27
augustus
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Energielabels zijn belangrijk, maar onbekend bij consument

?Vanaf volgend jaar moet bij de verkoop van een woning altijd een energielabel aanwezig zijn. Veel consumenten zijn echter niet op de hoogte van de op handen zijnde maatregel.

?Vanaf volgend jaar moet bij de verkoop van een woning altijd een energielabel aanwezig zijn. Tenminste, als het wetsvoorstel wordt aangenomen dat hierover recentelijk is ingediend. Veel consumenten zijn echter niet op de hoogte van de op handen zijnde maatregel. WoonKennis onderzocht de bekendheid van energielabels, de rol die ze spelen bij de aankoop van een woning en wat voor consumenten redenen zijn om de woning te renoveren zodat het energielabel verbeterd wordt.De Nederlandse regering is al jaren bezig om het gebruik van duurzame en energiebesparende toepassingen te stimuleren. Sinds januari 2008 is het verplicht dat alle woningen en gebouwen in Nederland een energielabel hebben. Vanwege het ontbreken van sancties bij overtreding van de regel is dit nog lang niet altijd het geval. Daarom is een wetswijziging voorgesteld waarin wordt bepaald dat vanaf volgend jaar alle woningen die verkocht worden een energielabel moeten hebben. Is dat niet het geval, dan is er geen eigendomsoverdracht mogelijk bij de notaris.

Nog weinig energielabelsAls het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen veel woningen de komende jaren alsnog worden voorzien van een energielabel. Geen overbodige luxe, want uit onderzoek blijkt dat slechts 16% van de consumenten zegt een woning met energielabel te hebben. Ruim tweederde van de woningeigenaren weet dat zijn woning geen energielabel heeft en 17% heeft geen idee of zijn woning al een label heeft of niet. Energielabels zijn niet alleen verplicht, ze zijn ook gewenst. Ruim een kwart van de consumenten is namelijk het eens met de stelling: “Bij de aankoop van een huis laat ik me beïnvloeden door het energielabel”. Als het energielabel bij de overdracht verplicht wordt, zal dit percentage waarschijnlijk snel stijgen. Het is voor de verkopende partij dan ook verstandig om te overwegen de woning te renoveren voordat het huis te koop wordt gezet. Hierdoor kan een woning in energieklasse stijgen en wellicht meer kopers trekken. Meer leefbare ruimte betekent namelijk een aantrekkelijke woning met een hogere verkoopwaarde.Renovatie vooral voor energiebesparingAan woningeigenaren is gevraagd wat voor hen de belangrijkste reden is om een woning te renoveren en zodoende de labelklasse te verhogen. Verreweg de belangrijkste reden is het verlagen van het energieverbruik. Voor bijna zes op de tien consumenten is dat de reden om de woning te renoveren. Verder zegt ruim drie op de tien het comfort van de woning te willen verhogen. Een kleine 20% van de consumenten geeft aan dat het verhogen van de verkoopprijs de belangrijkste reden is om de woning te renoveren.  Het energielabel lijkt voor veel consumenten ondergeschikt  aan de voordelen van een energiezuinig huis voor de bewoner zelf. De kosten die ze kunnen besparen op hun energierekening en het binnencomfort zijn voor hen vaak van doorslaggevend belang. Aan de andere kant zal het verplichtte energielabel de focus van consumenten op duurzame woningen zeker vergroten en zal een duurzame renovatie ook financieel aantrekkelijker worden.d