De Meern,
03
april
2017
|
08:41
Europe/Amsterdam

ROCKWOOL en VELUX presenteren prefab energiebesparende oplossing voor gezond binnenklimaat

Samen sterk voor gezonde en veilige woningen

Samenvatting

Tijdens Building Holland 2017 presenteren ROCKWOOL en VELUX Nederland op hun gezamenlijke stand een nieuwe oplossing voor hellende daken op de woningmarkt; een oplossing die niet alleen energetisch hoog scoort, maar ook op het punt van gezondheid en veiligheid voor de bewoner.

Europanen hebben zestig procent meer kans op depressie door het ontbreken van daglicht in gebouwen en veertig procent meer kans op het ontwikkelen van astmatische aandoeningen als men leeft in vochtige en beschimmelde woningen. Voorschrijvende partijen focussen echter nog te vaak op de energetische prestaties van het gebouw met als gevolg dat het ten koste gaat van het comfort voor de eindgebruiker. Door juist de eindgebruiker in het gebouwontwerp centraal te zetten en nadruk te leggen op de thema’s gezondheid en veiligheid ontstaat er een betere balans. Bij gezondheid gaat het om de prestaties van de binnenlucht kwaliteit van een gebouw, thermische en akoestische eigenschappen, visueel comfort en ruimtelijke kenmerken. Bij veiligheid gaat het om je beschermt voelen tegen externe invloeden en om je persoonlijke en sociale veiligheid, zoals maatregelen tegen klimaatextremen, criminaliteit, explosies en brand. Al die aspecten hebben een duidelijke invloed op de leefbaarheid in woningen.

Tijdens Building Holland zetten de twee bedrijven dan ook gezamenlijk het belang van gezonde en veilige gebouwen voor de gebruikers centraal met een oplossing voor dit probleem: een model van een hellend dak met daarin verwerkt RockZero® Daksystemen van ROCKWOOL en een daglichtoplossing van VELUX. Het product is niet gezamenlijk ontwikkeld, maar presenteert wel een gezamenlijk oplossing, die sterk inzoomt op gezondheid en veiligheid voor de gebruiker zonder dat het ten koste gaat van de energetische prestatie.

Energiebesparend
RockZero Daksystemen bieden een zestal voordelen. Zo maakt het isolatiewaardes tot RC 10 mogelijk en zijn de geluidsisolerende prestaties in vergelijking met bijvoorbeeld sandwichelementen met hardschuim isolatie 7 tot 15 dB beter. Daarnaast zijn er geen koudebruggen, omdat er eerst een drukvaste steenwol isolatielaag over de sporen wordt gelegd, zodat er een ononderbroken isolatielaag ontstaat. En zorgt de hoge warmte-accumulatie ervoor dat de warmte in de winter in de woning behouden blijft en het in de zomer aangenaam koel is. Omdat ze bovendien luchtdicht en dampopen zijn, houden ze enerzijds warmte vast en voeren ze anderzijds vocht op een natuurlijke manier af. Daardoor ontstaat een gezonder binnenklimaat. Het laatste voordeel is een standaard brandwerendheid van zestig minuten.

Gezond binnenklimaat
Om de ruimte onder het (energieopwekkende) dak als slaap-, werk- of badkamer te kunnen gebruiken, wordt in RockZero Daksystemen een VELUX dakraam geïntegreerd. Naast hoge thermische isolatie en geluidwerende eigenschappen zorgt het dakraam voor voldoende daglichttoetreding en frisse lucht. “Verschillende onderzoeken hebben wetenschappelijk aangetoond dat daglicht essentieel is voor de gezondheid van mensen, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit is in de woonomgeving de komende jaren extra urgent in verband met de vergrijzing: oudere mensen hebben meer daglicht nodig om dezelfde activiteiten te kunnen ontplooien als jongeren, terwijl jongeren juist weer voldoende daglicht nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen. Onderzoek laat zien dat de leerprestaties van jongeren vijftien procent verbeteren als zij in een gebouw met een gezond binnenklimaat verblijven.

Bij frisse lucht gaat het met name om het openen van ramen zodat er snel geventileerd kan worden. Oververhitting in de zomermaanden is een steeds groter wordend probleem in de goed geïsoleerde woningen. Door het toepassen van dakramen kan middels ‘nachtkoeling’ in de zomer oververhitting worden teruggedrongen. Om het binnenklimaat van gebouwen nog eenvoudiger gezond te houden is het vanaf eind 2017 mogelijk om met behulp van apps producten aan elkaar te koppelen. Sensoren en motoren in de ramen, zonweringen en rolluiken kunnen dan actief reageren op het veranderende binnen- en buitenklimaat. Met deze smartbuilding oplossingen wordt het binnenklimaat voor de bewoner zorgeloos geregeld.

Nieuwbouw en renovatie
De prefab oplossing die ROCKWOOL en VELUX presenteren is interessant voor individuele woningen met een hellend dak, maar ook voor seriematige toepassing bij rijtjeshuizen. Daarmee wordt het ook een aantrekkelijke optie voor woningcorporaties. De toepassing is zowel interessant voor nieuwbouw als voor renovatie. Omdat het prefab is hoeven bewoners niet langer dan nodig elders onderdak te vinden. Bovendien zijn er bij isolatiewaardes tot RC 10 geen constructieve aanpassingen nodig.

Building Holland
ROCKWOOL en VELUX zijn van 11 t/m 13 april te vinden op stand 11.023 van Building Holland.
Op woensdag 12 april om 15:05 uur lichten Hanny Stappers van ROCKWOOL en Marcel Vreeken van VELUX Nederland het belang van gezonde gebouwen toe op de Nexus stage.

Klik hier voor informatie over het event en gratis kaarten voor Building Holland. 

 

Klik hier voor meer informatie over RockZero Daksystemen.