21
november
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUX Groep goed op weg naar eersteklas veiligheid op werkvloerJaarlijks gebeuren er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim. De sectoren met de hoogste risico’s zijn de bouw, de metaal en de op- en overslag. De VELUX Groep is zich hiervan bewust en doet er alles aan het aantal industriële ongevallen terug te dringen. Uit de cijfers over 2010 blijkt dat het aantal ongevallen op de werkvloer onder medewerkers is gedaald met 20% ten opzichte van 2009. Voor de komende jaren is een nog ambitieuzer doel vastgesteld. De VELUX Groep telt wereldwijd 5.500 medewerkers verdeeld over 27 fabrieken en heeft als doel het aantal arbeidsongevallen in 2014 te verminderen naar 1,5 ongeval per 1 miljoen gewerkte uren.
 
In 2010 bedroeg het gemiddelde ongevallencijfer in de fabrieken 4,5 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren, een verbetering ten opzichte van het gemiddelde in 2009 van 5,6 ongevallen. "Ter vergelijking, het nationale gemiddelde voor de Deense industrie is ongeveer 20 tot 25 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren, dus we presteren nu al goed. Veiligheid op de werkvloer heeft al vele jaren een hoge prioriteit en we hebben besloten niet alleen beter te willen zijn dan de meeste andere bedrijven, maar te streven om bij de beste te horen", zegt Michel Sombroek Algemeen Directeur van VELUX Nederland.
 
Om het aantal ongevallen nog verder terug te dringen, is de VELUX Groep gestart met een tweejaar durend project in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf DuPont, dat zich heeft gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven over veiligheid. Eén aandachtsgebied is het observeren van veiligheidsprocedures en het nemen van voorzorgsmaatregelen. Dit omvat zowel fysieke veiligheid (zorgen dat de apparatuur en machines goed worden onderhouden en adequaat zijn beveiligd) en het gedrag van de medewerkers op de werkplek.
 

Kwaliteitscontrole VELUX dakraam.jpg VELUX medewerkers voeren kwaliteitscontrole uitPlaatsen lijstwerk VELUX dakramen.jpg VELUX medewerkers monteren lijstwerk
 
Eigen bewustzijn veiligheid
"Je bewust zijn van je eigen veiligheid is de belangrijkste manier om ongevallen te voorkomen. Je kunt je veilig gedragen in een potentieel gevaarlijke omgeving. Aan de andere kant kan onverantwoordelijk gedrag in een dergelijke omgeving zeer gevaarlijk zijn. Wij geloven dat alle ongevallen kunnen worden voorkomen."
 
"Het bereiken van een veilige werkplek, waar veiligheidsprocedures natuurlijk zijn, is een lang en moeilijk proces. Het vereist een volledige verandering in de manier van denken en in de werkcultuur. Daarnaast vereist het een voortdurende focus op veiligheid, door zowel het management als de medewerkers. Ook moet een waakzaam oog ervoor te zorgen dat de bestaande regels en voorschriften te allen tijde worden gerespecteerd en dagelijks in elke denkbare werksituatie worden nageleefd. Dat vraagt vastberadenheid en is geen korte weg," aldus Sombroek.
 
“In één derde van de VELUX fabrieken zijn in 2010 helemaal geen ongevallen voorgekomen, wat een goede indicator is dat onze nieuwe ambitieuze doelstelling voor 2014 niet onrealistisch is. Integendeel, het laat zien dat ongevallen volledig kunnen worden voorkomen.”


d