18
januari
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Resultaten na één jaar wonen in Active House bekend

Home for Life: Mens en systeem hebben tijd nodig om aan elkaar te wennen

De familie Simonsen heeft een jaar lang gewoond in Home for Life in Aarhus, Denemarken. Daarmee maakten zij deel uit van het Model Home 2020 experiment van de VELUX Groep. Een jaar lang testten zij dit Active House, om te ervaren hoe huizen van de toekomst in de praktijk functioneren. De resultaten van de energieproductie, het energieverbruik, de temperatuur en het CO2-gehalte in de woning gedurende dat jaar zijn nu verzameld. Uit doorberekeningen van Ingenieursbureau DGMR naar de Nederlandse regelgeving, blijkt dat Home for Life een EPC waarde heeft van 0.19. Wanneer de actieve schil en de hybride ventilatie bij deze berekening ook meegenomen had mogen worden, zou de indicatieve EPC waarde zelfs op 0.04 kunnen uitkomen. Home for Life is één van de zes gebouwen die door de VELUX Groep volgens de Active House principes wordt gebouwd als onderdeel van het Model Home 2020 project. Een Active House bespaart niet alleen energie en elektriciteit, maar produceert ook duurzame energie en zorgt tegelijkertijd voor een comfortabel binnenklimaat. Daarnaast ziet een Active House er aantrekkelijk uit en heeft het een goede interactie met haar omgeving. EPC berekening Raadgevend ingenieursbureau DGMR heeft de energieprestaties van Home for Life berekend naar Nederlandse maatstaven. Hieruit blijkt dat Home for Life een EPC waarde van 0.19 bereikt. In Home for Life worden intelligent sensorgestuurde systemen toegepast die in de huidige EPC methodiek niet meegerekend kunnen worden. Deze systemen sturen zonweringen en ventilatie aan ten gunste van een comfortabel binnenklimaat. Uit de ervaringen van Home for Life blijkt dat door de combinatie van het oriëntatiegerichte ontwerp, de uitstekende isolatie en de intelligente systemen (indien juist ingesteld), een comfortabel binnenklimaat gerealiseerd kan worden zonder de woning extra te koelen. Dit zou kunnen betekenen dat energiegebruik ten behoeve van de koellast in de EPC niet in rekening gebracht zou hoeven worden. Dit kan uiteindelijk leiden tot een indicatieve EPC waarde voor Home for Life van 0.07. Deze bevindingen zijn aanleiding voor nadere bestudering door DGMR en VELUX Nederland. In Home for Life wordt een hybride ventilatiesysteem toegepast. In de EPC calculatie kan echter geen onderscheid worden gemaakt tussen natuurlijke en mechanische ventilatie. Dit heeft echter wel een positief effect op het energiegebruik van de ventilatoren, aangezien zij alleen in de winter zullen worden gebruikt. Wanneer hier rekening mee wordt gehouden, dan zou nog eens 0.03 van de EPC waarde kunnen worden afgetrokken, wat leidt tot een indicatieve EPC waarde voor Home for Life van 0.04. Ervaringen Active House In Home for Life zijn voor het eerst verschillende nieuwe producten, technologieën en een aantal prototypes toegepast in een unieke samenstelling. Dit is een belangrijk aspect van het experiment en weerspiegelt de twee doelstellingen; het verkrijgen van nieuwe kennis door het uitvoeren van nieuwe theorieën en het testen en delen van ervaringen door middel van innovatie. Bovendien is het leven van de familie Simonsen in de woning op de voet gevolgd door antropologen en ingenieurs. Hiermee zijn voor de bouwsector belangrijke nieuwe inzichten opgedaan over de rendabele combinaties tussen kwalitatief hoogwaardige bouwproducten, nieuwe technologieën en de behoeften van gezinnen in het dagelijks leven. “De ervaringen met Home for Life hebben duidelijk gemaakt dat we in 2020 Active House gebouwen als standaard kunnen bouwen. Het experiment verschaft ons unieke onderzoeksgegevens en ervaringen over producten, oplossingen en behoeften. Home for Life bevestigt onze overtuiging dat het mogelijk is om een CO2-neutraal huis te bouwen waarbij het energieverbruik laag is en de bewoners een goede kwaliteit van leven ervaren, dankzij een goed binnenklimaat, mooie architectuur en grote hoeveelheden daglicht. Maar ook hoe gevoelig het ligt als instellingen worden veranderd en met hoeveel factoren rekening moet worden gehouden”, aldus Michel Kalis, Commercieel Directeur van VELUX Nederland B.V. Belangrijkste resultaten Uit het jaar dat de familie Simonsen in Home for Life woonde blijkt dat bewoners en systemen aan elkaar moeten wennen. Hieronder volgen de vijf belangrijkste uitkomsten: • Natuurlijke ventilatie werkt! Het huis blinkt uit door een goed binnenklimaat. Metingen van de kamertemperatuur, de luchtvochtigheid en het CO2-gehalte in huis laten zien dat het totale binnenklimaat zoals verwacht comfortabel was. In de zomer wordt in de hele woning gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie en in de winter van mechanische ventilatie. Het CO2-gehalte was bij natuurlijke ventilatie significant lager en de familie ervaarde het beste binnenklimaat wanneer natuurlijke ventilatie werd toegepast. • Inspelen op verwachtingen In de toekomst kan de energieconsumptie laag gehouden worden, maar het energieverbruik van het huis was in het eerste jaar hoger dan theoretisch berekend. Dit verschil komt doordat de gedragspatronen van de familie Simonsen anders waren dan verwacht. Zo wilden ze de kamertemperatuur 2 tot 3 graden hoger dan waar rekening mee was gehouden. Daarnaast was het verwarmingssysteem te dicht bij het berekende gebruik afgesteld. Hierdoor kon het systeem de periodieke extra vraag naar warmte niet aan. Nu wordt er een warmtepomp geïnstalleerd die beter bij het huis past. Als de periode van controlemetingen voorbij is, zal het energieverbruik van de controlesystemen halveren. De energieproductie van de zonnecollectoren en zonnepanelen voldeed aan alle verwachtingen en overschreed zelfs de berekeningen. • Optimaliseren voor overgangsperioden In het afgelopen jaar is gebleken dat de energieconsumptie voor verwarming van Home for Life hoger lag dan verwacht. In het eerste jaar was het gebruik twee keer zo hoog als berekend. Dit verschil wordt in de toekomst kleiner door optimalisering van het controlesysteem in de overgangsperioden (lente en herfst) en in de zomer. • Systemen afstemmen op het zuiden De familie Simonsen was over het algemeen positief gestemd over de hoeveelheid daglicht en frisse lucht die van alle kanten hun woning binnenkwam. De grote en gevarieerde toetreding van daglicht door de dakramen en gevelramen is van groot belang voor het welzijn. Oververhitting van de ramen op het zuiden bleek af en toe hinderlijk. Ook de zuidelijke gevel van het huis is gevuld met ramen. Dit leidde tot oververhitting en temperatuurschommelingen, omdat de controlesystemen te weinig waren afgestemd op dit gebied.

• Interactie tussen mens en systeem Het scherm van het controlesysteem was een grote attractie voor de familie, maar bleek een onverwachte energiegebruiker. Het systeem werd gehinderd door het feit dat het experiment zich in een opstartjaar bevond. En werd beïnvloed door aanpassingen aan de technische systemen en door overmatige controle van de familie. In de toekomst zal het energiegebruik van het systeem aanzienlijk lager zijn en de bediening nog gebruiksvriendelijker. 

Over Home for Life Home for Life is uit duizenden inzendingen uit 46 verschillende landen gekozen als winnaar van de Green Good Design Award 2010. Een selectie van internationale leiders uit de bouwindustrie trad op als jury en selecteerde producten, gebouwen, personen, overheden en projectontwikkelingsprojecten die een uitmuntend voorbeeld zijn van groene ontwerpen. Meer informatie is te vinden op www.velux.nl/duurzaam_leefklimaat, www.velux.com/modelhome2020 en www.activehouse.info. Metingen, observaties en interviews in Home for Life zijn uitgevoerd door The School of Engineering in Aarhus, the Alexandra Institute, VELFAC en WindowMaster. Het project is gefinancieerd doory The Danish Enterprise and Construction Authority. Home for Life is ontwikkeld door VELUX en VELFAC in samenwerking met Aart arkitekter en Esbensen Consulting Engineers. Over Model Home 2020 Model Home 2020 is een experiment gestart door de VELUX Groep om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie duurzame gebouwen. Het is onze visie op hoe toekomstige gebouwen zowel klimaatneutraal als comfortabele en aantrekkelijke plaatsen kunnen zijn om in te wonen, door gebruik te maken van daglicht en frisse lucht. Model Home 2020 bestaat uit zes demonstratieprojecten. De twee experimenten in Denemarken werden gebouwd in een partnerschap tussen de VELUX Groep en VELFAC. Ieder van de Model Home projecten werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met locale en regionale partners, leveranciers, architecten, ingenieurs en onderzoekers. Het project is volledig in overeenstemming met de volgende generatie ontwerpprincipes van Active House (www.activehouse.info). Het doel is om een evenwicht tussen energie-efficiëntie en een optimaal binnenklimaat te realiseren met een gebouw dat dynamisch aanpast aan zijn omgeving en toch klimaatneutraal is. Binnen de VELUX Groep, geloven we dat één experiment beter is dan duizend meningen van de deskundigen. Ieder gebouw moet een weerspiegeling zijn en beantwoorden aan de verschillende klimatologische, culturele en architectonische voorwaarden van de landen waarin ze zijn gebouwd. De gebouwen worden na voltooiing 6 tot 12 maanden geopend voor belangstellenden en vervolgens verkocht. Iedere woning wordt samen met de nieuwe bewoners gemonitoord om te beoordelen hoe de woning onder werkelijke omstandigheden presteert. De gebouwen in Denemarken werden gebouwd in 2009, de woningen in Duitsland en Oostenrijk zijn in 2010 opgeleverd en die in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zullen volgen in 2011. Kijk voor meer informatie op: www.velux.nl/duurzaam.

d
Download filmsDownload videobeelden (geschikt voor TV): www.thenewsmarket.com/veluxVoor vragen kunt u contact opnemen met:journalisthelp@thenewsmarket.com
VELUX filmsHome for LifeGreen LighthouseSunlighthouse, 3de Model Home geopend:Sunlighthouse videoBekijk de film

Lone Feifer, Strategic project manager, VELUX A/S over:

Green LighthouseModel Home 2020