting in 1941, vast. Met het oog op de toekomst, verbindt de VELUX Groep zich ook aan het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot van haar organisatie en waardeketen (scope 1, 2 en 3III)). Dit is in lijn met het meest ambitieuze traject van het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken met maximaal 1,5°C.

Levenslang CO2 Neutraal

Levenslang CO2 Neutraal is een baanbrekende nieuwe verbintenis geïnitieerd door de VELUX Groep en ontwikkeld in samenwerking met WWF Internationaal om verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de CO2-uitstoot van het bedrijf in het verleden als in de toekomst. Deze innovatieve verbintenis legt de gehele historische CO2-voetafdruk van de VELUX Groep vast en behoudt tegelijkertijd wereldwijd natuurlijke bossen en wildlife, voor zowel de huidige als toekomstige generaties. 

De planeet wordt geconfronteerd met een ernstige klimaat- en natuurcrisis en dit vereist buitengewone maatregelen. Volgens onze bedrijfswaarden streven we ernaar om al het haalbare te doen om hieraan bij te dragen, daarom hebben we Levenslang CO2 Neutraal ontwikkeld. Het is een nieuwe innovatieve verbintenis waarbij we een samenwerking van 20 jaar aangaan met WWF om het equivalent van onze historische CO2-uitstoot vast te leggen. Daarnaast gaan we onze toekomstige CO2-uitstoot drastisch verminderen en vragen we onze leveranciers hetzelfde te doen. Hopelijk inspireren we andere bedrijven hiermee om ook ‘Levenslang CO2 Neutraal’ te worden en zo gezamenlijk een duurzame toekomst voor iedereen te creëren.
Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland

Wereldwijd bossen beschermen en herstellen

De VELUX Groep investeert hiervoor in bos- en biodiversiteitsprojecten van WWF, die de komende 21 jaar speciaal voor VELUX worden ontwikkeld. Dit helpt het verlies van leefgebieden, ontbossing en bodemdegradatie, wat de biodiversiteit van bosecosystemen wereldwijd bedreigt, te stoppen. Tegelijkertijd wordt samengewerkt met lokale gemeenschappen aan wie deze projecten ten goede komen. De eerste twee bosbeschermingsprojecten zullen plaatsvinden in Oeganda en Myanmar.

In Oeganda ligt de nadruk op het herstel van aangetaste bossen, de aanleg van nieuwe bossen en de bescherming van de resterende natuurlijke bossen door middel van een breed scala aan maatregelen. Het project zal ook bomen laten groeien in bospercelen, in andere boslandbouwsystemen en in plantages buiten beschermde gebieden. Om zo te voldoen aan de vraag naar verschillende bosproducten en om de druk op natuurlijke bossen te verminderen. Het project in Myanmar draagt bij aan het behoud van de unieke biodiversiteit en het boslandschap in Tanintharyi en komt tot stand in nauwe samenwerking met en ten voordele van de lokale gemeenschap. Deze regio staat bekend om de bijzondere vogelsoorten, maar er komen ook luipaarden, tijgers en Aziatische olifanten voor.

Om de huidige natuur- en klimaatcrisis te stoppen zijn ambitie en snelle actie nodig van zowel overheden, consumenten als bedrijven. De VELUX Groep legt de lat hoog door het initiëren van Levenslang CO2 Neutraal. WWF hoopt dat andere bedrijven geïnspireerd raken en ook ambitieuze stappen zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Samen kunnen we een duurzame toekomst bouwen.
Kirsten Schuijt, directeur van WWF-NL

De samenwerking met WWF maakt deel uit van de Duurzaamheidsstrategie 2030 van de VELUX Groep. Een ander belangrijk onderdeel hiervan is een op wetenschap gestoelde emissiereductiedoelstelling via het Science Based Targets InitiativeIV). Om de transformatie van haar organisatie te realiseren versnelt de VELUX Groep investeringen in energie-efficiëntie op haar productielocaties. Verder schakelt het bedrijf over op hernieuwbare energie, wordt er alleen nog 100% hernieuwbare elektriciteit ingekocht en wordt de manier van specificeren en materiaalinkoop aanzienlijk aangepast.

Kijk voor meer informatie over Levenslang CO2 Neutraal en de bosbeschermingsprojecten die de kern vormen van de samenwerking met WWF op: velux.nl/levenslangco2neutraal

download
VELUX Groep samenwerking met WWF

NOTES

I. Er bestaat momenteel geen standaardmethodologie voor het berekenen van een vroegere CO2-voetafdruk. Er bestaan bijvoorbeeld geen geldige emissiefactoren en gegevens over energieverbruik van tientallen jaren geleden. Daarom heeft de VELUX Groep een methode ontwikkeld om haar CO2-uitstoot tijdens de hele levensduur te berekenen. Deze methode is gebaseerd op de erkende Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard en wordt toegepast op vroegere gegevens. Deze unieke methodologie, inclusief de onderliggende aannames, wordt onafhankelijk geverifieerd door Carbon Trust en beoordeeld door WWF-experts.

II. Definitie van scope 1 en 2. Scope 1 (directe emissies van eigen of gecontroleerde bronnen, bijv. bedrijfsfaciliteiten, bedrijfswagens). Scope 2 (indirecte emissies door de opwekking van ingekochte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling verbruikt door de rapporterende onderneming).

III. Definitie van scope 3 omvat alle andere indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen van een bedrijf (bijv. aangekochte goederen en diensten, afvalproductie en transport).

IV. Het Science Based Targets Initiative mobiliseert bedrijven om op de wetenschap gebaseerde doelen te stellen en hun concurrentievoordeel te vergroten bij de overgang naar een koolstofdioxide-arme economie. Het is een samenwerking tussen CDP, het United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF) en een van de verbintenissen van de We Mean Business Coalition. Het initiatief definieert en promoot de beste voorbeelden in het stellen van wetenschappelijke doelen, biedt middelen en begeleiding om belemmeringen voor overname te verminderen, en beoordeelt en keurt onafhankelijk de doelstellingen van bedrijven.

Over WWF

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is een van de grootste internationale natuurbeschermingsorganisaties. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. Kijk voor meer informatie over onze projecten op: www.wwf.nl en volg ons op Twitter @wnfnederland

Over VELUX Nederland

Al bijna 80 jaar creëert de VELUX Groep wereldwijd een betere leefomgeving voor mensen door te zorgen voor optimaal daglicht en frisse lucht door het dak. Ons productprogramma biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, dakkapellen, lichtkoepels en modulaire lichtstraten. Daarnaast bestaat ons assortiment uit vele typen raamdecoratie, zonwering, rolluiken, installatieoplossingen en intelligente bedieningssystemen. Al deze producten helpen bij het creëren van een gezond en duurzaam binnenklimaat om in te werken, wonen, leren of recreëren. Hieraan werken we wereldwijd met ongeveer 11.500 medewerkers in verkoop- en productiemaatschappijen in meer dan 40 landen. VELUX Nederland B.V. is een volledig autonome dochteronderneming van de VELUX Groep, die onderdeel is van de VKR Holding A/S, een naamloze vennootschap volledig in handen van non-profit stichtingen (de VELUX FOUNDATIONS) en familie. In 2019 had de VKR Holding een totale omzet van 2,9 miljard euro en de VELUX FOUNDATIONS keerden voor 178 miljoen euro aan liefdadigheidsdonaties uit. Kijk voor meer informatie op: www.velux.nl.