De Meern,
17
november
2016
|
11:38
Europe/Amsterdam

Ademhalingsziektes kosten Europese overheden 82 miljard euro per jaar

Wonen in een beschimmeld huis verhoogt het risico op astma met 40 procent.

Samenvatting

Nieuw onderzoek van het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP toont aan dat 84 miljoen Europeanen in huizen wonen die te vochtig zijn. Dit veroorzaakt ademhalingsziektes zoals astma en COPD. De uitgaven van Europese overheden aan astma en COPD in de vorm van ziekenhuisopnames, verlies van productiviteit en medische behandelingen bedragen jaarlijks 82 miljard euro. De VELUX Groep roept de politiek op om zich te concentreren op renovaties, met als doel gezondere huizen.

Het rapport van Fraunhofer, dat gebaseerd is op cross-sectioneel onderzoek, enquêtes en diepgaande casestudy’s in 32 Europese landen, schat dat het aantal Europeanen dat in een vochtig en ongezond onderkomen leeft, in 2050 met 50% verminderd kan zijn. Dit zou het aantal mensen met gerelateerde ademhalingsziektes kunnen verlagen met 25%. In het geval van astma, zou dat 550.000 patiënten minder kunnen betekenen.

 

Het is zeer zorgelijk om te zien dat heel veel mensen hun dagelijks leven doorbrengen in vochtige en ongezonde huizen. Bovendien toont het nieuwe onderzoek voor het eerst aan dat 2,2 miljoen inwoners astma hebben als direct gevolg van het wonen in ongezonde gebouwen,
vertelt prof. dr. Gunnar Grün, afdelingshoofd energie-efficiëntie en binnenklimaat bij Fraunhofer IBP.

Het onderzoek van Fraunhofer IBP toont de socio-economische kosten aan van astma en COPD, bewezen effecten van het wonen in vochtige en ongezonde gebouwen. De kosten bedragen 82 miljard euro per jaar. Daaronder vallen directe uitgaven van Europese overheden aan medische behandeling en extra zorg voor patiënten, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten, evenals indirecte kosten die het gevolg zijn van productiviteitsverlies.

Verder laat het onderzoek zien dat 84 miljoen Europeanen in vochtige en muffe gebouwen wonen, wat het risico op ademhalingsziektes en levenslange allergie met 40% verhoogt. Dit bewijst dat het aantal mensen dat in ongezonde gebouwen woont nog altijd een probleem vormt, ondanks recente bewustwording over het verband tussen binnenklimaat en volksgezondheid.

‘We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van ademhalingsziektes als gevolg van vochtige gebouwen kan worden teruggedrongen en het is nu duidelijker dan ooit dat het juridisch kader voor gebouwen een gezond binnenklimaat in nieuwe en bestaande gebouwen zal ondersteunen. Op deze manier kunnen mensenlevens worden verbeterd, en het is tevens goed voor de economie.’ 
legt Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland uit.

Hij wijst op de aankomende herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD), door de Europese energie-unie, waar het kader voor nationale bouwregelgeving zal worden bepaald. Het is essentieel dat de vereisten voor een gezond binnenklimaat hierbij op de agenda staan.

Het voorkomen van vocht in huizen
Volgens het Fraunhofer Instituut is vocht een van de belangrijkste euvels in gebouwen door heel Europa. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door inadequate bouwconstructies en te weinig aandacht van de bewoner voor voldoende ventilatie. Als gevolg daarvan kan er schimmel ontstaan. Het risico hierop kan echter worden teruggedrongen door bij een renovatie de juiste bouwmaterialen te kiezen.

In april 2016 heeft de VELUX Groep het RenovActive project in België afgerond: de renovatie van een woning gebaseerd op de Active House principes. Deze principes richten zich op de bouwkundige kwaliteit van een gebouw, gezondheid, comfort en welzijn, energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid.

Een essentieel onderdeel van modernisatie is het voorkomen van vocht en schimmel binnenshuis, wat gegarandeerd lukt als er een natuurlijke en continue luchtstroom in het huis aanwezig is.

De white paper van Fraunhofer IBP Towards an identification of European indoor environments’ impact on health and performance vindt u hiernaast.

Lees meer over RenovActive op: http://pers.velux.nl/velux-lanceert-renovactive/

Over Fraunhofer IBP

Het Fraunhofer Institute for Building Physics IBP specialiseert zich in onderzoek, ontwikkeling, testen, demonstraties en adviezen op de verschillende gebieden van de bouwfysica. De onderwerpen bestaan uit het terugdringen van geluidsoverlast, maatregelen voor geluidsisolatie in gebouwen, optimalisatie van de akoestiek in binnenruimtes en oplossingen om energie-efficiëntie en lichttechnologie te optimaliseren. Het Fraunhofer IBP concentreert zich ook op zaken die te maken hebben met klimaatbeheersing en binnenklimaat, hygiëne en gezondheid, uitstootgehaltes van bouwmaterialen, weerbestendigheid en bescherming tegen hitte en vocht, behouden van bouwstructuren en het conserveren van historische monumenten. Het instituut werkt met duurzame ingenieursmethodes om de milieuvriendelijkheid en de sociale en technische invloed van producten, diensten en processen te analyseren. Deze gegevens zijn de basis om duurzaamheid, duurzame optimalisatie en promotie van innovatieprocessen te evalueren. Het portfolio van het Fraunhofer IBP betreffende bouwfysicadiensten betreft tevens scheikunde en biologie betreffende gebouwen, hygiëne, infecties en betontechnologie. Hun Kassel site paste conventionele methodes van efficiënt energieverbruik toe en levert topexpertise omtrent de ontwikkeling van componenten voor bouwsystemen. Meer informatie op: http://www.ibp.fraunhofer.de/en.html

 

Over VELUX Nederland
Al 75 jaar creëert de VELUX Groep wereldwijd een betere leefomgeving voor mensen door te zorgen voor daglicht en frisse lucht door het dak. Ons productprogramma biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, lichtkoepels en modulaire lichtstraten. Daarnaast bestaat het assortiment uit vele typen raamdecoratie, zonwering, rolluiken, installatieoplossingen en intelligente bedieningssystemen. Deze producten helpen bij het creëren van een gezond en duurzaam binnenklimaat om in te werken, wonen of leren. Hieraan werken we wereldwijd met ongeveer 9.500 medewerkers in verkoopmaatschappijen en productievestigingen in meer dan veertig landen. VELUX Nederland B.V. is een volledig autonome dochteronderneming van de VELUX Groep, die onderdeel is van de VKR Holding A/S, een naamloze vennootschap volledig in handen van stichtingen en familie. Kijk voor meer informatie op:
 www.velux.nl.