11
december
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe webmodule ‘Duurzaam Wooncomfort’ gelanceerd

Gebruik daglicht en ventilatie voor CO2 reducerend en comfortabel wonen

De Meern, 8 december 2009. Tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen staat het terugdringen van de CO2 uitstoot centraal. Een gemiddeld huishouden in Nederland produceert alleen door verlichting jaarlijks 325 kilo CO2. Door efficiënt gebruik te maken van daglicht en natuurlijke ventilatie in een woning kan op een milieuvriendelijke manier een optimaal binnenklimaat worden gecreëerd terwijl de energierekening laag blijft. In de nieuwe webmodule ‘Duurzaam Wooncomfort’ op www.velux.nl wordt bewoners uitgelegd hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van de CO2 uitstoot, het milieu kunnen sparen en tegelijk een comfortabel woonklimaat kunnen creëren door gebruik te maken van daglicht en natuurlijke ventilatie. Gebruik het zonlicht In Europa wordt ongeveer 40% van de totale energieconsumptie gebruikt om gebouwen te verlichten, verwarmen, koelen en ventileren. Vooral verlichting draagt in hoge mate bij aan het energieverbruik en daarmee aan de uitstoot van CO2. Dit terwijl veel meer gebruik kan worden gemaakt van daglicht. De zon is een natuurlijke, krachtige en gratis bron van energie. Om gebruik te maken van deze energie is het belangrijk een woning te voorzien van voldoende glasoppervlak. (Dak)ramen met een ligging op het zuiden en/of westen kunnen in hoge mate thermische energie opleveren en kunnen ervoor zorgen dat kunstlicht pas later op de dag aangedaan hoeft te worden. De energie kan tevens gebruikt worden om de kamers op natuurlijke wijze te verwarmen en een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van de woning en een beter milieu. Webmodule ‘Duurzaam Wooncomfort’ Om bewoners uit te leggen hoe zij het beste om kunnen gaan met daglicht en natuurlijke ventilatie, terwijl het woonklimaat comfortabel blijft, heeft daglichtspecialist VELUX de webmodule ‘Duurzaam Wooncomfort’ ontwikkeld. Hierin wordt stapsgewijs uitgelegd hoe bewoners in hun woning optimaal gebruik kunnen maken van daglicht en ventilatie. En met zonwering, want in de zomer kan de kamertemperatuur door de zon ook te hoog worden. Door op een juiste manier buitenzonweringen of rolluiken toe te passen en ramen ’s avonds open te zetten voor koeling en natuurlijke ventilatie kan een comfortabel woonklimaat worden gecreëerd met een positief effect op het milieu en de energierekening. Ook hoe hiermee het beste omgegaan kan worden, wordt uitgelegd in de webmodule ‘Duurzaam Wooncomfort’. Klimaatconferentie Kopenhagen VELUX wil tevens een actieve bijdrage leveren aan een nieuwe generatie van energie-efficiënte woningbouw die een gezond binnenklimaat met voldoende daglicht en frisse lucht garandeert met behoudt van de kwaliteit in architectuur. De meeste van de 15.000 deelnemers aan de VN Klimaatconferentie in Kopenhagen zullen dagelijks door het VELUX Huis, die het conferentiegebied verbindt met het Metro station, heenlopen. Tijdens hun wandeling door dit paviljoen ervaren zij zelf hoe duurzame architectuur een belangrijke rol kan spelen in de wereldwijde inspanningen om de klimaatveranderingen te voorkomen. VELUX zal haar eigen wereldwijde CO2 uitstoot door verschillende initiatieven en investeringen in 2020 met 50% hebben teruggebracht ten opzichte van 2007. Over VELUX VELUX zorgt voor een aangenamere leefomgeving onder het dak door deze te voorzien van daglicht en frisse lucht. Naast een ruim aanbod van dakvensters en daglichtsystemen voor hellende daken biedt VELUX oplossingen voor platte daken. Het assortiment van VELUX bestaat bovendien uit vele typen raamdecoratie, buitenzonweringen, rolluiken, op afstand bedienbare intelligente producten en producten aangestuurd door zonne-energie. VELUX investeert uitgebreid in producten die bij een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van energieverbruik in gebouwen. In zes modelwoningen in het Model Home 2020 project laat VELUX concreet zien hoe gebouwen energieneutraal en energieproducerend kunnen worden gebouwd met gebruik van daglicht en behoud van een comfortabel binnenklimaat. VELUX bezit productievestigingen in tien landen, verkoopmaatschappijen in bijna veertig landen en is één van de sterkste merken in de wereldwijde sector bouwmaterialen. Producten van VELUX zijn in vrijwel de gehele wereld verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op www.velux.nl/overvelux. -///- Noot voor de redactie Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Claudia van Veenendaal PR Manager Tel: 030-6.629.679 E-mail: claudia.van.veenendaal@velux.nl Adres: Molensteijn 2 Postcode/Plaats: 3454 PT De Meern

d
Terug naar persberichten overzichtKlik hier