De Meern,
29
april
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Stichting Living Daylights reikt voor vierde keer Daylight Award uit

Gerealiseerde Nederlandse projecten waarin het samenspel tussen architectuur en dag- en kunstlicht voor een vernieuwend en vitaliserend gebouwconcept zorgt kunnen meedingen.

Dit jaar reikt Stichting Living Daylights voor devierde keer de DaylightAwarduit. Met de Daylight Award wil destichting opdrachtgevers en ontwerpers stimuleren om daglichttoepassingenintegraal in het ontwerp van een gebouw mee te nemen en daglichtambitie binnende architectuur te belonen. Voorbeelden van goede daglichtarchitectuur komen zoonder de aandacht van een groter publiek en dienen als stimulans voor hetcreëren van gezondere gebouwen.
 
Stichting LivingDaylights promoot een optimale toepassing van daglicht in de gebouwde omgevingen vindt dat daglicht altijd een essentieel en prikkelend onderdeel vanarchitectuur, stedenbouw en landschap zou moeten vormen. Met de Daylight Award wil de stichting gerealiseerdeprojecten waarin het samenspel tussen architectuur en dag- en kunstlicht toteen vernieuwend en vitaliserend gebouwconcept heeft geleid onder de aandachtbrengen.
 
Tweecategorieën
Projecten kunnen in twee categorieën meedingen naar deprijs: woningbouw en utiliteitsbouw. Deze categorieën worden breed bekeken enkunnen zowel nieuwbouw, renovatie- als transformatieprojecten betreffen van woningen,kantoorgebouwen, boerderijen, kerken, scholen, ziekenhuizen etc. De projecten moetenzich in Nederland bevinden en opgeleverd zijn tussen 1 november 2011 en 1 april 2014. Alleinzendingen worden op papier en na een persoonlijk bezoek door een vakkundigejury beoordeeld.
 

Procedure

De Daylight Award bestaat naast een wisseltrofee in de vorm van een kunstwerkuit de eer en een uitgebreide projectpresentatie op de community site met bijbehorende media-aandacht. Projecten die mee willen dingen kunnen van 7 mei t/m 1 juni 2014 via de website worden ingeschreven. De Daylight Award wordt op 22 september 2014 uitgereikt tijdens het internationale congres Licht 2014 in het Congresgebouw World Forum in Den Haag. Kijk voor alle informatie, voorwaarden voor deelname en het aanmelden van projecten op www.livingdaylights.nl/awards.
 
Geschiedenis
De Daylight Award is al drie keer eerder uitgereikt, delaatste keer in 2012. Toen werden uit 64 inspirerende daglichtgebouwen tweewinnaars gekozen. Courage architecten won in de categorie woningbouw met hetoriginele project Licht Budget in Almere. In de categorie utiliteitsbouwsleepte Mecanoo architecten de trofee in de wacht voor het prachtige Kaap Skilop Texel. Wat betreft beide gebouwen was de jury lovend over het eigenzinnigegebruik van daglicht.
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Over Stichting Living Daylights
Stichting Living Daylights promoot een optimale toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. De stichting vindt dat daglicht altijd een essentieel en prikkelend onderdeel van architectuur, stedenbouw en landschap zou moeten vormen. Stichting Living Daylights wil niet alleen architecten, vormgevers en stedenbouwkundigen wijzen op de hoge potentie van daglicht, ook wil zij opdrachtgevers, beleidsmakers en andere betrokken partijen bewustmaken van het belang van een goed gebruik van daglicht.
 
Om die doelstelling te bereiken initieert en begeleidt de stichting onderzoek naar zowel nieuwe stedenbouwkundige en architectonische concepten als nieuwe technische mogelijkheden. Het is tevens onze taak om vanuit onze daglichtaspiraties informatie te bundelen, genereren en te ontsluiten en verspreiden naar belanghebbenden.
 
De stichting werkt zonder winstoogmerk en heeft voor zijn bestaan een solide financiële basis en actieve ondersteuning nodig van donateurs. Daarom is zij altijd op zoek naar partijen die de ambities van de stichting financieel en actief willen steunen.
 
Het bestuur van Stichting Living Daylights bestaat op dit moment uit: Ronald Schleurholts, voorzitter (cepezed), Jante Leupen (MORE Architecture), Michel Kalis (VELUX Nederland), Wouter Beck (Ascendilex), Sander Mirck (Mirck Architecture) en Truus Hordijk (TU Delft).

 
Over Licht 2014
Licht 2014 is een congres over alle factoren van licht enverlichting. Het is het gezamenlijke initiatief van de Duitse, Oostenrijkse,Zwitserse en Nederlandse Lichttechnische genootschappen en het platform voorwetenschap en praktijk. Meer informatie over dit symposium staat binnenkort op http://licht2014.nl
???

d