27
augustus
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Duurzaam product moet vooral lange levensduur hebben

Duurzaamheid ontwikkelt zich binnen de bouw van een trend tot een gegeven.

?Duurzaamheid ontwikkelt zich binnen de bouw van een trend tot een gegeven. Uit onderzoek van BouwKennis blijkt dat fabrikanten die niet meegaan in het leveren van duurzame oplossingen volgens de markt steeds meer omzet zullen mislopen. Om in te spelen op de vraag naar duurzaamheid doen ze er goed aan met name te letten op de levensduur van hun product en de mogelijkheid deze te recyclen.Fabrikanten van bouwmaterialen die niet meegaan in het leveren van duurzame oplossingen, zullen steeds meer omzet mislopen. Gemiddeld acht op de tien marktpartijen uit de bouw is het met deze opvatting (zeer) eens. De gedachte hierachter is zonder twijfel dat de markt steeds vaker (strengere) eisen zal stellen op het gebied van duurzaamheid. Partijen die hieraan niet kunnen voldoen, verliezen dan veel terrein ten opzichte van duurzame concurrenten. Marktkansen duurzaamheid Door toenemende maatschappelijke druk, scherper wordende regelgeving en een almaar groeiende marktvraag,ontwikkelt duurzaamheid zich in de bouw van unique selling point tot licence to deliver. Om hierop in te spelen is het van belang te weten wat een product volgens de markt duurzaam maakt. Volgens zowel voorschrijvers als verwerkers ligt de kracht van een duurzaam product met name in de levensduur. Ook hergebruik wordt vaak genoemd. De bijdrage aan de energiezuinigheid van een gebouw wordt veel minder genoemd, terwijl dit doorgaans juist wel de meest gehanteerde definitie van duurzaamheid is. Fabrikanten die bij hun afnemers in beeld willen blijven, zullen voor duurzame oplossingen moeten zorgen. Het opbouwen van onderscheidend vermogen zal hierbij in de toekomst vooral voorbehouden zijn aan partijen waarbij duurzaamheid niet alleen een integraal onderdeel is van de eigen organisatie, maar waarbij dit ook echt in de genen zit is. De toenemende focus op duurzaamheid is ook voor de handel belangrijk, omdat hun adviesrol hierin groot is. Er zijn echter nog niet veel handelaren de ook zelf claimen duurzaam te zijn. Hier liggen kansen, want ook voor de handel geldt dat  duurzaamheid beter verkoopt als het authentiek is.   VELUX heeft duurzaamheid voorop staan De VELUX Groep investeert uitgebreid in duurzame producten en projecten. In de BouwKennis Duurzaamheid & Energie Monitor 2012 kwam VELUX onder aannemers zelfs als meest duurzame ruwbouwmerk uit de bus. Hun producten voldoen aan verschillende en steeds strengere duurzaamheidcriteria, zoals producten voor specifieke Actief- of Passiefhuis toepassingen en het FSC keurmerk. Hiermee toont de VELUX Groep aan dat zij niet alleen het creëren van een duurzaam leefklimaat belangrijk vindt, maar dat zij ook als organisatie duurzaamheid voorop heeft staan.

Lees meer over het duurzame denken van de VELUX Groep.d